Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Politietuchtrecht (VOD)

Webinar opgenomen op 24/02/2022

Deontologie is actueler dan ooit, ook binnen de politiediensten. Tegen het disfunctioneren van een personeelslid en inbreuken op de deontologie moet snel en adequaat kunnen worden opgetreden. Dit doet de vraag rijzen naar de middelen waarover het bestuur beschikt: organisatiebeheersing, evaluatie, tucht, … De inzet van deze middelen loopt soms samen met een strafrechtelijk onderzoek, doch dat mag het nemen van andere maatregelen niet beletten. Integendeel, vaak zal het bestuur niet mogen wachten op een strafrechtelijk onderzoek.

Christel Nijs zal stilstaan bij de verschillende middelen die een bestuur kan inzetten om het functioneren van personeelsleden te omkaderen en disfunctioneren bij te sturen. Zij geeft aan hoe interne organisatiebeheersing, risicopreventie, de toepassing van de welzijnswet, deontologie, evaluatie, interne ordemaatregelen en maatregelen van interne orde, … kunnen en moeten worden ingezet voorafgaand aan of gelijktijdig met een tuchtprocedure. Ze legt de verhouding van deze middelen tot het tuchtrecht uit. Soms sluit de keuze voor een maatregel immers de inzet van tucht uit. In andere gevallen wordt echter van het bestuur verwacht dat het voorafgaand aan of gelijktijdig met een tuchtmaatregel andere middelen gebruikt om het gedrag en de attitude van een personeelslid bij te sturen.

Ann Coolsaet gaat dieper in op het tuchtrecht als één van de instrumenten om inbreuken op de deontologie te beteugelen. Zij overloopt de belangrijkste aandachtspunten bij het voeren van een tuchtprocedure.  De regelgeving is immers complex en zit vol valkuilen, de ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur mogen nooit uit het oog worden verloren en men kan geen tuchtrecht beoefenen zonder de rechtspraak te kennen. Daarom wordt ook stilgestaan bij actuele, belanghebbende rechtspraak van de Raad van State inzake politietuchtrecht.

Tijdens dit praktijkgericht webinar leren ervaringsdeskundigen u hoe de deontologie te handhaven en inbreuken te sanctioneren.

Accreditatie:
  • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
Prijs (incl. btw)
€ 125,00
Prijs (excl. btw) € 103,31

Deontologie is actueler dan ooit, ook binnen de politiediensten. Tegen het disfunctioneren van een personeelslid en inbreuken op de deontologie moet snel en adequaat kunnen worden opgetreden. Dit doet de vraag rijzen naar de middelen waarover het bestuur beschikt: organisatiebeheersing, evaluatie, tucht, … De inzet van deze middelen loopt soms samen met een strafrechtelijk onderzoek, doch dat mag het nemen van andere maatregelen niet beletten. Integendeel, vaak zal het bestuur niet mogen wachten op een strafrechtelijk onderzoek.

Christel Nijs zal stilstaan bij de verschillende middelen die een bestuur kan inzetten om het functioneren van personeelsleden te omkaderen en disfunctioneren bij te sturen. Zij geeft aan hoe interne organisatiebeheersing, risicopreventie, de toepassing van de welzijnswet, deontologie, evaluatie, interne ordemaatregelen en maatregelen van interne orde, … kunnen en moeten worden ingezet voorafgaand aan of gelijktijdig met een tuchtprocedure. Ze legt de verhouding van deze middelen tot het tuchtrecht uit. Soms sluit de keuze voor een maatregel immers de inzet van tucht uit. In andere gevallen wordt echter van het bestuur verwacht dat het voorafgaand aan of gelijktijdig met een tuchtmaatregel andere middelen gebruikt om het gedrag en de attitude van een personeelslid bij te sturen.

Ann Coolsaet gaat dieper in op het tuchtrecht als één van de instrumenten om inbreuken op de deontologie te beteugelen. Zij overloopt de belangrijkste aandachtspunten bij het voeren van een tuchtprocedure.  De regelgeving is immers complex en zit vol valkuilen, de ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur mogen nooit uit het oog worden verloren en men kan geen tuchtrecht beoefenen zonder de rechtspraak te kennen. Daarom wordt ook stilgestaan bij actuele, belanghebbende rechtspraak van de Raad van State inzake politietuchtrecht.

Tijdens dit praktijkgericht webinar leren ervaringsdeskundigen u hoe de deontologie te handhaven en inbreuken te sanctioneren.

  • Christel Nijs
  • Ann Coolsaet

Doelpubliek
Advocaat

Interessant voor
personeelsleden van de federale en lokale politie, korpschefs van de lokale politiezones

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor dit webinar bedraagt 103,31 euro (excl. 21% btw) / 125 euro (incl. 21% btw) en omvat:

  • de deelname aan het webinar
  • de documentatie van de hand van de docenten

Duur

 

Beschikbaarheid

Op het moment dat u het on demandwebinar start, hebt u nog 48 uur de tijd om dit te bekijken. Daarna hebt u geen toegang meer tot het webinar.

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie?  www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens (gepubliceerd op deelnemerslijst)


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief