Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Het stikstofakkoord juridisch ontleed: noodzakelijke grens of contractbreuk (VOD)

Webinar opgenomen op 27/04/2022

Een eerste analyse

Na maandenlange politieke hoogspanning vond men eind februari, net voor het krokusverlof, een politiek akkoord over het heikele stikstofdossier. Eén jaar nadat het stikstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen leidde tot een de facto vergunningenstop voor de landbouw, zet de Vlaamse Regering nu het mes in de sector van de veehouderij. Ondanks de gedurfde stap vooruit, liggen er nog heel wat wolfijzers en schietgeweren op het pad richting een operationeel stikstofbeleid.

Het stikstofakkoord betreft een totaalpakket van maatregelen waarmee men beoogt de stikstofuitstoot drastisch in te perken om een vergunningenstop zoals in Nederland te voorkomen en zuurstof te geven aan duurzame landbouw, ons leefmilieu én het ondernemerschap in Vlaanderen. De bedoeling is om de overschrijding van de kritische lasten in de Europese beschermde natuurgebieden met 50% naar beneden te halen tegen 2030. De meeste persaandacht ging naar de vermindering de uitstoot in alle veeteeltsectoren, waarbij er een sociaal flankerend beleid komt om de getroffen landbouwers te ondersteunen. Om dit te bereiken, zet men in op de sluiting van 40 veebedrijven en 2 mestbedrijven, die als piekvervuilers reeds de code rood hadden gekregen. Samen met de 18 veebedrijven die reeds in een sluitingstraject zitten, komt dit neer op de sluiting van een 60-tal bedrijven tegen 2025. Maar het akkoord omvat ook criteria voor algemene vergunningverlening, ook voor de industrie, natuurherstelacties alsook het vooruitzicht op strengere bemestingsnormen binnen groene gebieden.

Het akkoord leidde tot heel wat uiteenlopende reacties. Sommige belangengroepen uit de landbouw maakten gewag van contractbreuk. In dit webinar bekijken we de hoofdpijlers van het Stikstof-akkoord en gaan we na of hiermee tegemoet wordt gekomen aan de juridische eisen uit de Europese milieuwetgeving. Ook wordt stilgestaan bij de vraag in welke mate claims van contractsbreuk ook juridisch hard kunnen worden gemaakt.

Accreditatie:
  • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 95,00
Prijs (excl. btw) € 78,51

Na maandenlange politieke hoogspanning vond men eind februari, net voor het krokusverlof, een politiek akkoord over het heikele stikstofdossier. Eén jaar nadat het stikstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen leidde tot een de facto vergunningenstop voor de landbouw, zet de Vlaamse Regering nu het mes in de sector van de veehouderij. Ondanks de gedurfde stap vooruit, liggen er nog heel wat wolfijzers en schietgeweren op het pad richting een operationeel stikstofbeleid.

Het stikstofakkoord betreft een totaalpakket van maatregelen waarmee men beoogt de stikstofuitstoot drastisch in te perken om een vergunningenstop zoals in Nederland te voorkomen en zuurstof te geven aan duurzame landbouw, ons leefmilieu én het ondernemerschap in Vlaanderen. De bedoeling is om de overschrijding van de kritische lasten in de Europese beschermde natuurgebieden met 50% naar beneden te halen tegen 2030. De meeste persaandacht ging naar de vermindering de uitstoot in alle veeteeltsectoren, waarbij er een sociaal flankerend beleid komt om de getroffen landbouwers te ondersteunen. Om dit te bereiken, zet men in op de sluiting van 40 veebedrijven en 2 mestbedrijven, die als piekvervuilers reeds de code rood hadden gekregen. Samen met de 18 veebedrijven die reeds in een sluitingstraject zitten, komt dit neer op de sluiting van een 60-tal bedrijven tegen 2025. Maar het akkoord omvat ook criteria voor algemene vergunningverlening, ook voor de industrie, natuurherstelacties alsook het vooruitzicht op strengere bemestingsnormen binnen groene gebieden.

Het akkoord leidde tot heel wat uiteenlopende reacties. Sommige belangengroepen uit de landbouw maakten gewag van contractbreuk. In dit webinar bekijken we de hoofdpijlers van het Stikstof-akkoord en gaan we na of hiermee tegemoet wordt gekomen aan de juridische eisen uit de Europese milieuwetgeving. Ook wordt stilgestaan bij de vraag in welke mate claims van contractsbreuk ook juridisch hard kunnen worden gemaakt.

  • Hendrik Schoukens

Interessant voor
bouwpromotoren, architecten, lokale besturen (gemeenten, provincies), landbouwsector, milieusector, milieucoördinatoren, ...

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor dit webinar bedraagt 78,51 euro (excl. 21% btw) / 95 euro (incl. 21% btw) en omvat:

  • de deelname aan het webinar
  • de documentatie van de hand de spreker

Duur

1u.25

Beschikbaarheid

Op het moment dat u het on demandwebinar start, hebt u nog 48 uur de tijd om dit te bekijken. Daarna hebt u geen toegang meer tot het webinar.

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum.  In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens (gepubliceerd op deelnemerslijst)


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief