Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Klimaatrechtspraak

Op voorraad
328 p.
2021
Boek
Editor(s): Billiet Carole M., Schoukens Hendrik
Auteur(s): Carole M. Billiet , Heidi Bortels, Bouquelle Farah, An Cliquet, Goetelen Indy, Lavrysen Luc, Pierre Lefranc, Misonne Delphine, Schoukens Hendrik, Smet Stijn, Jan Theunis, Van den Berghe Jan, Van Drooghenbroeck Sébastien
Is onderdeel van de reeks Bibliotheek Omgevingsrecht

Klimaatrechtspraak heeft sinds enkele jaren een prominente plaats ingenomen in het omgevingsrecht. Het begrip verwijst naar rechtszaken waarin vragen over klimaatmitigatie of -adaptatie rechtstreeks of onrechtstreeks aan bod komen. Waar klimaatzaken aanvankelijk tot weinig juridische successen leidden, zien we de voorbije jaren een kentering in de rechtspraak. Sinds de precedentuitspraken in de Nederlandse Urgendazaak lijken rechtbanken ontvankelijker voor klimaatargumenten. Ondertussen zijn er wereldwijd honderden klimaatzaken aanhangig en hebben rechters in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Ierland, Australië, de Verenigde Staten, Pakistan en Indië overheden en soms zelfs bedrijven veroordeeld tot het aanscherpen van hun klimaatbeleid. Ook in België liggen de eerste klimaatuitspraken voor.

Als huldiging voor de rijk gevulde carrière van prof. dr. Luc Lavrysen, een van de grondleggers van het Vlaamse milieurecht, verkent dit boek de juridische vragen die spelen in klimaatzaken. We schetsen de krijtlijnen van een steeds wisselend dialoog over de mogelijke rol van het recht en rechters in onze omgang met de klimaatverandering. Vormen de mensenrechten de ultieme hefboom voor een effectiever klimaatbeleid? Speelt er een klimaattoets bij ruimtelijke plannen en projecten? Kunnen bedrijven juridisch worden gedwongen tot een ambitieuzer klimaatbeleid? En kunnen de rechters ons finaal mee beschermen tegen een klimaatopwarming die het leven op de planeet, zoals we het nu kennen, bedreigt?

ISBN 9789048642816 - Bestelcode 202211304
Klimaatrechtspraak
€ 115,00
Abonnees € 96,00
Studenten € 65,00

Klimaatrechtspraak heeft sinds enkele jaren een prominente plaats ingenomen in het omgevingsrecht. Het begrip verwijst naar rechtszaken waarin vragen over klimaatmitigatie of -adaptatie rechtstreeks of onrechtstreeks aan bod komen. Waar klimaatzaken aanvankelijk tot weinig juridische successen leidden, zien we de voorbije jaren een kentering in de rechtspraak. Sinds de precedentuitspraken in de Nederlandse Urgendazaak lijken rechtbanken ontvankelijker voor klimaatargumenten. Ondertussen zijn er wereldwijd honderden klimaatzaken aanhangig en hebben rechters in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Ierland, Australië, de Verenigde Staten, Pakistan en Indië overheden en soms zelfs bedrijven veroordeeld tot het aanscherpen van hun klimaatbeleid. Ook in België liggen de eerste klimaatuitspraken voor.

Als huldiging voor de rijk gevulde carrière van prof. dr. Luc Lavrysen, een van de grondleggers van het Vlaamse milieurecht, verkent dit boek de juridische vragen die spelen in klimaatzaken. We schetsen de krijtlijnen van een steeds wisselend dialoog over de mogelijke rol van het recht en rechters in onze omgang met de klimaatverandering. Vormen de mensenrechten de ultieme hefboom voor een effectiever klimaatbeleid? Speelt er een klimaattoets bij ruimtelijke plannen en projecten? Kunnen bedrijven juridisch worden gedwongen tot een ambitieuzer klimaatbeleid? En kunnen de rechters ons finaal mee beschermen tegen een klimaatopwarming die het leven op de planeet, zoals we het nu kennen, bedreigt?


Inhoudstafel

LOFREDE

INLEIDING
Klimaatrechtspraak als continue dialoog tussen recht en samenleving?

HOOFDSTUK 1:
Klimaatzaken van 2017 tot nu – Zullen rechtbanken het tij keren?

HOOFDSTUK 2:
Urgenda and beyond: de rol van mensenrechten in klimaatrechtspraak

HOOFDSTUK 3:
We will see you in court: over klimaatzaken, mensenrechten en daadwerkelijke rechtsmiddelen

HOOFDSTUK 4:
De People’s Climate Case bij het Europees Hof van Justitie: over Kafka, Aarhus en de onfeilbaarheid van het Europese klimaatbeleid

HOOFDSTUK 5:
Klimaatrechtspraak en de trias politica: armworstelen met Montesquieu?

HOOFDSTUK 6:
Practice what you preach: de langzame dans richting een bindende klimaattoets

HOOFDSTUK 7:
Klimaatrechtspraak en bedrijven; het Shellvonnis in het tij

HOOFDSTUK 8:
Ecologisch herstel als juridische win-win bij klimaatswijziging: een positief verhaal?

HOOFDSTUK 9:
Klimaatrechtspraak en wetenschap: jamais l’un sans l’autre

HOOFDSTUK 10:
Over klimaatverandering, eeuwenoude Sequoiabomen en de rechten van de natuur: een juridische exploratietocht voorbij de grenzen van het bekende?

Raadpleeg hier de gedetailleerde inhoudstabel

Bibliotheek Omgevingsrecht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Carole M. Billiet is het hoofd van de Onderzoekseenheid Omgevingsrecht van de UHasselt, waar zij lesgeeft over bronnen en beginselen van het recht, omgevingsrecht en milieurecht. Zij is tevens advocaat-vennoot van het advocatenkantoor Equal Partners te Brussel.

Heidi Bortels is referendaris bij het Grondwettelijk Hof en vrijwillig wetenschappelijk medewerker UHasselt.

Jan Theunis is hoofddocent bij UHasselt en referendaris bij het Grondwettelijk Hof.

An Cliquet is hoogleraar aan de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent, binnen de Vakgroep Europees, publiek en internationaal recht. Ze is lid van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute (GRILI) en van het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de UGent. Ze is betrokken bij het duurzaamheidsbeleid op universitair en facultair niveau. Haar eigen onderzoek focust op internationaal en Europees milieu- en biodiversiteitsrecht. Ze begeleidde ook diverse doctoraatsonderzoeken waarin de link gelegd wordt tussen milieurecht en mensenrechten, zoals onder meer onderzoek over milieuvluchtelingen en onderzoek inzake gender en milieu.

Pierre Lefranc, staatsraad

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief