Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Advocaten en sociale media: drie do’s & drie don'ts

Misschien raakte u door onze vorige blogpost overtuigd van het nut van sociale media voor juridische professionals. U wil graag werken aan uw visibiliteit en het contact opzoeken Do's and Dont'smet (potentiële) cliënten, en bij uitbreiding de goegemeente. Uw sociale profielen zijn aangemaakt maar uw feed blijft voorlopig maagdelijk wit. Hoe begint u daar nu aan, als advocaat? Wij geven u graag enkele do’s & don'ts mee.

Do: uw mening delen
Net zoals u dat ongetwijfeld ook op netwerkevents of in uw sociale leven doet, staat het u vrij om uw mening te verkondigen op sociale media. En ja, dat mag in uw hoedanigheid als advocaat en zelfs over delicate aangelegenheden zoals wetgeving, maatschappelijke kwesties of lopende procedures (maar… zie de nuance over eigen dossiers hieronder). Ook commentaar op andermans zaken is geen principieel verboden terrein. 

Don’t: “onnodig grievend” communiceren
Wil dat dan zeggen dat u als advocaat volledig ongeremd mag communiceren via sociale media? Uiteraard niet.  

Ook in het digitale tijdperk wordt van een advocaat nog steeds verwacht dat ze zich in het openbaar met een zekere reserve gedragen (zeggen de aloude beginselen kiesheid, sereniteit, rechtschapenheid uit de Codex Deontologie u nog iets?). Als advocaat dient u zorgvuldig te zijn in uw communicatie en dient u zich te onthouden van manipulatie. Snel scoren met halve waarheden en snedige interventies waarbij informatie achtergehouden wordt, is alvast geen goede strategie.

Een overdreven hang naar (sociale) media-aandacht zonder fair te zijn ten aanzien van de betrokken partijen valt evenmin te verenigen met de deontologische beginselen. Het reglement inzake advocaat en sociale media beklemtoont in ieder geval dat uitingen van een advocaat “niet onnodig grievend” mogen zijn.

Do: uw expertise als advocaat in de kijker plaatsen
Eén van de belangrijkste drijfveren om deel te nemen aan een discussie op Twitter of om een artikel te publiceren op LinkedIn is om gevonden te worden door (potentiële) cliënten of om leads te verzamelen, zoals dat dan heet in marketingtermen. Laten zien dat u met kennis van zaken spreekt, is dan ook cruciaal. Op basis daarvan kunnen (potentiële) cliënten bepalen of ze de nodige klik voelen en of zij denken dat u de juiste expertise in huis heeft. U bouwt er uw autoriteit verder mee op.  

Schrik om kennis “gratis” weg te geven mag u achterwege laten: elke situatie is anders en vereist specifiek juridisch advies. Wil een cliënt weten hoe het werkt in zijn of haar situatie, dan zal die persoon toch bij u moeten aankloppen. En dat kan nu heel makkelijk, want hij of zij heeft u al gevonden en misschien zelfs al van ideeën met u gewisseld.

Meer lezen over business development via online kanalen kan in deze blogpost.

Don’t: uitpakken met uw succesverhalen
Zuinig omspringen met uw vakkennis hoeft dus niet, wel integendeel. Maar – en dit is misschien minder voor de hand liggend – volgens de regels van de deontologie is het onkies om uit te pakken met voorbije resultaten, het aantal procedures dat u voert, slaagpercentages en omzetcijfers. Zelfs al laat u naam en toenaam achterwege, vermelden dat u gemiddeld 1500 EUR aan onderhoudsgeld binnenrijft voor uw cliënteel of dat uw cliënten in meer dan 80% van de zaken rond het hoederecht aan het langste eind trekken is uit den boze.

Do: sociaal zijn
Bovenal is het op sociale media te doen om het sociale aspect. Zoek cliënten op op die kanalen waar ze zich online begeven en ga daar de dialoog met hen aan. Nodig ze uit om te reageren op uw blogpost, beantwoord hun vraag op Twitter, gun hen een blik achter de schermen via uw Facebookpagina. Uiteraard kunt u geen specifiek juridisch advies geven zoals u dat zou doen op kantoor, maar dat hindert niet. Nodig hen uit voor een gesprek of zet de conversatie verder via e-mail.

En omdat u toch al op sociale media aanwezig bent, zult u merken dat ook via deze weg verwijzingen beginnen binnenkomen.

Don’t: de belangen van uw cliënt schaden
Publieke uitingen over lopende dossiers van uw eigen cliënteel zijn niet absoluut verboden, maar de Codex verbiedt advocaten wél om hun zaken publiekelijk te bepleiten. De uitzondering: als de wapengelijkheid een reactie op mededelingen van het openbaar ministerie, de persrechter of derden in de media noodzakelijk maakt.

Hoe dan ook dient u als advocaat te waken over uw beroepsgeheim en de confidentialiteit van uw dossiers, wat minstens impliceert dat u niets bekendmaakt zonder de toestemming van de cliënt. En zelfs als uw cliënt instemt, is het aan u om de afweging te maken of een publicatie de belangen van uw cliënt dient. Naast de deontologische principes is het belang van de cliënt ongetwijfeld de belangrijkste beperking op het vrij doen en laten van de advocaat… online én offline.

social media  do's & dont's
Heeft u deel 1 van deze reeks rond sociale media voor advocaten gemist? Lees het hier
!

Of lees verder over sociale media, bloggen en contentmarketing in de blogpost van volgende week.

 

 

 

 


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief