Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Internationale Fiscale Procedure (tweede editie)

Op voorraad
228 p.
2023
Boek
Auteur(s): Mark Delanote, Vanneste Lars

De fiscaliteit verkrijgt meer en meer een internationale dimensie. Dit is ook zo op het vlak van de fiscale procedure. In dit boek wordt deze dimensie van de fiscale procedure, vooral op vlak van de inkomstenbelastingen in kaart gebracht, en dit vanuit drie invalshoeken: de bijstand bij de vestiging, de bijstand bij de invordering en tot slot, de internationale geschillenbeslechting. De focus ligt daarbij op de bi- of multilaterale rechtsinstrumenten, en uiteraard de Europese wetgeving. Op die manier wordt aan de lezer inzicht geboden in de diverse regelgeving die er gaandeweg toe leidt dat bepaalde procedurele aspecten van de nationale belastingstelsels overkoepelend worden geharmoniseerd. De vaak complexe regelgeving (die overigens onderhevig is aan voortdurende bijsturing en aanvulling) wordt op die manier meteen ook op een overzichtelijke wijze in kaart gebracht. Eenieder die zich verder in deze materie wenst te verdiepen, zal in dit boek dan ook het nodige houvast vinden.

ISBN 9789048645886 - Bestelcode 202237000
Internationale Fiscale Procedure (tweede editie)
€ 75,00
Studenten € 40,00

De fiscaliteit verkrijgt meer en meer een internationale dimensie. Dit is ook zo op het vlak van de fiscale procedure. In dit boek wordt deze dimensie van de fiscale procedure, vooral op vlak van de inkomstenbelastingen in kaart gebracht, en dit vanuit drie invalshoeken: de bijstand bij de vestiging, de bijstand bij de invordering en tot slot, de internationale geschillenbeslechting. De focus ligt daarbij op de bi- of multilaterale rechtsinstrumenten, en uiteraard de Europese wetgeving. Op die manier wordt aan de lezer inzicht geboden in de diverse regelgeving die er gaandeweg toe leidt dat bepaalde procedurele aspecten van de nationale belastingstelsels overkoepelend worden geharmoniseerd. De vaak complexe regelgeving (die overigens onderhevig is aan voortdurende bijsturing en aanvulling) wordt op die manier meteen ook op een overzichtelijke wijze in kaart gebracht. Eenieder die zich verder in deze materie wenst te verdiepen, zal in dit boek dan ook het nodige houvast vinden.


Inhoudstafel

DEEL 1

DE VESTIGINGSBIJSTAND 13

I. INTERNATIONAAL JURIDISCH KADER 16

II. FINALITEIT VAN EN BEPERKINGEN AAN DE UITWISSELING

VAN INFORMATIE 28

III. UITWISSELING VAN INLICHTINGEN OP VERZOEK 34

IV. AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN 38

V. SPONTANE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN 116

DEEL 2

DE INVORDERINGSBIJSTAND 119

I. INTERNATIONAAL JURIDISCH KADER 122

II. DRAAGWIJDTE VAN DE INVORDERINGSBIJSTAND 129

III. DE PRAKTISCHE ORGANISATIE 139

IV. DE EIGENLIJKE INVORDERINGSBIJSTAND 142

V. DE GRENSOVERSCHRIJDENDE BETEKENING VAN DOCUMENTEN

167

VI. DE GRENSOVERSCHRIJDENDE UITWISSELING VAN INFORMATIE

179

DEEL 3

INTERNATIONALE GESCHILLENBESLECHTING 183

I. INTERNATIONAAL JURIDISCH KADER 187

II. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 195

Mark Delanote is licentiaat in de rechten en behaalde aanvullende diploma’s in het fiscaal recht, het vennootschappenrecht en het sociaal recht. In 2010 promoveerde hij tot doctor in de rechten. Mark is auteur van talrijke publicaties in het fiscaal recht en is lid van meerdere redactieraden. Thans is Mark hoofddocent aan de UGent. Daarnaast is hij advocaat aan de Balie te Brussel. Hij is ook lid van de Hoge Raad van Financiën.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief