Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Recht en sociale ongelijkheid

Op voorraad
252 p.
2022
Boek
Auteur(s): Gutwirth Serge, Bernard Hubeau, Patrick Humblet, Lambrechts Mark, Lenaerts Lieven, Versluys Liliane, Vranken Jan, Willekens Harry
Is onderdeel van de reeks Tegenspraak

Het uitgangspunt van dit Tegenspraak-cahier is een paradox in de maatschappelijke ontwikkeling. In de rechtsontwikkeling van de afgelopen decennia werden diverse traditionele ongelijkheden weggewerkt en discriminatieverboden ingevoerd, die in de loop van de jaren alsmaar gedifferentieerder en strenger geworden zijn. De economische en sociaalwetenschappelijke literatuur leren ons nochtans dat de meeste sociale ongelijkheden en in het bijzonder de inkomens- en vermogensongelijkheid in dezelfde periode niet af-, maar toegenomen zijn. In dit cahier worden daartoe twee vragen opgeworpen:

1. (Hoe) draagt het recht bij tot de reproductie en versterking van sociale ongelijkheden?
2. (Hoe) kan het recht ingezet worden om sociale ongelijkheden te bestrijden?

Deze vragen worden in het cahier zowel theoretisch geëxploreerd als uitgewerkt voor specifieke rechtstakken (burgerlijk vermogensrecht, arbeidsrecht, gezondheidsrecht, de juridische regeling van de man-vrouwverhoudingen). In deze bundel wordt enerzijds op de veelheid van (elkaar versterkende) sociale ongelijkheden gewezen, anderzijds ligt de klemtoon op ongelijkheden die met verschillen en tegenstellingen tussen sociale klassen te maken hebben  een thema dat de laatste jaren in het rechtspolitieke vertoog onderbelicht is geweest.

Deze publicatie is het allerlaatste project van Tegenspraak, een sedert 1982 actieve groep van maatschappijkritische juristen. Een kritiek van het recht is vandaag nochtans niet minder dringend dan veertig jaar geleden. Wij hopen dat anderen de fakkel overnemen.

ISBN 9789048645343 - Bestelcode 202229006
Recht en sociale ongelijkheid
€ 59,00

Het uitgangspunt van dit Tegenspraak-cahier is een paradox in de maatschappelijke ontwikkeling. In de rechtsontwikkeling van de afgelopen decennia werden diverse traditionele ongelijkheden weggewerkt en discriminatieverboden ingevoerd, die in de loop van de jaren alsmaar gedifferentieerder en strenger geworden zijn. De economische en sociaalwetenschappelijke literatuur leren ons nochtans dat de meeste sociale ongelijkheden en in het bijzonder de inkomens- en vermogensongelijkheid in dezelfde periode niet af-, maar toegenomen zijn. In dit cahier worden daartoe twee vragen opgeworpen:

1. (Hoe) draagt het recht bij tot de reproductie en versterking van sociale ongelijkheden?
2. (Hoe) kan het recht ingezet worden om sociale ongelijkheden te bestrijden?

Deze vragen worden in het cahier zowel theoretisch geëxploreerd als uitgewerkt voor specifieke rechtstakken (burgerlijk vermogensrecht, arbeidsrecht, gezondheidsrecht, de juridische regeling van de man-vrouwverhoudingen). In deze bundel wordt enerzijds op de veelheid van (elkaar versterkende) sociale ongelijkheden gewezen, anderzijds ligt de klemtoon op ongelijkheden die met verschillen en tegenstellingen tussen sociale klassen te maken hebben  een thema dat de laatste jaren in het rechtspolitieke vertoog onderbelicht is geweest.

Deze publicatie is het allerlaatste project van Tegenspraak, een sedert 1982 actieve groep van maatschappijkritische juristen. Een kritiek van het recht is vandaag nochtans niet minder dringend dan veertig jaar geleden. Wij hopen dat anderen de fakkel overnemen.


Inhoudstafel

Ten geleide: 40 jaar Tegenspraak 1

MARK LAMBRECHTS

Inleiding I: De vele dimensies van sociale ongelijkheid 7

JAN VRANKEN

Inleiding II: Recht en sociale ongelijkheid 33

HARRY WILLEKENS

Recht en sociale ongelijkheid: een pleidooi voor juridische guerrilla 41

SERGE GUTWIRTH

Ambivalente ongelijkheid 59

FERNAND TANGHE

Het (on)gelijkheidsdenken van Albert Camus als dimensie van de

(sociale) rechtvaardigheid 81

BERNARD HUBEAU

Eigendom, contract, erfrecht en economische ongelijkheid 111

HARRY WILLEKENS

Het arbeidsrecht als antidotum tegen de heerschappij van het kapitaal?

Kroniek van een ontgoocheling 143

PATRICK HUMBLET

Antwoordbrief aan Patrick Humblet 161

LIEVEN LENAERTS

Ongelijkheden vrouwen-mannen: helpt het recht? 165

LILIANE VERSLUYS

Spanning tussen het recht op gezondheid en recht op arbeid? 197

LIEVEN LENAERTS

Pleidooi voor een ruimere participatie bij het investeren in

ontwikkelingslanden. Interview met Loïc de Cannière 225

MARK LAMBRECHTS

De Tegenspraak-cahiers zijn in 1985 ontstaan als vervolg op het tijdschrift Tegenspraak. De Tegenspraak-cahiers zijn een forum voor de kritische analyse van het recht en de rechtsbedeling. Zo willen deze cahiers het onderzoek naar en de discussie over de maatschappelijke, politieke en ideologische functies van het recht stimuleren.

 


Bernard Hubeau studeerde Rechten en Ruimtelijke Planning en Stedenbouw. Zijn doctoraat ging over het grondrecht op wonen en de bevoegdheidsverdeling. Hij werkte achtereenvolgens in de wetswinkel, aan de toenmalige BRT, aan de Universiteit van Utrecht, als Antwerps en als Vlaams Ombudsman, maar vooral aan zijn alma mater, de Universiteit van Antwerpen, waar hij de laatste tien jaar in hoofdzaak rechtssociologie doceerde. Dit vak gaf hij ook lange tijd aan de Vrije Universiteit Brussel.

Zijn onderzoek betreft vooral de sociale werking en de effectiviteit van sociale grondrechten, op het gebied van wonen, armoede en sociaal werk, de juridische bijstand en de toegang tot recht en rechtshulp, de klachtenbehandeling en de ombudsfunctie en ten slotte de geschillenbeslechting, de juridische beroepen en het management van justitie. Maar ook de link tussen recht en literatuur heeft hem steeds geboeid.

Hij is reeds op jonge leeftijd in de ban geraakt van het werk en de persoon van Albert Camus. Vooral zijn eerste roman L’Etranger, verschenen in 1942, heeft een onvergetelijke indruk op hem achtergelaten. Op 4 januari 1960 kwam er abrupt een einde aan het leven van Camus. Hij liet echter het afgewerkte manuscript van een ander prachtig autobiografisch boek achter in het wrak van de auto, Le Premier Homme.

Patrick Humblet is emeritus gewoon hoogleraar van de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent. Hij heeft ook gedoceerd aan de Universiteit Antwerpen, het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, de Koninklijke Militaire School en de Antwerp Management School. Hij is gespecialiseerd in collectieve arbeidsverhoudingen. Hierover schrijft hij niet alleen wetenschappelijke publicaties, maar ook opiniestukken in diverse kranten en tijdschriften.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief