Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Taalgebruik bij juristen: waarom een heldere tekst alleen maar voordelen biedt

"De waarheid is naakt het mooist, en de indruk die ze maakt is des te dieper naarmate haar uitdrukking eenvoudiger is." De Duitse filosoof Arthur Schopenhauer brak meer dan twee eeuwen geleden al een lans voor helder taalgebruik. En dat kan ook in juridische teksten. In de eerste post van deze reeks stelden we dat juridische precisie en klare taal elkaar niet hoeven uit te sluiten. En dat begrijpelijk taalgebruik niet noodzakelijk moet verzanden in kleutertaal. Dat het een inspanning vergt om heldere teksten te schrijven, hoort u ons niet ontkennen. Maar de voordelen van helder taalgebruik zijn legio.

  1. Economisch voordeel: sneller naar uw doel

U kunt er natuurlijk voor kiezen om uw meest technische of wollige taal te gebruiken in de briefwisseling met uw cliënt. Maar als die uw brief niet begrijpt, zal hij of zij ofwel de inhoud ervan negeren ofwel u contacteren voor meer uitleg. Want wat wordt er nu precies van hem of haar verwacht? In beide gevallen kost het u extra tijd en moeite om uw boodschap over te brengen en het gewenste resultaat te bereiken. Er is dus een duidelijk voordeel voor u als zender én voor de ontvanger, uw cliënt, als u meteen duidelijkheid creëert.

En heldere taal levert niet alleen efficiëntiewinst op in uw relatie met uw cliënten. Ook magistraten zien maar wat graag dossiers vol goed opgebouwde processtukken, met niet meer woorden dan nodig. Hetzelfde geldt voor deurwaarders, confraters en derden.

  1. Helder taalgebruik als concurrentievoordeel

In onze reeks rond business development voor advocaten hadden we het geregeld over het belang van klantgerichtheid. Communiceren in de taal van de cliënt draagt zonder twijfel bij tot een grotere klanttevredenheid. Het gaat erom dat u zich bewust afvraagt wat de voorkennis is van uw cliënt, en dat u uw boodschap hieraan aanpast.

Een contract dat bulkt van vakjargon en waar de cliënt amper iets van kan maken, zal een weinig bruikbaar instrument zijn in zijn of haar onderneming. Een cliënt die zich daarentegen aangesproken en erkend voelt en die de betekenis van de clausules begrijpt, is een tevreden klant.

Doordat heel wat confraters zich nog bedienen van moeilijke bewoordingen, kunt u zich bovendien makkelijk onderscheiden met heldere taal: u heeft er meteen een concurrentievoordeel bij.

  1. Een kwestie van vertrouwen

Sommige advocaten denken dat zich hullen in een waas van jargon hen een expertenstatus oplevert, alsof cliënten hen blindelings vertrouwen zonder dat ze begrijpen waar het echt om draait. Het tegengestelde is waar. Heldere communicatie is fundamenteel in de relatie tussen een advocaat en zijn of haar cliënt. Het versterkt het vertrouwen. Het is zoals met verzekeringscontracten: zouden cliënten eerder een contract vertrouwen waaruit hun rechten en plichten duidelijk blijken, of een contract vol ingewikkelde zinnen en kleine lettertjes?

Besluit

Heldere taal hanteren als jurist is niet altijd eenvoudig. Zich bewust zijn van de voordelen van klare taal en de eigen pennenstreken kritisch evalueren is al een goed begin. Vaak komt u al een heel eind door moeilijke termen en passages te parafraseren of toe te lichten. Tenslotte straalt heldere communicatie niet alleen af op uw eigen imago, maar op dat van de hele beroepsgroep.

‘You persuade a man only in so far as you can talk his language’. Kenneth Burke

communicatiegids voor juristen


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief