Justitie en samenleving

Deze reeks publiceert de resultaten van de onderzoeken van de Interuniversitaire Attractiepool (IUAP) ‘Justitie en Samenleving’ rond het beleid en de werking van justitie en het profiel en de praktijken van de diverse actoren doorheen de geschiedenis.

Het onderzoek naar de politieke en sociale geschiedenis van justitie in België stond nog in de kinderschoenen toen in 2004 de ‘Politieke en sociale geschiedenis van justitie in België’ bij die Keure-la Charte verscheen. Dit boek vormde het vertrekpunt voor een Interuniversitaire attractiepool Justitie en samenleving, een samenwerkingsverband van onderzoekers van de UCLouvain, de UGent, de Facultés universitaires Saint-Louis, het Rijksarchief en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, CegeSOMA.

Onderzoekers van deze samenwerking bogen zich, voor de periode van de Franse Revolutie tot vandaag, over het beleid van justitie, het profiel en de praktijken van de diverse actoren, zoals het gevangenispersoneel, de politie,  advocaten, rechters en de ministers van Justitie. Overkoepelende studies behandelden ook specifieke periodes van ontstaan en crisis, zoals de ontstaansperiode van de Belgische justitie (1795-1830) en de periode van de wereldoorlogen (1914-1950).

De reeks Justitie en samenleving publiceert de resultaten van al deze onderzoeken, maar wil ook ruimte openlaten voor studies door anderen op dit terrein of over verwante themata, zoals klassenjustitie, toegang tot justitie, de plaats van justitie in de maatschappij, de houding van justitie tegenover emancipatorische bewegingen,…

Wenst u te publiceren in deze reeks? Dan moet de redactie dit eerst goedkeuren en moeten twee lectoren, volgens de principes van de peer review aangeduid door de redactie, een unaniem positief oordeel vellen. 

BESCHIKBAAR IN DE SHOP EN OP LEXNOW

BESCHIKBAAR OP LEXNOW

  • La Cour de Cassation belge à l’aune des rapports entre pouvoirs

HOOFDREDACTIE

Xavier Rousseaux is  verbonden aan de FNRS-UCLouvain. 
Dirk Heirbaut is verbonden aan de UGent.

REDACTIE

M. De Koster – C. Denys – D. Deruysscher – S. Faber – H. Leuwers – D. Luyten – G. Martyn – Ph. Mary – J.-P. Nandrin – S. Parmentier – F. Stevens – K. Velle – F. Vesentini