Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

#shewrote

she wrote a book

Op 8 maart 2019 is het Internationale Vrouwendag. Geen dag om actie te ondernemen voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, want dat zou elke dag van het jaar moeten gebeuren. Wél een dag om duidelijk te maken dat ook wij, bij die Keure, belang hechten aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Dat wij zowel mannen als vrouwen de kans geven om hun stempel te drukken met een zelfgeschreven boek. Hen beiden de kans geven om hun stem te laten horen. Hen beiden de kans geven om hun kennis te delen en achter te laten in de wereld. En hetgeen zij achterlaten, daar zijn we trots op. Want trots dat zijn we zeker. Op al onze auteurs, mannen én vrouwen. 

Maar aangezien het 8 maart Internationale Vrouwendag is, willen we hier toch even focussen op enkele van onze sterke vrouwelijke auteurs en hun boeiende publicaties.
Mannen, jullie dag is pas in november, nog even geduld!

Isabel De Clercq

 

Isabel De Clercq

Isabel De Clercq schreef het boek Social technologies in business samen met 15 internationale vakspecialisten. In het boek delen de auteurs hun successen, mislukkingen en ervaringen met sociale technologieën in bedrijven. Over hoe sociale technologieën individuen en organisaties kunnen transformeren. En over praktische tips voor het implementeren van deze technologie.

Isabel ondersteunt organisatorische transformatie door sociale initiatieven (keynote speeches, awareness sessions en workshops). Ze is een kruisvaarder tegen Digital Detox en een evangelist van Working Out Loud. Isabel werkt als Sparkle Architect en Trend Catcher bij Wolters Kluwer België.

Nathalie De Ceulaer

 

Nathalie De Ceulaer

Nathalie schreef het boek What the fund?, een handboek over funding van scale-ups en groeibedrijven.

Een onderneming met een ambitieus groeiplan heeft vroeg of laat geld nodig. Dit boek richt zich op start-ups en scale-ups die voor het eerst een beduidende financieringsronde overwegen. Nathalie De Ceulaer geeft je praktische tips en praktijkvoorbeelden. Ze schrijft begrijpelijke taal voor ondernemers die zelf geen financiële achtergrond hebben.

Nathalie heeft als CFO, adviseur en coach meer dan tien jaar ervaring in het ophalen van financiering bij financieringsfondsen en financiële instellingen. Ze heeft talrijke bedrijven geholpen bij hun “investor readiness”.

Agnes Uhereczky

 

Agnes Uhereczky

Agnes schreef samen met Zoltan Vadkerti het boek One Life. Dit boek bespreekt hoe de meest vooruitstrevende organisaties de integratie van werk en leven benutten om talent aan te trekken en het welzijn van werknemers te bevorderen. 

Agnes Uhereczky is co-founder van de WorkLife HUB en een change management professional. Ze is gepassioneerd over het helpen van organisaties om hun hoogste potentieel te bereiken bij het aantrekken van talent en het verbeteren van het welzijn van werknemers. 

Ria Janvier

 

Ria Janvier

Ria Janvier schreef al verschillende juridische publicaties bij die Keure. Haar recentste is Hervorming van de pensioenen in de overheidssector. Het boek is een stand van zaken anno 2018 met een visie op de toekomst.

Ria Janvier is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoekspecialisatie bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht, aangevuld met inzichten vanuit het personeelsmanagement in de publieke sector. Zij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociaal Recht en lid van onder andere de Academische Raad (voor pensioenen).

Marleen Denef

 

Marleen Denef

Marleen Denef schreef al een groot werk bij die Keure over VZW's en momenteel is ze bezig aan het boek Nieuw recht voor vzw, stichting en sociale onderneming: nieuwe wetgeving en aangepaste modellen.

Marleen benut haar expertise als:

• Gespecialiseerd advocaat
• Professor aan de KU Leuven – campus Brussel (2004-heden)
• Bestuurder van het Europees netwerk ESELA, legal network for social impact
• Auteur van gespecialiseerde publicaties over sociale ondernemingen
• Gastspreker op seminaries en opleidingen
• Expert in multidisciplinaire projecten of beleidsadvies

Charlotte Declerck

 

Charlotte Declerck

Charlotte Declerck schreef al verschillende juridische publicaties bij die Keure, waarvan haar meest recente Schets van het familiaal vermogensrecht is. Dit boek verduidelijkt de algemene beginselen van het familiaal vermogensrecht. Het is de zevende editie, waarbij er rekening werd gehouden met belangrijke nieuwe wetgeving, zoals de wet van 31 juli 2017 over het nieuwe erfrecht en de wet van 22 juli 2018 over het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

Charlotte Declerck is hoofddocent aan de Universiteit Hasselt, waar zij personen-, familie- en familiaal vermogensrecht doceert. Ze is tevens advocaat bij het kantoor Tiberghien Advocaten.

Carine Lucas

 

Carine Lucas

Carine Lucas schreef het boek 99 Reasons Why Startups Fail met Omar Mohout. Het boek legt u uit hoe zelfs fantastische ideeën kunnen leiden tot een grote mislukking. En vooral: hoe u hierrond kan werken en uw start-up of scale-up kan laten groeien.

Met een diploma informatica en een doctoraat op zak was Carine Lucas acht jaar actief in universitair onderzoek en onderwijs. Daarna verleende ze zestien jaar lang bijstand aan tal van ondernemingen – van klein tot groot – binnen het IWT (vandaag Vlaio – Agentschap Innovatie en Ondernemen), waar ze met name innovatieprojecten beoordeelde. Daarnaast hielp ze nationale en internationale subsidieprogramma’s uitwerken. Het mag dus duidelijk zijn dat Carine bijzonder goed vertrouwd is met het Belgische en internationale innovatie-ecosysteem.

Ingrid Opdebeek

 

Ingrid Opdebeek

Ingrid Opdebeek is auteur van verschillende juridische publicaties bij die Keure. Onlangs verscheen nog het Liber Amicorum Bernard Hubeau Voor recht, rechtvaardigheid en Camus, waar Ingrid Opdebeek editor van is. 

Ingrid Opdebeek promoveerde in 1991 aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in rechten met een proefschrift getiteld ‘Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur’ en bekroond met de prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen. Zij is thans gewoon hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit Antwerpen. Zij doceerde tevens aan de Vrije Universiteit Brussel en, in het kader van de haar toegekende Franqui-leerstoel, aan de Universiteit Hasselt. Haar onderzoek focust op beginselen van behoorlijk bestuur, rechtsbescherming tegen de overheid, handhaving en tuchtrecht tegenover ambtenaren. Zij is tevens advocaat aan de balie te Antwerpen.

Els Aerts

 

Els Aerts

Els is samen met Karl Gilis auteur van het boek Webteksten die werken. Het boek geeft u 121 bullshit-vrije en meteen toepasbare tips. Els en Karl doen met hun bedrijf AGConsult al sinds 2001 onderzoek naar wat wel en niet werkt online via A/B-testen, enquêtes en gebruikerstesten. Deze 121 tips zijn het resultaat van die jarenlange ervaring.

Els Aerts is de 'A' van AGConsult. Omdat teksten cruciaal zijn voor de gebruikerservaring en het wel of niet slagen van een website, heeft ze een serie diensten en opleidingen ontwikkeld over schrijven voor internet. 

Ze deelt haar kennis wereldwijd als keynote speaker op conferenties zoals CTA Conference (Vancouver, Canada), CXL Live (Austin, VS), Conversion Hotel (Nederland) en Digital Elite Camp (Tallinn, Estland).

Jinske Verhellen

 

Jinske Verhellen

Jinske Verhellen is onder andere redactielid van het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, co-editor van Internationaal Privaatrecht (IPR): de essentie en co-editor van van nieuw boek in voorbereiding Rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België, dat verschijnt in mei.

Jinske Verhellen leidt het Instituut voor Internationaal Privaatrecht aan de Universiteit Gent, Faculteit Recht en Criminologie. Ze is ook verbonden aan het Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR). Zij doceert internationaal privaatrecht. Haar belangrijkste onderzoeksthema’s bevinden zich op het kruispunt tussen het internationaal privaatrecht, internationaal familierecht, migratierecht en de mensenrechten. Over deze thema’s verleent zij ook regelmatig praktijk- en beleidsgericht advies.

Stéphanie De Somer

 

Stéphanie De Somer

Stéphanie De Somer schreef samen met Ingrid Opdebeek het boek Bestuurlijke handhaving

Dit boek bestaat uit volgende delen:

  • bestuurlijke handhaving in vogelvlucht, zodat u door de bomen het bos ziet;
  • het onderscheid tussen bestraffend en probleemverhelpend bestuurlijk handhaven;
  • grenzen aan de discretionaire bevoegdheid in handhavingszaken.

Stéphanie De Somer promoveerde in 2015 aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in de rechten met een proefschrift over bestuurlijke verzelfstandiging. Zij is thans postdoctoraal onderzoeker van het FWO en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek focust op het bestuurlijk organisatierecht, de wisselwerking tussen het Europees en het nationaal bestuursrecht, handhaving en het recht van de ruimtelijke ordening. Zij is als wetenschappelijk adviseur verbonden aan het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant.

Annelies Wylleman

 

Annelies Wylleman

Annelies Wylleman schreef onder andere de publicatie Rechtskroniek voor het Notariaat deel 32. De Rechtskronieken voor het Notariaat zijn publicaties die verschijnen naar aanleiding van de studiedagen die Universiteit Gent organiseert voor het Notariaat. 

Annelies Wylleman studeerde rechten (1986), criminologie (1986) en notariaat (1993) aan de Universiteit Gent. Zij werd in 1998 doctor in de rechten aan diezelfde universiteit met een proefschrift over "Onvolwaardige wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en het formeel privaatrecht". Dit proefschrift werd bekroond met de Fernand-Collin-prijs (2000) en met de Driejaarlijkse Prijs van het Antwerps Notariaat (2001).

Momenteel doceert zij het vak goederenrecht aan de UGent en is ze notaris te Sleidinge. Haar boek Goederenrecht verscheen bij die Keure.

Sophie Stijns

 

Sophie Stijns

Sophie Stijns werkte mee aan meerdere publicaties van die Keure. Zo is ze onder andere auteur van het alom gekende Leerboek Verbintenissenrecht, editor van Themis 108 - Verbintenissenrecht, co-editor van Onvoorziene omstandigheden en co-editor van Burgerlijk Wetboek geannoteerd 2018 - 2019

Sophie doceert aan de Rechtsfaculteit van KU Leuven de vakken Verbintenissenrecht en Verbintenissenrecht in de onderneming. 

Sinds 2006 is zij verkozen lid van de Beoordelingscommissie en sinds januari 2013 tevens voorzitter van de Examencommissie van het baccalaureaat Rechten.

Wendy Ranschaert

 

Wendy Ranschaert

Wendy Ranschaert is samen met Fons Leroy editor van het boek Ik wil gewoon werken!. Hierin bespreken ze het maatschappelijk belang van re-integratie na ziekte. 

Wendy Ranschaert was meer dan 20 jaar directeur van een opleidingscentrum Informatica dat gespecialiseerd was in de re-integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap. Sinds 2008 is zij als kansengroepmanager bij de VDAB onder meer betrokken bij het ontwikkelen van beleid, dienstverlening en partnerschappen in functie van de begeleiding naar werk van werkzoekenden met gezondheidsproblemen.

 
 
 
 
 
 
Eveline Notebaert

Eveline Notebaert

Eveline Notebaert is onder andere redactielid van het tijdschrift Food, Science & Law en auteur van alle boeken binnen de reeks Food Issues.

Als bio-ingenieur in de scheikunde heeft Eveline Notebaert jarenlange ervaring opgedaan als kwaliteitsmanager in de voedingsindustrie. Sinds de oprichting van Q-Support BVBA heeft ze vele voedingsbedrijven bijgestaan in de aanpak van allerhande problematieken m.b.t. voedselveiligheid, wettelijkheid en kwaliteit.

 

En uiteraard nog veel meer!


Lees ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief