Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Hervorming van de pensioenen in de overheidssector

Op voorraad
240 p.
2018
Boek
Auteur(s): Ria Janvier

Stand van zaken anno 2018 met een visie op de toekomst

Pensioenen in de publieke sector zijn de laatste jaren grondig hervormd. Dit boek bespreekt de stand van zaken van de huidige financieringssystemen, maar schenkt ook aandacht aan de evolutie van de verschuldigde pensioenbijdragen en stelt een prognose. U krijgt antwoord op vragen zoals:
  • kunnen ambtenaren nog steeds vroeger met pensioen gaan dan werknemers of zelfstandigen?
  • in hoeverre is de ziektepensioenregeling nog van deze tijd?
  • wat betekent de wet gemengd pensioen nu echt?
De auteur maakt ten slotte een globale afweging en duidt de impact van de verschillende pensioenhervormingen met concrete voorbeelden.
ISBN 9789048633890 - Bestelcode 202185102
Hervorming van de pensioenen in de overheidssector
€ 95,00

Stand van zaken anno 2018 met een visie op de toekomst

Pensioenen in de publieke sector zijn de laatste jaren grondig hervormd. Dit boek bespreekt de stand van zaken van de huidige financieringssystemen, maar schenkt ook aandacht aan de evolutie van de verschuldigde pensioenbijdragen en stelt een prognose. U krijgt antwoord op vragen zoals:
  • kunnen ambtenaren nog steeds vroeger met pensioen gaan dan werknemers of zelfstandigen?
  • in hoeverre is de ziektepensioenregeling nog van deze tijd?
  • wat betekent de wet gemengd pensioen nu echt?
De auteur maakt ten slotte een globale afweging en duidt de impact van de verschillende pensioenhervormingen met concrete voorbeelden.


Inhoudstafel

0. HANDLEIDINGI. MATERIAAL VOOR EEN KEUKENPRINS(ES)A. ContextB. Overheidspersoneelsleden: wie zijn ze en met hoeveel zijn ze?C. Ambtenaren versus contractantenII. BENODIGDE, MAAR OOK BETAALBARE INGREDIËNTEN?A. Bijdragen aan de sociale zekerheid voor werknemersB. PensioenfinancieringIII. VIA DE WARME OF DE KOUDE KEUKENA. RSZ als centrale inningsinstellingB. FPD als centrale uitvoeringsinstellingC. Nieuwe adviserende instantiesD. CapeloIV. AMBTENARENPENSIOENEN ALS KERS OP DE (INGEZAKTE) TAART?A. InleidingB. Toepassing van de ambtenarenpensioenwetgevingC. Toegang tot het pensioenD. Hervorming van het ziektepensioenE. Berekening van het pensioenF. GezinsdimensieG. Betaling van het pensioenV. TWEEDE PENSIOENPIJLER VOOR DE OVERHEIDSCONTRACTANTEN: VUURWERK OP DE TAART?A. AntecedentenB. Bestaande regelingenC. Aanvullende pensioenen voor alle overheidscontractanten?D. Kloof tussen het ambtenarenpensioen en het werknemerspensioenE. Aanpassingen aan de Wet Aanvullende PensioenenVI. SUGGESTIES TER VERBETERING VAN DE RECEPTUURA. Pensioenfactuur 2.0B. Pleidooi voor een globale en consistente pensioenhervormingC. Harmonisering zonder uniformeringD. Gelijklopende, maar ook meer flexibele toegang tot het pensioen?E. Langer werken voor hetzelfde/een lager/een hoger pensioen?F. Vrouwonvriendelijke pensioenhervormingen?G. Verworven verwachtingenH. Garantie van een kwaliteitsvol pensioenI. Puntjes op de iBIBLIOGRAFIEA. OverheidsdocumentenB. MededelingenC. RechtspraakD. RechtsleerE. Verslagen en rapportenF. Andere nuttige informatie> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Begasoz - Seminaries is een reeks met de verslagboeken van de colloquia van het Belgisch Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht (www.begasoz.be).Uit de boekenreeks Seminaries Begasoz-Abetrass

Redactie

  • Hoofdredactie: Ria Janvier, Mireille Delange, Patrick Humblet
  • Redactie : leden van het Tijdschrift voor Sociaal Recht

Verschenen in deze reeks

 


Ria Janvier is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoekspecialisatie bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht, aangevuld met inzichten vanuit het personeelsmanagement in de publieke sector. Zij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociaal Recht en lid van onder andere de Academische Raad (voor pensioenen).

Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief