Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Beroepsgeheim en aansprakelijkheid in de kinderopvang - Opleiding op maat 

Waarom?

De context waarbinnen zorg wordt verleend is de voorbije jaren enorm gewijzigd. De samenleving en gebruikers stellen steeds hogere eisen aan beroepskrachten in de zorg. Bovendien wordt er steeds meer cliëntgericht, modulair, participatief, gezinsgericht, multifunctioneel en integraal gewerkt. Binnen deze complexe zorgcontext wordt van een zorgverlener verwacht om steeds professioneel om te gaan met zijn cliënt, diens omgeving en de gevoelige cliënteninformatie.

Deze gewijzigde context brengt heel wat juridische vragen met zich mee. Wat wordt begrepen onder professioneel zijn en blijven? Kunt u als professional een fout verweten worden? Wat als er iemand schade wordt berokkend in de uitoefening van uw job?

Binnen de zorgsector zijn fouten in de uitoefening van een job namelijk niet uit te sluiten. Zoals een fout door onoplettendheid, door gebrek aan toezicht, door een gebrek in de organisatie, etc. Bovendien valt onder het bevorderen van een professionele houding ook het omzichtig omgaan met gevoelige informatie, het beroepsgeheim en de discretieverplichting.

In deze opleiding wordt aan de hand van concrete casussen uit de kinderopvang nagegaan wanneer er sprake is van aansprakelijkheid en wie deze aansprakelijkheid draagt (de begeleider, de stagiair, de vrijwilliger, de organisatie,…? ):

  • Wat als een kind valt en zich verwondt?
  • Wat gebeurt er als door een onoplettendheid een kind mee naar buiten glipt met een andere ouder?
  • Wat moet u doen als een ouder zijn kind in dronken toestand komt ophalen?
  • Hoe gaat u om met gevoelige informatie over de kinderen en de gezinnen?
  • Hebben begeleiders in de kinderopvang beroepsgeheim?
  • Hoe kan of moet er opgetreden worden bij een vermoeden van kindermishandeling?

Wie geeft deze opleiding?Docent: Vanessa Verdeyen

Vanessa Verdeyen is doctor in de rechten. Als zelfstandig docente geeft zij opleidingen in het socialezekerheidsrecht en het ruime zorgrecht. Zij is daarnaast docente aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs – Sociale School Heverlee, auteur van talrijke publicaties in het ruime sociaal recht en vrijwillig  wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven (Instituut voor Sociaal Recht).

DoelpubliekOp maat van: directies en verantwoordelijken in de kinderopvang

 

 

Vraag een offerte op maat aan

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief