Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Milieurecht in een notendop - Opleiding op maat 

Waarom?

Het milieurecht als onderdeel van het omgevingsrecht is het geheel van rechtsregels die tot doel hebben het leefmilieu te beschermen. Het groeiend belang dat op alle niveaus en in alle domeinen wordt gehecht aan de bescherming van het milieu, leidt tot het voortdurend bijsturen en aanpassen van het milieurecht.

Dit uit zich verder ook in de recente evoluties van wetgeving, rechtsleer, rechtspraak,… Een belangrijke wijziging is de invoering van de omgevingsvergunning, de integratie van de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning in één procedure.

Voor wie tijdens zijn professionele loopbaan in aanraking komt met de verschillende instrumenten van milieurecht, is het noodzakelijk om deze evoluties op te volgen of minstens voldoende notie te hebben van deze complexe regelgeving. Dit geldt ook voor degenen die vertrouwd zijn met de wetgeving inzake ruimtelijke ordening, maar die tevens in het kader van de omgevingsvergunning geconfronteerd worden met milieuaspecten.

Tijdens deze ééndaagse opleiding licht Bart De Becker diverse thema’s binnen het milieurecht op een interactieve en dynamische manier toe. Door zijn ervaring brengt de docent een perfect evenwicht tussen theorie en praktijk.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Algemeen overzicht
  • Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
  • Bodemsanering
  • Afvalstoffen – Materialen
  • Water
  • Natuurbeschermingswetgeving
  • Milieuhandhavingsdecreet en handhaving omgevingsvergunning

Wie geeft deze opleiding? Docent: Bart De Becker, Advocaat

 

DoelpubliekOp maat van: iedereen die met milieurecht in aanraking komt maar er niet in gespecialiseerd is: ambtenaren, secretarissen, niet-gespecialiseerde advocaten, magistraten, landmeters, lokale bestuurders, Gecoroleden, notarissen, architecten, projectontwikkelaars, aannemersbedrijven, …

 

Vraag een offerte op maat aan

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief