Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

IBOBBO: een model voor crisismanagement en de impact op crisisoverleg.

Om een crisis te managen is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt en hetzelfde model gebruikt om naar de crisis te kijken. Vanuit dat idee werd meer dan 15 jaar geleden het IBOBBO-model voorgesteld. Het model (aangebracht door Chris Addiers) werd in 2015 uitgewerkt in het kader van het boek Help! Een Crisis dat begin 2017 ook verscheen in een Franstalige versie: Au secours ! Une crise.

Het IBOBBO-model leidt tot een veerkrachtig team dat verder kijkt dan procedures en zich snel kan aanpassen aan wijzigende situaties. Daardoor is het geschikt om met alle crisissituaties om te gaan. Het is een soort “all hazards”-model dat bij elk soort crisis en in elke fase ervan bruikbaar moet zijn. Bijgevolg is het belangrijk dat alle actoren het model toepassen op hun niveau.

Het IBOBBO-model staat voor:

  • Informatievergaring: dit is nodig om een correct beeld te krijgen van de situatie. Deze fase is echter niet eindeloos, er wordt informatie verzameld tot er voldoende is om tot een beslissing te komen.IBOBBO-model
  • Beeldvorming: bij een overleg is het hebben van een beeld cruciaal. Dat betekent dat informatie gestructureerd moet worden op elk niveau (ter plaatse, in de onmiddellijke omgeving en verder daarbuiten).
  • Oordeelvorming: op basis van het beeld van de huidige situatie moeten acties worden bepaald. Hiervoor moeten keuzes gemaakt worden op basis van prioriteiten.
  • Besluitvorming: goede beslissingen zorgen voor een assertieve, efficiënte en veilige aansturing.
  • Bevelvoering: bij een crisis kan bevelvoering volgens een commandomodel of een coördinatiestructuur
  • Opvolging: een zeer belangrijke fase waarvan de doorlooptijd zeer kort moet zijn. Zonder correcte en stipte opvolging zullen er beslissingen door anderen gemaakt worden die geen globaal beeld hebben van de situatie.

Het IBOBBO-model is niet enkel een crisismanagementmodel, maar kan ook gelezen worden als een kwaliteitsmodel, een sturingsmodel en een informatiemanagementmodel. Tijdens een crisis is het belangrijk om effectief en efficiënt te werken en dus de kwaliteit te bewaken en de nodige sturing te geven. Daarnaast is het informatieprobleem klassiek zeer groot tijdens crisissen en is het belangrijk dat een model ook daar rekening mee houdt.

Artikel uit Be Prepared – Tijdschrift voor noodplanning en crisisbeheer

Be PreparedHet volledige artikel is te lezen in het eerste nummer van Be Prepared. > Meer info.

Dit tijdschrift is het eerste multidisciplinaire tweetalige magazine over noodplanning en crisisbeheer in België. Wil jij je 4 maal per jaar laten verrijken met diepgaande en praktische bijdragen?

> Vraag jouw abonnement aan.Lees ook

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief