Themis 94 – Insolventie- en beslagrecht

2015
M.E. Storme


Het zekerheden-, insolventie- en beslagrecht is zoals u weet voortdurend in beweging. De voorbije jaren waren er talrijke uiteenlopende wetswijzigingen en belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak en in de rechtspraktijk.


We beginnen met een algemeen overzicht van de recente cassatierechtspraak in het hele vakgebied om op die wijze weer mee te zijn.


Wat de zakelijke zekerheden betreft wordt dan bijzondere aandacht besteed aan het eigendomvoorbehoud en de verhouding met andere zekerheidsposities. Zowel het huidige als het komende recht (nieuwe Pandwet) worden besproken.


Bij de persoonlijke zekerheden wordt dit jaar aandacht besteed aan de precieze inhoud van de verbintenis van de borg, met bijzondere aandacht voor de borgtocht voor alle sommen en het lot van de borgtocht bij vele vormen van wijziging in de rechtsverhoudingen tussen partijen.


Wat tenslotte de insolventieprocedures betreft gaat de aandacht dit jaar naar de aansprakelijkheid van curatoren en de mogelijkheid voor schuldeisers om hun rechten te beveiligen na faillissement.


 

48

Beschikbaar
Auteurs
Editors : M.E. Storme
Auteurs : Gruyaert Dries, Lindemans Gillis, Sagaert Vincent, Storme Matthias, Thiery Yves, Vananroye Joeri
Domein : Recht
Bestelcode : 202150097
Jaar : 2015
Type : Boek
Aantal pagina's : 125
ISBN : 9789048624041
Onderdeel van de reeks : Themis

RECENTE RECHTSPRAAK INZAKE ZAKELIJKE ZEKERHEDEN EN INSOLVENTIEPROCEDURES
(2012-2015)


I. Vermogen en verhaalsrechten van schuldeisers
II. Faillissement
III. Beslag
IV. Gerechtelijke reorganisatie
VI. Europese insolventieverordening


HET EIGENDOMSVOORBEHOUD: RISICO’S NAAR HUIDIG EN KOMEND RECHT


I. Inleiding
II. Algemene voorwaarden voor een geldig eigendomsvoorbehoud
III. Problemen aangaande het in natura-vereiste
IV. De wederverkoop door de koper
V. Conflicten in geval van samenloop van de koper
VI. Versterkte positie van de koper onder eigendomsvoorbehoud
VII. Tot slot: contractuele moduleringen mogelijk?


CURATORENAANSPRAKELIJKHEID: RISICO’S VOOR CURATOREN EN MOGELIJKHEDEN VOOR SCHULDEISERS


I. De aansprakelijkheidsverhouding tussen curator, boedel en derden
II. Externe aansprakelijkheid van de curator voor onrechtmatige daden begaan in de uitoefening van zijn mandaat
III. Interne aansprakelijkheid van de curator wegens fouten in het beheer van de boedel


DE OMVANG VAN DE DEKKING BIJ BORGTOCHT


I. De omvang van de dekking bij borgtocht
II. De omvang van de dekking bij zakelijke zekerheden, i.h.b. zakelijke borg


Het zekerheden-, insolventie- en beslagrecht is zoals u weet voortdurend in beweging. De voorbije jaren waren er talrijke uiteenlopende wetswijzigingen en belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak en in de rechtspraktijk.


We beginnen met een algemeen overzicht van de recente cassatierechtspraak in het hele vakgebied om op die wijze weer mee te zijn.


Wat de zakelijke zekerheden betreft wordt dan bijzondere aandacht besteed aan het eigendomvoorbehoud en de verhouding met andere zekerheidsposities. Zowel het huidige als het komende recht (nieuwe Pandwet) worden besproken.


Bij de persoonlijke zekerheden wordt dit jaar aandacht besteed aan de precieze inhoud van de verbintenis van de borg, met bijzondere aandacht voor de borgtocht voor alle sommen en het lot van de borgtocht bij vele vormen van wijziging in de rechtsverhoudingen tussen partijen.


Wat tenslotte de insolventieprocedures betreft gaat de aandacht dit jaar naar de aansprakelijkheid van curatoren en de mogelijkheid voor schuldeisers om hun rechten te beveiligen na faillissement.


 

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.