Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis?/ Droit au logement: vers une obligation de résultat?

Op voorraad
2013
Boek
Editor(s): Bernard Nicolas, Hubeau Bernard
Auteur(s): Bernard Nicolas, Hubeau Bernard, Van Leuven Nathalie, Vandenhole Wouter, Vandromme Tom, Vanneste Fréderic, Versailles Philippe
Is onderdeel van de reeks Droit en mouvement
Is het wenselijk en mogelijk om in België van het recht op wonen een resultaatsverbintenis te maken? Twee landen, Schotland en Frankrijk, hebben het al gedaan: de overheden zijn er verplicht om huisvesting te voorzien voor thuislozen of bepaalde mensen die slecht gehuisvest zijn. In België bestaat zo'n verplichting niet. Artikel 23 van de Grondwet bevat wel een recht op behoorlijke huisvesting, maar het legt geen resultaatsverbintenis op. In deze uitgave worden de Schotse en Franse wetgeving bestudeerd en worden een aantal denksporen bekeken om het recht op wonen in België effectiever te maken.Deze publicatie is een initiatief is van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Saint Louis.
ISBN 9789048616992 - Bestelcode 202121334
Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis?/ Droit au logement: vers une obligation de résultat?
€ 67,00

Is het wenselijk en mogelijk om in België van het recht op wonen een resultaatsverbintenis te maken? Twee landen, Schotland en Frankrijk, hebben het al gedaan: de overheden zijn er verplicht om huisvesting te voorzien voor thuislozen of bepaalde mensen die slecht gehuisvest zijn. In België bestaat zo'n verplichting niet. Artikel 23 van de Grondwet bevat wel een recht op behoorlijke huisvesting, maar het legt geen resultaatsverbintenis op. In deze uitgave worden de Schotse en Franse wetgeving bestudeerd en worden een aantal denksporen bekeken om het recht op wonen in België effectiever te maken.Deze publicatie is een initiatief is van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Saint Louis.


Inhoudstafel

INLEIDING
HET GRONDRECHT OP WONEN AAN HET WERK: MAAR (HOE) WERKT HET GRONDRECHT OP WONEN?
Bernard HUBEAUI. Vooraf. Sociale grondrechten: een verworvenheid? 
II. Betekenen sociale grondrechten iets op het terrein?
III. De context: drie maatschappelijke en rechtspolitieke ontwikkelingen
IV. De zoektocht naar meer effectiviteit van het grondrecht op wonen via de regelgeving
V. Over menselijke waardigheid en andere open concepten INTRODUCTION
LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT FONDAMENTAL AU LOGEMENT: MAIS (COMMENT) LE DROIT FONDAMENTAL AU LOGEMENT FONCTIONNE-T-IL?
Bernard HUBEAUI. Préalable. Les droits fondamentaux sociaux : un acquis ?
II. Les droits fondamentaux sociaux signifient-ils quelque chose sur le terrain ? 
III. Le contexte : trois développements sociétaux et de politique juridique
IV. La quête de plus d'effectivité du droit fondamental au logement via la réglementation
V. A propos de la dignité humaine et d'autres concepts ouvertsEERSTE DEEL - PREMIERE PARTIE: BUITENLANDSE ERVARINGEN - EXPERIENCES A L'ETRANGERTHE SCOTTISH HOMELESSNESS FRAMEWORK - IS IT WORKING?
Robert ALDRIDGEI. Introduction
II. The homelessness framework in statistics
III. A change in 'culture'
IV. Other elements
V. Service providers
VI. Homeless households
VII. Challenges
VIII. Legal challenges to local authoritiesRECONNU HIER, OPPOSABLE AUJOURD'HUI, ASSUME DEMAIN? LE DROIT AU LOGEMENT EN FRANCE
Bernard LACHARMEI. Le besoin de passer d'un droit reconnu à un droit opposable
II. La loi dalo : une conquête de la société civile
III. L'application de la loi dalo a rencontré de fortes résistances
IV. L'opposabilité révèle les carences et les contradictions de l'action publique
V. Vers un droit au logement opposable et assuméREFLEXIONS SUR LA NOTION D'OPPOSABILITE DU DROIT AU LOGEMENT
Eric SALESI. Position de la question
II. Une qualification discutable dans son principe
III. Une qualification décevante dans ses effets juridiquesTHE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS - ADDED VALUE TO HOUSING RIGHTS?
Padraic KENNAI. Introduction
II. EU law development
III. EU related housing rights
IV. The charter of fundamental rights and housing
V. Charter explanations
VI. Limitations to the charter
VII. The kamberaj case
VIII. ConclusionTWEEDE DEEL - DEUXIEME PARTIE: SCHETS VAN DE CONTEXT VAN HET RECHT OP WONEN - APERCU DU CONTEXTE DU DROIT AU LOGEMENTVERS UN DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE EN BELGIQUE? BALISES POUR UNE EVENTUELLE TRANSPOSITION
Nicolas BERNARDI. Introduction
II. Un contexte (réglementaire) de départ largement identique
III. Les indices d'une obligation de résultat
IV. Vertus et limites d'un droit au logement opposable
V. Les conditions de transposition d'un droit au logement opposable
VI. ConclusionS'IL TE PLAIT, DESSINE-MOI UN LOGEMENT
Jacques FIERENSI. Légalité, légitimité et effectivité du droit au logement
II. Un enjeu pour la société globale
III. L'architecture du droit au logementDERDE DEEL - TROISIEME PARTIE: HET RECHT OP WONEN ALS RESULTAATSVERBINTENIS: NIEUWE DENKSPOREN - LE DROIT AU LOGEMENT COMME OBLIGATION DE RESULTAT: NOUVELLES PISTES DE REFLEXIONEEN AANZET TOT EEN CONCRETE INVULLING VAN HET GRONDRECHT OP WONEN ALS RESULTAATSVERBINTENIS
Tom VANDROMMEI. Inleiding
II. Korte schets van het grondrecht op wonen
III. Op welke vlakken is er nu al sprake van een resultaatsverbintenis?
IV. Eindelijk een 'echt' grondrecht op wonen? Kapstokken om het grondrecht op wonen aan te hangen
V. Conclusie RECHT OP WONEN GETOETST AAN HET WOONBELEID IN BRUSSEL
Werner VAN MIEGHEMI. Hoge verwachtingen in 1994 
II. Wijzigingen in het woonbeleid 
III. Prioritair doelpubliek van het recht op wonen en het woonbeleid
IV. Bestrijding van leegstaande woningen 
V. Herhuisvesting 
VI. Aanzet tot actie LES ASPECTS PROCEDURAUX DU DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
Philippe VERSAILLESI. Introduction
II. Une autorité unique ?
III. Le contentieux privé
IV. Le contentieux public
V. Les missions des autorités publiques
VI. Le rôle du juge
VII. ConclusionFACE A LA CRISE: PLUS QUE JAMAIS UN DROIT EFFECTIF AU LOGEMENT
Paul TRIGALETI. Introduction
II. Une autorité unique
III. Les arrêtés d'insalubrité et de surpeuplement pris par les bourgmestres
IV. Quelques autres situations dignes d'intérêtDE INROEPBAARHEID VAN HET RECHT OP WONEN
Nathalie VAN LEUVEN & Frédéric VANNESTEI. Inleiding
II. De verschillende bronnen van het recht op wonen
III. De inroepbaarheid van het recht op wonen
IV. De inroepbaarheid van aspecten van het recht op wonen geconcretiseerd
V. BesluitVAN INROEPBAARHEID NAAR AFDWINGBAARHEID VAN HET RECHT OP WONEN BEKEKEN IN MENSENRECHTELIJK PERSPECTIEF
Geert INSLEGERSI. Inleiding
II. De diverse bronnen van het recht op wonen en hun juridische afdwingbaarheid voor de rechter
III. BesluitCONCLUSIE
NAAR EEN RESULTAATSVERBINTENISGERICHTE BENADERING VAN HET RECHT OP WONEN: ENKELE REFLECTIES
Wouter VANDENHOLEI. Inleiding
II. Het recht op behoorlijke huisvesting
III. Resultaatsverbintenis
IV. Enkele aandachtspunten voor het verdere debatCONCLUSION
VERS UNE APPROCHE DU DROIT AU LOGEMENT AXEE SUR UNE OBLIGATION DE RESULTAT: QUELQUES REFLEXIONS
Wouter VANDENHOLEI. Introduction
II. Le droit à un logement decent
III. Obligation de résultat
IV. Quelques éléments à prendre en compte pour la suite du débat

Série d'ouvrages du Centre Vulnérabilités et Sociétés de l'université de Namur.

Editor

  • Valérie Flohimont

Disponibles dans cette collection

 


Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief