Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Welzijn in Vlaanderen - Beleid, bestuurlijke organisatie, en uitdagingen

Op voorraad
263 p.
2016
Boek
Auteur(s): Koen Hermans, Verschuere Bram

Welzijn is, zeker na de zesde staatshervorming, een belangrijk beleidsdomein geworden in Vlaanderen. Niet alleen omdat een groot deel van het overheidsbudget aan welzijnsdiensten en -voorzieningen uitgegeven wordt, maar ook omdat het een beleidsdomein is waarmee heel veel mensen rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen.

Het welzijnsbeleid is echter ook een uiterst complex gegeven. Er wordt een brede waaier aan dienstverlening uitgebouwd voor de meest diverse doelgroepen, gaande van gezinnen, over personen met een handicap, kansarmen en minderheden, tot senioren. De organisatie van die dienstverlening is nog complexer. Er zijn diverse bestuursniveaus betrokken bij het welzijnsbeleid, en de dienstverlening wordt gerealiseerd door de meest diverse actoren, gaande van overheidsinstanties, over private non-profitorganisaties, tot commerciële dienstverleners. In een dergelijk kluwen is het soms moeilijk om het bos door de bomen te zien.

Dit boek probeert op een overzichtelijke en toegankelijke manier klaarheid te scheppen in die complexiteit. Door de belangrijkste ontwikkelingen, de bestuurlijke organisatie, de vormen van dienstverlening en de uitdagingen in de verschillende sectoren van het welzijnsbeleid te schetsen en met elkaar te vergelijken, wil het de lezer een diepgaand inzicht in het welzijnsbeleid bijbrengen.


Bram Verschuere is doctor in de Sociale Wetenschappen. Hij is professor aan de Universiteit Gent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) en doceert daar onder andere welzijnsbeleid en organisatie van de socialprofitsector in de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management.

Koen Hermans is docent aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven en projectleider bij LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy. Hij doceert binnen de masteropleiding sociaal werk en sociaal beleid. Binnen LUCAS is hij verantwoordelijk voor de onderzoekslijn ‘welzijn, armoede en sociale uitsluiting’.


 

ISBN 9789048625406 - Bestelcode 202167301
Welzijn in Vlaanderen - Beleid, bestuurlijke organisatie, en uitdagingen
€ 39,00
Studenten € 25,00

Welzijn is, zeker na de zesde staatshervorming, een belangrijk beleidsdomein geworden in Vlaanderen. Niet alleen omdat een groot deel van het overheidsbudget aan welzijnsdiensten en -voorzieningen uitgegeven wordt, maar ook omdat het een beleidsdomein is waarmee heel veel mensen rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen.

Het welzijnsbeleid is echter ook een uiterst complex gegeven. Er wordt een brede waaier aan dienstverlening uitgebouwd voor de meest diverse doelgroepen, gaande van gezinnen, over personen met een handicap, kansarmen en minderheden, tot senioren. De organisatie van die dienstverlening is nog complexer. Er zijn diverse bestuursniveaus betrokken bij het welzijnsbeleid, en de dienstverlening wordt gerealiseerd door de meest diverse actoren, gaande van overheidsinstanties, over private non-profitorganisaties, tot commerciële dienstverleners. In een dergelijk kluwen is het soms moeilijk om het bos door de bomen te zien.

Dit boek probeert op een overzichtelijke en toegankelijke manier klaarheid te scheppen in die complexiteit. Door de belangrijkste ontwikkelingen, de bestuurlijke organisatie, de vormen van dienstverlening en de uitdagingen in de verschillende sectoren van het welzijnsbeleid te schetsen en met elkaar te vergelijken, wil het de lezer een diepgaand inzicht in het welzijnsbeleid bijbrengen.


Bram Verschuere is doctor in de Sociale Wetenschappen. Hij is professor aan de Universiteit Gent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) en doceert daar onder andere welzijnsbeleid en organisatie van de socialprofitsector in de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management.

Koen Hermans is docent aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven en projectleider bij LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy. Hij doceert binnen de masteropleiding sociaal werk en sociaal beleid. Binnen LUCAS is hij verantwoordelijk voor de onderzoekslijn ‘welzijn, armoede en sociale uitsluiting’.


 


Inhoudstafel

HOOFDSTUK 1. GEZINSBELEID
Situering en inleiding
Beleid en dienstverlening
Institutioneel-bestuurlijke cartografie
Uitdagingen en aandachtspunten
Nuttige bronnen

HOOFDSTUK 2. JEUGDHULP
Situering en inleiding
De Integrale Jeugdhulp
Het federale jeugdbeschermingsbeleid
Enkele cijfers
Institutioneel-bestuurlijke cartografie
Uitdagingen en aandachtspunten
Nuttige bronnen

HOOFDSTUK 3. BELEID VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
Situering en inleiding
Beleid en dienstverlening op verschillende domeinen
Vlaams ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap
Institutioneel-bestuurlijke cartografie
Uitdagingen, nieuw beleid, en aandachtspunten
Nuttige bronnen

HOOFDSTUK 4. ARMOEDEBELEID
Situering en inleiding
Beleid en dienstverlening
Institutioneel-bestuurlijke cartografie
Uitdagingen en aandachtspunten
Nuttige bronnen

HOOFDSTUK 5. MINDERHEDENBELEID
Situering en inleiding
Beleid en dienstverlening
Institutioneel-bestuurlijke cartografie
Uitdagingen en aandachtspunten
Nuttige bronnen

HOOFDSTUK 6. OUDERENZORG
Situering en inleiding
Beleid en dienstverlening
Institutioneel-bestuurlijke cartografie
Uitdagingen en aandachtspunten
Nuttige bronnen

HOOFDSTUK 7. HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK
Situering en inleiding
Beleid en dienstverlening
Institutioneel-bestuurlijke cartografie
Uitdagingen en aandachtspunten
Nuttige bronnen

HOOFDSTUK 8. SAMENLEVINGSOPBOUW
Situering en inleiding
De missie en de kernopdrachten van de sector samenlevingsopbouw
Werkprincipes
Werkvormen
Beleid en dienstverlening
Institutioneel-bestuurlijke cartografie
Uitdagingen en aandachtspunten
Nuttige bronnen

HOOFDSTUK 9. DE VERSCHILLENDE BESTUURSNIVEAUS IN HET WELZIJNSBELEID
Inleiding
Bevoegdheidsverdeling en samenwerking tussen de bestuursniveaus
Organisatie van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse overheid
Het lokaal sociaal beleid

HOOFDSTUK 10. DE ORGANISATIE VAN DE DIENSTVERLENING IN HET WELZIJNSBELEID
Inleiding
Veel dienstverlenende organisaties
Soorten dienstverlening en aard van de organisaties
De mate van autonomie van de dienstverlenende organisaties
Samenwerking tussen dienstverlenende organisaties
Verschillende schalen en werkingsgebieden

HOOFDSTUK 11. DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING
Wat vooraf ging: de Vlaamse zorgverzekering
De visie achter Vlaamse Sociale Bescherming
Complexe integratie van bestaande regelingen in de VSB
De toekomstige vormgeving van de Vlaamse Sociale Bescherming
Het overlegmodel
Kritieken op de conceptnota

HOOFDSTUK 12. UITDAGINGEN, ONTWIKKELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN
Ontwikkelingen en uitdagingen aan de vraagzijde
Ontwikkelingen en uitdagingen aan de aanbodzijde

TREFWOORDENINDEX

WOORD VAN DANK

LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN

Koen Hermans is docent sociaal werk en sociaal beleid aan de KU Leuven en tevens projectleider bij LUCAS, KU Leuven.

"Een bijzonder volledige kijk"

Verschuere en Hermans beschikken over een unieke combinatie van brede kennis en betrokkenheid bij het werkveld. Die verwierven ze door hun academische belangstelling te koppelen aan talrijke contacten met het werkveld.

Hun boek is een aanrader voor wie morgen aan de slag wil in welzijn. Maar ook voor al wie op een genuanceerde wijze wil nadenken over maatschappelijke problemen zoals achterstelling, kwetsbaarheid, zorgvraag en zorgaanbod. Voor wie het bos door de bomen niet meer ziet in zorg en welzijn in Vlaanderen is dit keurig uitgegeven boek een hebbeding.

Klik hier voor de volledige recensie van Sociaal.net

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief