Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Is de juridische taal nu effectief té complex?

taal zakelijkIn elke publicatie van het Tijdschrift voor Wetgeving schrijft taaladviseur Karl Hendrickx een column over twee uitersten: taal & wetgeving. In het nummer van december 2016 ging hij dieper in op juridisch taalgebruik en zijn complexiteit.

De opening van het gerechtelijk jaar zorgde namelijk voor heel wat opschudding. Een enquête wees wederom uit dat de kloof tussen burgers en juristen nog steeds intact is, met de juridische taal als grootste oorzaak. 86% beschouwde de taal van de juristen als te moeilijk en te complex...

Enkele cijfers

  • Het algemeen vertrouwen in justitie steeg van 41% naar meer dan 60%;
  • 75% van de bevolking vindt juridisch taalgebruik te onduidelijk;
  • 35% is van mening dat justitie voldoende communicatie en informatie verschaft.

Algemeen kan een verbetering van de duidelijkheid en communicatie van de juridische taal worden aanvaard. Toch is de negatieve spiraal nog steeds aanwezig. Het merendeel ging akkoord met grotere aantal negatieve punten die de juridische taal nog steeds bevat.

Enkele tegenreacties & argumenten

Dus wat nu? De wetgeving aanpassen en verduidelijken? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want vanuit juridisch standpunt kwamen er eveneens enkele reacties & tegenargumenten:

  1. De vrees voor onherroepelijke fouten die duidelijke taal kan veroorzaken.
  2. "Moeten juristen zich in kleutertaal gaan uitdrukken?"
  3. Het is oneerbiedig ten onzichte van de communicatiepartner. Zijn ze niet verstandig genoeg om de taal van de jurist te verstaan?
  4. Het is onbenullig voor een jurist. Zijn kerntaak is echter het beoefenen van recht en niet het laten leiden door dit ‘perceptieprobleem’.
  5. Wetteksten zijn nu eenmaal gecompliceerd. Zo zijn ze al jaar en dag opgesteld. Afgeleide teksten kunnen zorgen voor problemen omtrent rechtsgeldigheid en rechtszekerheid.

Desondanks zal een duidelijke wetgeving zorgen voor snellere beslissingen die begrepen en aanvaard worden. Ook het vertrouwen van de burger zou hierdoor gaan stijgen. Dus wat is het verdict? Wat moet de overheid hier mee doen? 

Verder?

Volgens Hendrickx zal de overheid een goed voorbeeld moeten geven en investeren in deze duidelijke regelgeving, waarbij experts gaan bijstaan en adviseren. Voorbeelden uit andere landen tonen al het succes van duidelijke wetgeving. Zo werden in Noorwegen reeds verschillende wetteksten volledig herschreven. Ook in de UK worden burgers ingeroepen om formuleringen na te lezen en te beoordelen op duidelijkheid. België bezit toch op die manier over een marge om te gaan verbeteren. Maar enkel het aanpassen zal niet voldoende zijn. Zal dit achteraf ook effectief worden gebruikt?

Wat is uw mening omtrent de duidelijkheid en de complexiteit van juridische taal? Zou u het gaan gebruiken?

tijdschrift voor wetgeving


Het volledige artikel 'Juridische taal opnieuw een struikelblok' uit de december uitgave 2016, leest u hier.

Meer info over de taal en regelgeving van wetgeving vindt u in het Tijdschrift voor wetgeving (TVW). Het is een uniek vaktijdschrift voor iedereen die regelmatig te maken heeft met regelgeving. Dankzij actuele doctrinebijdragen over de wetgeving wordt de rechtsregel uitgebreid besproken en komen zowel procedure als reguleringsmanagement, impact etc. aan bod. 

Ontdek het tijdschrift hier << 


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief