Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De Vlaamse stikstofsaga continues: de concrete gevolgen van de stikstofkaders van 2 en 11 mei 2021 (VOD)

In een arrest van 25 februari 2021 oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de Vlaamse tussentijdse stikstofregeling strijdig was met EU-recht. Het gebruik van een beoordelingsdrempel van 5% bij nieuwe omgevingsvergunningen liet toe dat 97,5% van de landbouwexploitaties hun emissies kunnen laten toenemen zonder enige verdere afweging in het kader van de passende beoordeling. Om te vermijden dat Vlaanderen op slot zou gaan na dit Stikstof-arrest, vaardigde minister Demir op 2 mei jongstleden een ministeriële instructie uit waarin de aangepaste tussentijdse stikstofkaders verduidelijkt werden. Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen ammoniak en NOx. Voor industriële projecten kan – in afwachting van het definitief programma stikstof (PAS) een stikstofdrempel van 1% worden gehanteerd, terwijl voor veehouderijen een 0%-drempel geldt.
De nieuwe regeling doet heel wat vragen rijzen:

 • Is het onderscheid tussen industrie en veehouderijen geen ontoelaatbare discriminatie?
 • Wat houdt een zogenaamde de minimis-drempel juist in? Houdt de 0%-drempel een verbod in op nieuwe veehouderijen?
 • Wat met gewone woningbouwprojecten?
 • Welke mitigerende maatregelen kan men gebruiken om niet boven de 0%-drempel uit te komen?
 • En wat zou een definitief PAS in petto kunnen hebben?

Tijdens deze opleiding gaat docent Hendrik Schoukens in op de nieuwe regeling en onderzoekt hij of die voldoet aan de strikte eisen die de EU-Habitatrichtlijn op dit punt stelt. Ook maakt hij een doorkijk richting het definitief PAS dat eind 2021 het daglicht zou moeten zien.
 

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 155,00
Prijs (excl. btw) € 128,10

In een arrest van 25 februari 2021 oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de Vlaamse tussentijdse stikstofregeling strijdig was met EU-recht. Het gebruik van een beoordelingsdrempel van 5% bij nieuwe omgevingsvergunningen liet toe dat 97,5% van de landbouwexploitaties hun emissies kunnen laten toenemen zonder enige verdere afweging in het kader van de passende beoordeling. Om te vermijden dat Vlaanderen op slot zou gaan na dit Stikstof-arrest, vaardigde minister Demir op 2 mei jongstleden een ministeriële instructie uit waarin de aangepaste tussentijdse stikstofkaders verduidelijkt werden. Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen ammoniak en NOx. Voor industriële projecten kan – in afwachting van het definitief programma stikstof (PAS) een stikstofdrempel van 1% worden gehanteerd, terwijl voor veehouderijen een 0%-drempel geldt.
De nieuwe regeling doet heel wat vragen rijzen:

 • Is het onderscheid tussen industrie en veehouderijen geen ontoelaatbare discriminatie?
 • Wat houdt een zogenaamde de minimis-drempel juist in? Houdt de 0%-drempel een verbod in op nieuwe veehouderijen?
 • Wat met gewone woningbouwprojecten?
 • Welke mitigerende maatregelen kan men gebruiken om niet boven de 0%-drempel uit te komen?
 • En wat zou een definitief PAS in petto kunnen hebben?

Tijdens deze opleiding gaat docent Hendrik Schoukens in op de nieuwe regeling en onderzoekt hij of die voldoet aan de strikte eisen die de EU-Habitatrichtlijn op dit punt stelt. Ook maakt hij een doorkijk richting het definitief PAS dat eind 2021 het daglicht zou moeten zien.
 

 Hendrik Schoukens

 

Doelpubliek
Lokale overheid, Regionale overheid

Interessant voor
bouwpromotoren, architecten, lokale besturen (gemeenten, provincies), landbouwsector, milieusector, milieucoördinatoren, ...

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor dit webinar bedraagt 128,10 euro (excl. 21% btw) / 155 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan het webinar
 • de documentatie van de hand de spreker

Wie het webinar on demand "Niet alles kan: de juridische gevolgen van het stikstof-arrest" én dit webinar on demand "De Vlaamse stikstofsaga continues: de concrete gevolgen van de stikstofkaders van 2 en 11 mei 2021" samen wenst aan te kopen, betaalt een voordeelprijs van 210,74 euro (excl. 21% btw) / 255 euro (incl. 21% btw). Dit kan via opleidingen@diekeure.be

Duur

2u

Beschikbaarheid

Op het moment dat u het on demandwebinar start, hebt u nog 48 uur de tijd om dit te bekijken. Daarna hebt u geen toegang meer tot het webinar.

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie?    www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is  DV.O106345 . Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens (gepubliceerd op deelnemerslijst)


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief