Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Politici: doe iets aan jullie geloofwaardigheid!

Politici die jobhoppen van het ene niveau naar het andere. Verkozen kandidaten die niet zetelen. Opvolgers die dan maar de dienst uitmaken in parlementen die steeds minder te zeggen hebben. In zijn boek ‘Pleidooi voor een eerlijke politiek’ uitte Ivan De Vadder vier jaar geleden felle kritiek op dergelijke bedenkelijke praktijken.

Het tijdschrift TerZake kon de journalist, een paar maanden voor de Moeder Aller Verkiezingen’, strikken voor een herevaluatie van de politieke toestand.

Een eerlijkere politiek?
Volgens De Vadder staan we na de zesde staatshervorming een stapje dichter bij een meer eerlijke politiek. De schijnkandidaten bij verkiezingen zijn  verdwenen, de Senaat is ivan de vadderhervormd. Daarnaast is is nu ook sprake van de berekening van verkiezingsprogramma’s.  Wél blijven politici, volgens hem, kampen met hun geloofwaardigheid. Daar moeten ze dringend iets aan doen. De steekvlampolitiek als reactie op de discussie over parlementaire uittredingsvergoedingen bewijst eens te meer hoe gevoelig politici zijn voor negatieve reacties van het publiek.

Stemrecht of stemplicht?
Als reactie op bepaalde pleidooien voor meer democratie gaat Ivan De Vadder ook in op de mogelijkheid om stemplicht om te zetten in stemrecht. Zo denkt en hoopt hij dat politieke partijen in een systeem zonder stemplicht meer inspanningen zullen doen om de kiezers te mobiliseren.  Volgens De Vadder is een democratische oproep in het huidige systeem volledig weg. Kiezers hebben de keuze tussen de ene of de andere partij. Als de ene partij wint, verliest de andere. Bij stemrecht is dat anders. Wanneer een partij een bepaalde maatschappelijke groep wel kan overtuigen om te stemmen, dan vergroot hun stemmenaantal puur door die nieuwe kiezers. Dat is een heel ander mechanisme.

 Kunnen de media de politiek transparanter maken?
De media roeien met de riemen die ze hebben. De ‘fact-checker’, waarbij de VRT een berekening maakt van de verkiezingsprogramma’s, is nieuw in 2014. Zo tracht de Redactie in te spelen op de veranderende context waarbij de burgers via sociale media op de voorgrond treden. Deze evolutie zet de democratie en de politici zwaar onder druk. Een politicus moet een uitspraak doen en wordt meteen afgerekend door mensen met een heel eigen mening. In die veelheid van mening moet de openbare omroep een zeer geloofwaardige en authentieke stem naar voren brengen. Ivan De Vadder ziet het als de taak van de openbare omroep om mensen duidelijk uit te leggen wat de inzet is, waar het over gaat, opdat mensen zelf hun keuzes kunnen maken.

ter zake 01Dit interview van Wim Van Roy en Lisa Schouppe met Ivan De Vadder, verscheen in de vernieuwde Ter Zake, een tijdschrift van De Wakkere Burger, uitgegeven bij die Keure.

Elke TerZake belicht een viertal thema-dossiers waarin boeiende kwesties worden toegelicht vanuit verschillende perspectieven. Het wordt niet alleen een mix van visies en opinies, van achtergrond en duiding … maar vooral van goede praktijkvoorbeelden, van innovatieve projecten en nieuwe regels en van concrete tips en tools.

Kortom: een onmisbaar kwartaaltijdschrift voor lokale politici en ambtenaren, adviesraden, middenveldorganisaties en actieve burgers

Neem vandaag nog een abonnement en laat je inspireren door Ter Zake.


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief