Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Beroepsgeheim en aansprakelijkheid in de gehandicaptenzorg - Opleiding op maat

Waarom?

De context waarbinnen zorg wordt verleend is de voorbije jaren enorm gewijzigd. De samenleving en gebruikers stellen steeds hogere eisen aan beroepskrachten in de zorg. Bovendien wordt er steeds meer cliëntgericht, modulair, participatief, gezinsgericht, multifunctioneel en integraal gewerkt. Binnen deze complexe zorgcontext wordt van een zorgverlener verwacht om steeds professioneel om te gaan met zijn cliënt, diens omgeving en de gevoelige cliënteninformatie.

Deze gewijzigde context brengt heel wat juridische vragen met zich mee. Wat wordt begrepen onder professioneel zijn en blijven? Kunt u als professional een fout verweten worden? Wat als er iemand schade wordt berokkend in de uitoefening van uw job?

Binnen de zorgsector zijn fouten in de uitoefening van een job namelijk niet uit te sluiten. Zoals een fout door onoplettendheid, door gebrek aan toezicht, door een gebrek in de organisatie, etc. Bovendien valt onder het bevorderen van een professionele houding ook het omzichtig omgaan met gevoelige informatie, het beroepsgeheim en de discretieverplichting.

In deze opleiding wordt aan de hand van concrete casussen inzake gehandicaptenzorg nagegaan wanneer er sprake is van aansprakelijkheid en wie deze aansprakelijkheid draagt (de begeleider, de stagiair, de vrijwilliger, de organisatie,…? ):

  • Wat indien één van de vrijwilligers onvoldoende toezicht uitoefent bij een uitstap en één van de cliënten zich verwondt?
  • Wat als een begeleider met een tandem een cliënt naar school brengt en onderweg valt?
  • Wat indien een persoon met een handicap kwaad weg loopt?
  • Op welke manier moet worden omgegaan met gevoelige informatie van de personen met hun handicap?
  • Hebben familieleden recht op informatie met betrekking tot de cliënt?
  • Wat als de cliënt een beschermingsstatuut heeft?
  • Hoever reikt het recht op privacy van de cliënt? In hoeverre kan de cliënt eisen dat bepaalde informatie niet wordt gedeeld met de arts/directie/familie/…?

Wie geeft deze opleiding? Docent: Vanessa Verdeyen

Vanessa Verdeyen is doctor in de rechten. Als zelfstandig docente geeft zij opleidingen in het socialezekerheidsrecht en het ruime zorgrecht. Zij is daarnaast docente aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs – Sociale School Heverlee, auteur van talrijke publicaties in het ruime sociaal recht en vrijwillig  wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven (Instituut voor Sociaal Recht).

DoelpubliekOp maat van: directies en verantwoordelijken in de gehandicaptenzorg

 

 

Vraag een offerte op maat aan

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief