Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Ruimtelijke ordening in een notendop - Opleiding op maat

Waarom?

Ruimtelijke ordening zit als beleidsdomein in een transitie richting Omgevingsbeleid. Dit leidt bij het maken van ruimtelijke plannen en bij het afleveren van omgevingsvergunningen tot meer integratie tussen ruimte en milieu.

Hoe zal dit aanleiding geven tot meer duurzame ruimtelijke ontwikkeling en welke implicaties vloeien hieruit voort betreffende het plannings- en vergunningenwerk in de praktijk?

In uw professionele loopbaan komt u wellicht in aanraking met verschillende planinstrumenten, soorten vergunningen en bijhorende procedures. Tijdens deze korte opleiding komen de volgende elementen aan bod:

  • Vanuit juridische en planologische invalshoek kijken naar bestaande planinstrumentarium (structuurplannen, beleidsplannen, uitvoeringsplannen, verordeningen);
  • Het vergunningenbeleid inzake verkavelingen en bouwwerken naderhand onderzoeken;
  • Toelichten van het werken met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, planologische attesten en de ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden via principiële akkoorden (PRIAKregeling) met behulp van praktijkcases;
  • In beeld brengen van recente ontwikkelingen en trends.

De docenten zorgen, dankzij hun ervaring, voor een perfect evenwicht tussen theorie en praktijk.

 

Wie geeft deze opleiding?Docenten: 

  • Guy Vloebergh, Ruimtelijk planner bij ontwerpbureau OMGEVING, Professor aan de Masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening UAntwerpen
  • Joris Geens, Advocaat

 

DoelpubliekOp maat van: mensen die met ruimtelijke ordening in aanraking komen maar er niet in gespecialiseerd zijn en op de hoogte wensen te blijven van de nieuwste wetgeving en planologische trends

 

Vraag een offerte op maat aan 

 


Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief