Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Wat met talentbeheer na Covid-19?

Mis geen talent

We beginnen nu met het proces om uit de lockdown te komen, maar ons post-pandemische leven zal er heel anders uitzien. Zoals Peter Hinssen aangeeft: "we staan voor een wereld waar het nooit normale de enige constante is die we hebben."

Veel arbeidsmarktexperten zoals Lynda Gratton, McKinsey of Gartner voorspellen dat enkele sluimerende trends in de wereld van werk nu echt zullen doorbreken. Menig bedrijfsleider en hun hr-directies negeerden of ontkenden zelfs jarenlang de meeste van deze trends. Maar halsstarrig vasthouden aan de oude wereld van werk kan nu niet meer! De coronacrisis bracht de digitalisering namelijk in een stroomversnelling, met in het kielzog een nieuwe wereld van werk.


Marleen Deleu, CCWP, Stichter en zaakvoerder van The Flex Academy en co-auteur van het boek 'Mis geen talent', bespreekt hieronder 4 sluimerende trends die in de wereld van werk zullen doorbreken met daarbij telkens tips hoe je bedrijf ermee kan omgaan.

Met welke 4 trends houd je best rekening?

1. De structurele schaarste aan ICT profielen, en bij uitbreiding alle STEM profielen. Een recent rapport (juni 2020) van Le Forem toont aan dat zelfs in Wallonië de klassieke knelpuntberoepen, nog schaarser worden. Wat schaars was, blijft schaars staat er letterlijk.

Het is duidelijk: talent is erg waardevol en zeldzaam. Talent Acquisition moet dan ook zo ingericht worden dat de organisatie geen enkel talent mist. Niet intern, niet buiten de organisatie. Heilige huisjes en verouderde visies op talent moeten overboord: hoogtijd om elk talent, waar het zich bevindt of hoe hij/zij wil werken, aan te trekken en aan boord te halen. De wereld van werk is in grote evolutie. Mis deze sneltrein niet, het kan je organisatie zuur opbreken.

2. De toekomst is erg onzeker. Dat maakt het voor organisaties moeilijk om te plannen: wat vroeger voorspelbaar was op basis van het verleden, is dat nu niet meer. Strategische plannen maken lijkt zinloos want veranderingen gebeuren erg plots, onvoorspelbaar en complex. Zij die over een flexibele personeelsbezetting beschikken, winnen aan wendbaarheid en snelheid. Deze organisaties hebben steeds de juiste bezetting en kunnen snel op- en afschalen wanneer dat nodig is. Structureel werken met extern ingehuurd personeel zoals uitzendkrachten en freelancers biedt deze flexibiliteit, maar ook een maximale interne mobiliteit is een must.

Waarschijnlijk werkt je organisatie al met externen in diverse contractvormen. Maar heb je ook het overzicht? Kan je opsommen wie voor jullie werkt? Wat de tarieven zijn die jullie betalen, of dit de juiste prijs is en of jullie juridische of andere risico’s lopen? … Hoog tijd om een visie en een beleid rond externe inhuur te maken, en ook deze talenten aan te sluiten op je visie en missie, en de interne flexibiliteit van eigen medewerkers. Zo mis je geen talent en leveren ze allemaal, vast en ingehuurd, zo veel meer op dan enkel maar een paar handen om een vacature tijdelijk te vullen.

3. Afstandswerken is een blijver. Ja, ook voor je eigen medewerkers die niet meer in de file willen staan richting Antwerpen of Brussel. Aanverwante en sterk opkomende trends zijn het inhuren van freelancers op grote afstand, net als het werken met remote teams die over de hele wereld verspreid kunnen zijn maar toch samen werken aan een project. NASA, de ruimtevaart organisatie, werk al jaren voor haar meest innovatieve projecten met freelancers van over de hele wereld. Zij werft die aan op basis van ‘crowd sourcing of talent’. Dit heeft geleid tot snelle toegang tot schaars talent, spectaculaire innovaties en kostenbesparingen.

Er is een steeds groter wordende groep hoog opgeleide kenniswerkers die gebruik maken van online platformen om hun diensten aan te bieden over de hele wereld. De Oxford Online Labor Index laat sinds de coronacrisis een spectaculaire groei zien. ‘Direct Sourcing’ heet deze trend in het vakjargon. Steeds meer bedrijven doen dit, zoveel is duidelijk. Mogelijk zijn je concurrenten je voor dus waar wacht je nog op?

4. Robots en cobots worden niet ziek. Taken die 3D zijn (lees dull, dirty and dangerous) zullen steeds meer door robots worden overgenomen. Cobots kan je overigens al inhuren, en ook deze trend zal doorbreken, bijvoorbeeld op werkplekken waar het risico op besmetting met covid-19 groot is.

Onderzoek hoe tijdelijk ingehuurde cobots medewerkers kunnen ondersteunen bij moeilijke of gevaarlijke taken of omstandigheden. Vergeet ook niet het inhuurgebeuren van cobots in te passen in de hr supply chain van extern ingehuurd talent in je organisatie.

De toekomst voorspellen of de toekomst zelf maken?

Mis geen talent

Leidende organisaties zoals VRT, Philips, UCB en andere voorlopers spelen al enkele jaren in op deze en andere trends in de wereld van werk. Zij bestuderen elke trend en zoeken vervolgens naar de opportuniteit die deze trend voor de organisatie kan betekenen. Waar zit de meerwaarde en hoe moeten we dit vervolgens integreren in ons talentbeheer? Hoe maken we ons talentbeheer integraal en vermijden we dat mensen niet passen bij onze cultuur, onze missie, onze strategie. Ook als ze niet op de eigen loonlijst staan. Dat zijn de vragen die zij steeds weer stellen en waar ze vervolgens hun hr-beleid op aanpassen. Op deze manier verzekeren ze zich van een voortdurende instroom aan toptalent en is de doorstroom doorheen de organisatie maximaal. Kortom: ze missen geen talent en er gaat geen talent verloren.

De boeiende wereld van werk is voortdurend in verandering. Je hr-strategie in het dynamische post-pandemie tijdperk moet dat ook zijn om zeker geen talent te missen. In het boek ‘Mis geen talent’ schetsen Marleen Deleu en Mark van Assema enkele trends die nu versneld doorbreken. Aan de hand van voorbeelden van leidende organisaties ontdek je als lezer waarom deze organisaties hun oude hr-strategie overboord hebben gegooid en resoluut de kaart van Integraal Talent Beheer (ITB) kiezen. Het boek biedt tot slot een self scan en handleiding om zelf aan de slag te gaan. 

MEER INFO OVER HET BOEK »


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief