Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Bodemwetgeving - Opleiding op maat

Waarom?

In het (lange) voortraject van een dreigende tot nakende faling (zowel vanaf als na de faling) blijkt in de praktijk menig dossier - waarin een bodemverontreiniging aanwezig is - om zeer diverse redenen geblokkeerd te zijn. Deze toestand wordt om meerdere redenen als onaanvaardbaar en onbillijk ervaren.

De rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken actoren uit verscheidene disciplines ontberen vaak een inzicht in het complexe geheel om het dossier effectief oplossingsgericht te kunnen (aan)sturen.

Onverminderd de burgerlijke en socio-economische nefaste gevolgen van dergelijke geblokkeerde toestand, is tevens de openbare veiligheid , de openbare gezondheid, de ruimtelijke ordening, de ruimtelijke economie en het milieu benadeeld door dergelijke blokkage.

Deze opleiding is een praktijkgerichte 360 gradenbenadering vanuit een bestuurlijke juridische invalshoek die enige bijdrage oogt te leveren tot het bewerkstelligen van een groter en meer geïntegreerd inzicht. Het Bodemdecreet en het Protocol Curatoren vormen dan ook belangrijke juridische vertrekpunten van de analyse en benadering.

Tenslotte worden alle wenselijke juridische raakvlakken betrokken. De sprekers lichten vanuit hun eigen praktijkervaring de belangrijkste knelpunten toe, om zo de lege ferenda of anderszins oplossingsgerichte suggesties te formuleren.

WIe geeft deze opleiding? Docenten: 

  • Peter Luypaers, Advocaat en Voorzitter GAP
  • Sabien Lust, Hoogleraar Instituut voor Procesrecht UGent, Advocaat 
  • Ann Cuyckens, Afdelingshoofd Interventies, verwijderingen en saneringen OVAM
  • Bart Bronders, Advocaat en curator
  • Bruno Verwimp, Projectingenieur Waterwegen en Zeekanaal NV
  • Marc Van Passel, Advocaat en plaatsvervangend rechter Rechtbank van Koophandel

 

DoelpubliekOp maat van: advocaten, notarissen, curatoren, bedrijfsrevisoren, bedrijfsjuristen, bestuurlijke overheden, diensten en ambtenaren verantwoordelijk of bevoegd voor milieu en stedenbouw, autonome overheidsbedrijven (ontwikkeling en herontwikkeling), particuliere (her-)ontwikkelaars, rechters-commissarissen, rechters bij de rechtbanken van koophandel, openbaar ministerie, banken, verzekeraars, bedrijfsleiders, accountants, …

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief