Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De elektrische fiets in het recht op kruissnelheid?

In het nieuwste nummer van het Tijdschrift van de Politierechters schreven Lize Schoonbaert en Stéphane Vereecken een artikel over de elektrische fiets in het recht. Lees hier de inleiding.

Elektrische fietsen zijn een hot topic. Kranten en nieuwssites kopten recent “verkoop van speed pedelecs verdubbeld” (1) en “Europees Parlement verwerpt verplichte verzekering voor e-bikes” (2). Daarnaast zouden bedrijven steeds vaker weigeren om snelle elektrische fietsen in hun leaseplan op te nemen omdat de risico’s te groot zijn (3). Nu de populariteit van de elektrische fiets duidelijk in stijgende lijn gaat, is de vraag of het juridisch kader op vandaag wel aangepast is aan deze nieuwe vormen van mobiliteit. Minister Kris Peeters is zich hier ook van bewust. Op 15 juni 2018 lanceerde hij een persmededeling dat “elektrische rolstoelen, monowheels, en speed pedelecs vrijgesteld zijn van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering” (4). Er zitten een aantal wetgevende initiatieven in de pijplijn, zoals het ‘koninklijk besluit tot nadere bepaling van het begrip motorvoertuigen in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen’ (5), maar deze zijn nog niet in werking getreden. Ondertussen worden mensen warm gemaakt om hun auto in te ruilen voor een elektrische fiets: goed voor het milieu, de gezondheid én om het fileleed te vermijden. De site van de Belgische overheid probeert fietsers wegwijs te maken in het kluwen van regels. Zo wordt gesteld dat een fiets met trapondersteuning geen aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM-verzekering) vereist, maar dat een verzekering BA Privéleven wel sterk aangemoedigd wordt. Voor een fiets die autonoom kan rijden zonder dat de bestuurder moet trappen of die een garagefunctie heeft, moet wel een WAM-verzekering worden afgesloten (6). Is dit ook zo?

De toepasselijke regelgeving is wijd verspreid. De Wegcode (7) onderscheidt drie categorieën elektrische fietsen, waarna voor elke categorie de verplichting om een helm te dragen, de minimumleeftijd en de plaats op de weg geregeld worden (II). Het KB betreffende het rijbewijs (8) en het KB betreffende de inschrijving (9) voorzien ook eigen regels voor de speed pedelec (III). Of een elektrische fiets onder de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (hierna: WAM) (10) valt en er bijgevolg een verplichte motorrijtuigenverzekering moet worden afgesloten, wordt besproken in deel IV, net zoals de vergoedingsregeling voor de ‘zwakke weggebruikers’ uit artikel 29bis WAM.

Abonneer u op het Tijdschrift van de Politierechters en lees het volledige artikel.

t. pol.

(1) www.standaard.be/cnt/dmf20190224_04203953.
(2) www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/01/23/europees-parlement-verwerpt-verplichte-verzekering-voor-e-bikes/.
(3) www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/29/steeds-meer-bedrijven-zeggen-nee-tegen-de-snelle-elektrische-fiets/.
(4) www.krispeeters.be/portfolio/elektrische-rolstoelen-monowheels-en-speed-pedelecs-vrijgesteld-van-verplichte- aansprakelijkheidsverzekering.
(5) www.presscenter.org/nl/pressrelease/20180615/verduidelijking-van-het-begrip-motorvoertuigen-in-dewet-
over-de-verplichte-aansprakelijkheidsverzekering.
(6) https://economie.fgov.be/nl/themas/financiele-diensten/verzekeringen/auto/auto-ba/voertuigen-die-verplicht. https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/wetgeving_en_reglementering/faq_elektrische_fietsen. Studie van KUL, VUB en ASBE op vraag van de Vlaamse overheid: https://iiw.kuleuven.be/apps/lev/Speedpedelec.html.
(7) KB 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, BS 9 december 1975.
(8) KB 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 30 april 1998.
(9) KB 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 8 augustus 2001.
(10) Wet 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, BS 8 december 1989.


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief