Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Contaminanten - Opleiding op maat

Waarom?

 

Welke chemische ongewenste stoffen (pesticiden, zware metalen, mycotoxines, …) kunnen in de voedselketen opduiken en hoe kan ik die vermijden of op zijn minst in de hand houden? Hoe zit het met de invoer uit derde landen? Welke additieven (toevoegsels) mag ik onder welke voorwaarden in welke voedingsmiddelen gebruiken? En kan ik er nieuwe aanvragen?

Additieven of toevoegsels worden aan voedingsmiddelen opzettelijk toegevoegd om ze (beter) te kleuren, te bewaren, te emulgeren, te beschermen tegen oxidatie, enz. Tijdens de opleiding wordt de meest recente Europese reglementering over toevoegsels, aromastoffen, technologische hulpstoffen, enz. uitvoerig behandeld.

De toegelaten toevoegsels, de gebruiksvoorwaarden per voedingsmiddel (vooral verordening 1333/2008), de etiketteringsvereisten en de vastgestelde specificaties voor de toevoegsels worden toegelicht. Daarnaast wordt de toelatingsprocedure toegelicht, gebaseerd op toxicologische gegevens, waarbij de EFSA een primordiale rol speelt.

Contaminanten zijn stoffen die we eigenlijk niet in onze voeding wensen (of dan toch zo weinig mogelijk) maar er in kunnen zitten door allerlei voorafgaande behandelingen of besmettingen. Het is daarom belangrijk te weten welke contaminanten in welke voedingsmiddelen kunnen voorkomen en hoe die te vermijden. De huidige stand van zaken van de vooral Europese reglementering wordt toegelicht. De maximaal toelaatbare gehalten zijn op toxicologische gegevens gesteund. De invoer van voedingsmiddelen uit derde landen wordt daarbij nauwlettend gevolgd, gelet op de soms ongunstige ervaringen uit het verleden.

Tijdens deze opleidingsnamiddag krijgt u een update rond

 • Verschil tussen contaminanten en additieven
 • Algemeen overzicht van de contaminanten: indeling, toxicologie, voorkomen, preventieve maatregelen, enz.
 • EFSA: panels
 • Reglementering van de contaminanten (inbegrepen residu’s van diergeneesmiddelen): EU en België: de toepasselijke richtlijnen, KB’s, verordeningen en aanbevelingen
 • Invoerreglementering EU uit 3de landen
 • Algemeen overzicht van de additieven: indeling, toxicologie (ADI), reglementering (België en EU): verordeningen en KB’s (aroma’s, rookaroma’s, extractiemiddelen, enzymen, …)
 • Meer in detail: de toelatingen van additieven per eetwaar (ver. 1333/2008)
 • Toelatingsprocedure (Be en EU), EFSA
 • Specificaties (zuiverheidscriteria)
 • Etiketterings- en reclame-implicaties voor additieven

Wie geeft deze opleiding? Docenten:

 • Sarah De Saeger - Professor aan de Universiteit Gent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Laboratorium voor Bromatologie

 • Guy Temmerman, Ere-Adviseur-Generaal van het FAVV. Auteur van de Warenwetgeving. Bij de vroegere Eetwareninspectie o.m. belast met het opstellen  van de Belgische reglementering over toevoegsels.

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief