Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Wie mag als syndicus aangesteld worden?

Binnen een gebouw of een groep van gebouwen, waarbij de daaraan gekoppelde Elk appartementsgebouw heeft een syndicus nodig. Maar wie mag daarvoor aangesteld wordenhoofdvereniging en/of deelvereniging(en) over rechtspersoonlijkheid beschikt/beschikken, is het verplicht om per vereniging één syndicus aan te stellen.

De syndicus wordt aanzien als de organieke vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars. Op basis van een minimum door de wetgever voorziene taken, moet de syndicus verplicht het behoud en het beheer van de gemeenschappelijke delen uitvoeren.

Een vereniging van mede-eigenaars heeft de keuze om beroep te doen op een beroepssyndicus of op een occasionele syndicus. Deze laatste is één van de mede-eigenaars die optreedt als syndicus.

Binnen een gebouw of een groep van gebouwen waar er met deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid wordt gewerkt, is een combinatie van beide mogelijk.

Zo kan bijvoorbeeld de hoofdvereniging (belast met het behoud / het beheer van zgn. algemene gemeenschappelijke delen) een beroepssyndicus aanstellen maar kan de vergadering van een of meerdere deelverenigingen (belast met het zgn. beheer van de particulier gemeenschappelijke delen) een mede-eigenaar syndicus aanduiden.

De beroepssyndicus

Een professioneel syndicus is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die zich binnen zijn beroepsactiviteiten (ook) bezighoudt met het beheren van de gemeenschappelijke delen binnen een gebouw of een groep van gebouwen die onder het dwingend stelsel van een gedwongen appartementsmede-eigendom ressorteren.

Heel vaak is deze beroepssyndicus een door het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) erkend vastgoedmakelaar-syndicus. Maar het uitoefeningsrecht is niet exclusief aan deze beroepsgroep voorbehouden.

Ook bij de landmeter-experten, advocaten en boekhouders vinden we beroepssyndici terug.

Sommige beroepen zijn evenwel onverenigbaar met deze van syndicus. Zo kan een gerechtsdeurwaarder, notaris, accountant, bedrijfsrevisor, … nooit optreden als beroepssyndicus.

Meer weten over appartementsmede-eigendom en de syndicus? Peter Leyseele schreef met ‘De syndicus als vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars’ een praktische, juridische handleiding over de rol van de syndicus.

Ontdek hier voor meer info


Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief