Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Hoe gaan managers om met onvoorspelbaarheden?

Bij het nemen van strategische beslissingen kan er wel eens een onvoorspelbare gebeurtenis opduiken. En terwijl een situatie voor de ene manager onvoorspelbaar is, is dat niet noodzakelijk onvoorspelbaar voor de ander. Onvoorspelbaarheden zijn namelijk subjectief en cognitief. Strategische keuzes maken is nu eenmaal moeilijk en risicovol. Het zou zelfs abnormaal zijn indien dit niet zo is. Maar hoe gaan managers hier mee om in de praktijk? Auteur Aimé Heene geeft u zijn belangrijkste resultaten:

  1. Managers zijn zich bewust van de omgevingsonvoorspelbaarheid en van de uitdagingen die dit stelt bij het maken van strategische keuzes;
  2. De onvoorspelbaarheden waarmee hun organisaties geconfronteerd worden, wordt door de manager niet op een systematische manier geïnvesteerd, noch geanalyseerd;
  3. Alle gedragspatronen voor het omgaan met onvoorspelbaarheid die in de literatuur zijn beschreven, worden in de praktijk toegepast;
  4. Managers houden oren en ogen open voor een betere inschatting van omgevingsonvoorspelbaarheden en de gevolgen ervan voor de eigen organisatie;
  5. Managers hebben een uitgesproken vertrouwen in hun eigen kunnen en geloven uitdrukkelijk in de maakbaarheid van de toekomst;
  6. Organisatie- en leiderschapskenmerken brengen baten voor het omgaan met onvoorspelbaarheid
  7. Hefbomen voor het succesvol omgaan met onvoorspelbaarheid zijn onder andere: snelle patroonherkenning om evoluties te begrijpen en ondernemerschap dat managers & medewerkers uitnodigt om te anticiperen en initiatief te nemen. 
  8. De belangrijkste hinderpaal voor het succesvol omgaan met onvoorspelbaarheden is het grenzeloos vertrouwen. Ogen en oren moeten op alle momenten opgehouden blijven voor toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen. 

Managers zijn met andere woorden bewust van het feit dat er sprake is van onvoorspelbaarheid bij het maken van strategisch keuzes. Dit bewustzijn gaat echter niet gepaard met het niet maken van keuzes of een immense besluitloosheid. Intuïtie en buikgevoel spelen hier een grotere rol dan systematiek en planmatigheid. Ze willen deze onvoorspelbaarheid zelf tegengaan door kennismanagement, door de creatie van de toekomst, door het herpositioneren van activiteiten of het simpelweg negeren. Want bewuster omgaan met omgevingsonvoorspelbaarheid bij het maken van keuzes, bij leiderschap en langetermijncontinuïteit kan managers helpen om uitdagingen adequaat te beantwoorden.

Dus wat kunt u als manager hier best aan doen? Wilt u graag meer weten?

bruggen naar het onvoorspelbare
Het boek ‘Bruggen naar het onvoorspelbare’ schetst een theoretisch kader, toetst de praktijk bij ondernemers én vertaalt dit alles naar een concreet zesstappenplan. Auteur Aimé Heene is ereprofessor aan de universiteit Gent en co-creëerde dit boek in samenwerking met 19 experten-gastauteurs.


Lees ook

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief