Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Beroepsgeheim en aansprakelijkheid in de zorg - Opleiding op maat

Waarom?

De context waarbinnen zorg wordt verleend is de voorbije jaren enorm gewijzigd: de samenleving en cliënten stellen steeds hogere eisen aan beroepskrachten in de zorg, er wordt steeds meer  cliëntgericht, modulair, participatief, gezinsgericht, multifunctioneel en integraal gewerkt. Binnen deze complexe zorgcontext wordt van een zorgverlener verwacht steeds professioneel om te gaan met de cliënt, diens omgeving en gevoelige cliëntinformatie.

  1. Aansprakelijkheid

Fouten in de uitoefening van een job in de zorgsector zijn niet uit te sluiten: fouten door onoplettendheid, fouten door gebrek aan toezicht, fouten door een gebrek in de organisatie, fouten die eveneens een misdrijf uitmaken. Door bepaalde handelingen kan schade ontstaan bij de cliënten of bij personeelsleden. Maar niet elke fout of elk schadegeval leidt automatisch tot de aansprakelijkheid van de zorgverlener.

In deze opleiding wordt aan de hand van concrete casussen nagegaan wanneer er sprake is van aansprakelijkheid en wie deze aansprakelijkheid draagt (de zorgverlener, de stagiair, de vrijwilliger, de organisatie…). Hierbij is het noodzakelijk een onderscheid te maken tussen burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid en tussen schadegevallen al dan niet als gevolg van een arbeidsongeval. Ten slotte worden de gevolgen van burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid toegelicht.

  1. Beroepsgeheim

Een zorgverlener ziet zich door de bijzondere verhouding tot de cliënt en het cliëntensysteem geconfronteerd met een waaier aan vragen en onzekerheden aangaande gevoelige cliëntinformatie:

  • Wie heeft beroepsgeheim (zorgverleners, stagairs, vrijwilligers, directeurs, ondersteunend personeel)?
  • Welke informatie is geheim?
  • Kan informatie onder collega’s worden uitgewisseld?
  • Kan cliëntinformatie worden toevertrouwd aan de behandelend arts / de leerkracht / de maatschappelijk werker van het OCMW/ de thuisbegeleider…?
  • In hoeverre kan informatie gedeeld worden met de familie van een (meerder- of minderjarige) cliënt?
  • Kan een misdrijf gepleegd door een cliënt worden aangegeven?
  • Hoe kan of moet je handelen bij een dreigend gevaar voor het leven of de integriteit van een cliënt?

Vanuit casussen uit de zorgsector wordt het beroepsgeheim toegelicht en een juridische leidraad aangereikt aangaande het omgaan met gevoelige informatie. Ook het onderscheid met de discretieplicht en de mogelijke gevolgen (arbeidsrechtelijk, tuchtrechtelijk, burgerrechtelijk, strafrechtelijk…) van een schending van het beroepsgeheim worden besproken.

Wie geeft deze opleiding?Docent: Vanessa Verdeyen

Vanessa Verdeyen is doctor in de rechten. Als zelfstandig docente geeft zij opleidingen in het socialezekerheidsrecht en het ruime zorgrecht. Zij is daarnaast docente aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs – Sociale School Heverlee, auteur van talrijke publicaties in het ruime sociaal recht en vrijwillig  wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven (Instituut voor Sociaal Recht).

DoelpubliekOp maat van: directeurs, afdelingshoofden, verpleegkundigen, begeleiders … die bij het uitoefenen van hun job in aanraking komen met het beroepsgeheim en aansprakelijkheid.

 

Vraag een offerte op maat aan

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief