Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Milieueffectrapportage in voetballand

 ... als het spel langs de zijlijn al even boeiend is als dat op het veld

Een MER-bommetje dat zomaar gedropt wordt in het dossier van een voetbalstadion? Daar kijkt in onze voetbalminnende natie niemand meer van op. In het geval van het nieuwe stadion van Club Brugge bleek de voorbije jaren dat dit meer dan eens in hetzelfde dossier zou kunnen voorvallen. Eén iets staat vast: de door milieueffectrapportage geplaagde plannen voor het nieuwe stadion van Club Brugge legden een parcours vol hindernissen af.

MER maal twee

In eerste instantie zou de nieuwe voetbaltempel – inclusief winkelcomplex -  verrijzen in Loppem. VoetbalstadionNa heel wat juridisch en politiek getouwtrek kon Blauw-Zwart die plannen opbergen. Hetmilieueffectenrapport, aangevraagd door de Vlaamse Regering, had reeds aangewezen dat die locatie misschien niet geheel conform was met de politieke filosofie van duurzaam ruimtegebruik en nefast voor de leefbaarheid in de groene gordel rond Brugge. Er leken zich ook betere alternatieve locaties aan te dienen. De Raad van State besloot uiteindelijk dat de Vlaamse Regering niet genoeg had gemotiveerd waarom het alsnog voor de Loppem-site had gekozen. De plannen werden geschorst en vernietigd. Een koude douche voor menig Clubfan nadat de Brugse gemeenteraad eerder een positief advies gaf.

In een tweede beweging werd een site ten noorden van de stad naar voren geschoven als nieuwe locatie: de Blankenbergse Steenweg. Opnieuw rezen er bezorgdheden over de effecten van het nieuwe stadion op de omgeving. Er zouden in elk geval heel wat maatregelen nodig zijn om de impact op natuur, landbouw, omliggende bewoning en vooral de mobiliteit te compenseren. De Vlaamse regering bleek ditmaal wel aan te nemen dat dit geen onoverkomelijke opgave was en keurde eerder dit jaar het nieuwe MER goed. Opluchting alom in het Clubkamp.

Overbodig of ingeburgerd?

Het is een open deur intrappen om te zeggen dat menig projectontwikkelaar en initiatiefnemer milieueffectrapportage op lauw enthousiasme onthalen. Het instrument kampt in die kringen met een kwalijke reputatie, niet in het minst omdat belangengroepen allerhande het (naar oordeel van projectontwikkelaars te pas en te onpas) als juridisch breekijzer inzetten. De perceptie ontstaat zo dat MER heel wat (juridische) rampspoed met zich mee kan brengen.

Kritische stemmen twijfelen al langer aan de haalbaarheid en de werkbaarheid van (milieu)effectbeoordelingen. Of wijzen op de grote risico’s en onzekerheden van een sterk juridische toepassing ervan, gericht op compliance. Ook bij de kwaliteit van sommige MER’s verschijnen al eens kritische kanttekeningen.

Vanuit die optiek zou men kunnen concluderen dat milieueffectrapportage misschien gewoon overbodig is? Dat lijkt echter te kort door de bocht. MER is uitgegroeid tot een sturend en democratiserend instrument, een verworvenheid van de participerende burgergemeenschap. Bovendien helpt het de nodige checks and balances in de besluitvorming in ere te houden, ten gunste van onze natuur, leefmilieu én klimaat. Vergeten we tenslotte niet dat het recht op een gezond leefmilieu grondwettelijk verankerd is. MER is in die context al meermaals verdienstelijk gebleken als motor voor duurzame ontwikkeling.

Wat nu?

Mag Club en zijn Blue Army nu opgelucht ademhalen? Met de definitieve goedkeuring van het MER lijkt in ieder geval een belangrijk obstakel overwonnen. Ook de (voorlopige) vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) is een belangrijke stap in de richting van de realisatie van het stadion.

Of de champagne al koud staat bij Club valt echter nog te betwijfelen. Het lijkt erop dat het openbaar onderzoek, waarbij omwonenden bezwaren kunnen formuleren, de laatste grote horde wordt voor Club. Ondernemers die opties hadden genomen op de te onteigenen landbouwgronden om er in de toekomst industriële activiteiten te ontwikkelen, lieten al weten zich niet onbetuigd te laten. Wordt vervolgd!

merWegwijs raken in de (complexe) juridische wereld van milieueffectrapportage?

Een gestructureerde en overzichtelijke voorstelling van de internationale, Europese en Vlaamse regels vindt u in het Handboek MilieuEffectRapportagerecht. Bestel het werk nu in onze webshop!

 


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief