Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Hervorming van de pensioenen in de overheidssector

Op voorraad
240 p.
2018
Boek
Auteur(s): Ria Janvier
Is onderdeel van de reeks Seminaries Begasoz , Abetrass

Stand van zaken anno 2018 met een visie op de toekomst

Pensioenen in de publieke sector zijn de laatste jaren grondig hervormd. Dit boek bespreekt de stand van zaken van de huidige financieringssystemen, maar schenkt ook aandacht aan de evolutie van de verschuldigde pensioenbijdragen en stelt een prognose. U krijgt antwoord op vragen zoals:

  • kunnen ambtenaren nog steeds vroeger met pensioen gaan dan werknemers of zelfstandigen?
  • in hoeverre is de ziektepensioenregeling nog van deze tijd?
  • wat betekent de wet gemengd pensioen nu echt?

De auteur maakt ten slotte een globale afweging en duidt de impact van de verschillende pensioenhervormingen met concrete voorbeelden.

ISBN 9789048633890 - Bestelcode 202185102
Hervorming van de pensioenen in de overheidssector
€ 95,00

Stand van zaken anno 2018 met een visie op de toekomst

Pensioenen in de publieke sector zijn de laatste jaren grondig hervormd. Dit boek bespreekt de stand van zaken van de huidige financieringssystemen, maar schenkt ook aandacht aan de evolutie van de verschuldigde pensioenbijdragen en stelt een prognose. U krijgt antwoord op vragen zoals:

  • kunnen ambtenaren nog steeds vroeger met pensioen gaan dan werknemers of zelfstandigen?
  • in hoeverre is de ziektepensioenregeling nog van deze tijd?
  • wat betekent de wet gemengd pensioen nu echt?

De auteur maakt ten slotte een globale afweging en duidt de impact van de verschillende pensioenhervormingen met concrete voorbeelden.


Inhoudstafel

0. HANDLEIDING

I. MATERIAAL VOOR EEN KEUKENPRINS(ES)

A. Context

B. Overheidspersoneelsleden: wie zijn ze en met hoeveel zijn ze?

C. Ambtenaren versus contractanten

II. BENODIGDE, MAAR OOK BETAALBARE INGREDIËNTEN?

A. Bijdragen aan de sociale zekerheid voor werknemers

B. Pensioenfinanciering

III. VIA DE WARME OF DE KOUDE KEUKEN

A. RSZ als centrale inningsinstelling

B. FPD als centrale uitvoeringsinstelling

C. Nieuwe adviserende instanties

D. Capelo

IV. AMBTENARENPENSIOENEN ALS KERS OP DE (INGEZAKTE) TAART?

A. Inleiding

B. Toepassing van de ambtenarenpensioenwetgeving

C. Toegang tot het pensioen

D. Hervorming van het ziektepensioen

E. Berekening van het pensioen

F. Gezinsdimensie

G. Betaling van het pensioen

V. TWEEDE PENSIOENPIJLER VOOR DE OVERHEIDSCONTRACTANTEN: VUURWERK OP DE TAART?

A. Antecedenten

B. Bestaande regelingen

C. Aanvullende pensioenen voor alle overheidscontractanten?

D. Kloof tussen het ambtenarenpensioen en het werknemerspensioen

E. Aanpassingen aan de Wet Aanvullende Pensioenen

VI. SUGGESTIES TER VERBETERING VAN DE RECEPTUUR

A. Pensioenfactuur 2.0

B. Pleidooi voor een globale en consistente pensioenhervorming

C. Harmonisering zonder uniformering

D. Gelijklopende, maar ook meer flexibele toegang tot het pensioen?

E. Langer werken voor hetzelfde/een lager/een hoger pensioen?

F. Vrouwonvriendelijke pensioenhervormingen?

G. Verworven verwachtingen

H. Garantie van een kwaliteitsvol pensioen

I. Puntjes op de i

BIBLIOGRAFIE

A. Overheidsdocumenten

B. Mededelingen

C. Rechtspraak

D. Rechtsleer

E. Verslagen en rapporten

F. Andere nuttige informatie

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Deze pagina is in opbouw.

Ria Janvier is als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoekspecialisatie bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht, aangevuld met inzichten vanuit het personeelsmanagement in de publieke sector. Zij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociaal Recht en lid van onder andere de Academische Raad (voor pensioenen).

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief