Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Beroepsgeheim en aansprakelijkheid in het rusthuis - Opleiding op maat 

Waarom?

De context waarbinnen zorg wordt verleend is de voorbije jaren enorm gewijzigd. De samenleving en gebruikers stellen steeds hogere eisen aan beroepskrachten in de zorg. Bovendien wordt er steeds meer cliëntgericht, modulair, participatief, gezinsgericht, multifunctioneel en integraal gewerkt. Binnen deze complexe zorgcontext wordt van een zorgverlener verwacht om steeds professioneel om te gaan met zijn cliënt, diens omgeving en de gevoelige cliënteninformatie.

Deze gewijzigde context brengt heel wat juridische vragen met zich mee. Wat wordt begrepen onder professioneel zijn en blijven? Kunt u als professional een fout verweten worden? Wat als er iemand schade wordt berokkend in de uitoefening van uw job?

Binnen de zorgsector zijn fouten in de uitoefening van een job namelijk niet uit te sluiten. Zoals een fout door onoplettendheid, door gebrek aan toezicht, door een gebrek in de organisatie, etc. Bovendien valt onder het bevorderen van een professionele houding ook het omzichtig omgaan met gevoelige informatie, het beroepsgeheim en de discretieverplichting.

In deze opleiding wordt aan de hand van concrete casussen nagegaan wanneer er sprake is van aansprakelijkheid en wie deze aansprakelijkheid draagt (de begeleider, de stagiair, de vrijwilliger, de organisatie,…? ):

  • Wat als een zorgverlener medicatie toedient en er iets mis gaat?
  • Wat doet u als er door een onoplettendheid verkeerde voeding wordt gegeven?
  • Wat indien de thuisverzorgende schade berokkent aan de cliënt of de woning van de cliënt?
  • Wat houdt het beroepsgeheim in ten aanzien van dementerende of verwarde ouderen?
  • Hebben kinderen recht op informatie over hun ouders (in het woonzorgcentrum)?
  • Hoe wordt er gecommuniceerd tussen de huisarts, thuisverpleegkundige, thuisbegeleider, het dagverzorgingscentra?
  • Wat bij ouderenmisbehandeling of andere verontrustende situaties?

Wie geeft deze opleiding?Docent: Vanessa Verdeyen

Vanessa Verdeyen is doctor in de rechten. Als zelfstandig docente geeft zij opleidingen in het socialezekerheidsrecht en het ruime zorgrecht. Zij is daarnaast docente aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs – Sociale School Heverlee, auteur van talrijke publicaties in het ruime sociaal recht en vrijwillig  wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven (Instituut voor Sociaal Recht).

DoelpubliekOp maat van: directies en verantwoordelijken in rusthuizen

 

 

Vraag een offerte op maat aan

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief