Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Rooilijnen - Opleiding op maat 

Waarom?

Volgens het Rooilijnendecreet is de rooilijn de huidige of de toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. Deze lijn wordt vastgesteld in een rooilijnplan. Indien dit echter niet voor handen is, wordt de huidige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen genomen.

Desondanks, draait het bepalen van de rooilijn vaak uit op heel wat problemen. Wat is nu de huidige stand van zaken? De opleiding ‘Rooilijnen’ brengt u een overzicht opgesplitst in drie thema’s.

  1. Het Rooilijnendecreet

Met het decreet werd er gestreefd naar een vast kader voor het vastleggen van de rooilijnen. In de inleiding wordt de onderstaande elementen geschetst:

  • Het al dan niet toepassen van het decreet
  • De procedurele aspecten voor de vaststelling van de rooilijnplannen onder het toepassingsgebied.
  1. Rooilijnen en buurtwegen

Na een korte beschouwing over het begrip “buurtweg” wordt ingegaan op de specifieke regeling voor de vaststelling van rooilijnplannen die ingeschreven staat in hoofdstuk III van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 zoals gewijzigd bij decreet van 4 april 2014. Het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van rooilijnen is immers niet langer van toepassing voor de vaststelling van rooilijnplannen voor deze buurtwegen.

  1. Rooilijnen en ruimtelijke ordening

De rooilijn komt vaak terug in de ruimtelijke ordening, o.a. in de procedures over bouw- en verkavelingsvergunningen die beoordeeld worden op basis van de Vlaams Codex Ruimtelijke Ordening. In deze uiteenzetting wordt dieper ingegaan op:

  • De impact van de figuur van de rooilijn op deze procedures en de beoordeling van de aanvragen waarbij een algemeen overzicht wordt gegeven van de raakvlakken tussen de rooilijn en de ruimtelijke ordening. Bv. bouwbeperkingen ingevolge de rooilijn, achteruitbouwstroken, advisering van de wegbeheerder, reservatiestroken en zonevreemde rechten;
  • Praktische invalshoek gegeven door een landmeterexpert.

Wie geeft deze opleiding? Docenten: 

  • Sven Boullart, Advocaat
  • Anne Mie Draye, Emeritus gewoon hoogleraar UHasselt
  • Joris Geens, Advocaat

DoelpubliekOp maat van: juristen: zoals advocaten RO – zakenrecht – vastgoed, notarissen, administratie, lokale besturen, … maar ook niet-juristen: landmeters-experten, architecten, projectontwikkelaars, lokale besturen, …

 

Vraag een offerte op maat aan

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief