die Keure Educatief

ISAAC

Water(s)nood

Hij is zo rijk als het water (of de zee) diep is: een zegswijze waarmee we bedoelen dat iemand veel geld heeft. De rijkdom van onze planeet zit echter niet in geld, maar in water. Voor mensen, dieren, planten en alles wat leeft, is water van cruciaal belang en hoe langer, hoe kostbaarder. Dat gegeven vieren en beschermen we elk jaar op Wereldwaterdag.

Wereldwaterdag

Op 22 maart is het Wereldwaterdag, een dag waarop we stilstaan bij de kostbaarheid van water. Water is namelijk  onmisbaar voor je lichaam, je huis, school, land … maar ook voor de natuur. Kortom: water is noodzakelijk voor het leven op aarde. Het is dan ook belangrijk om water zo veel mogelijk te sparen en er slim mee om te gaan. 

Module Water(s)nood

Onze Isaac-methodes voor de vakken natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek besteden aandacht aan water en al zijn eigenschappen, voordelen en gevolgen. Blader hieronder ter inspiratie door de module Water(s)nood die in de drie vakken behandeld wordt in de 1e graad A-stroom.

Isaac-aardrijkskunde

Module Water(s)nood over de waterkringloop,  klimaat, regenwater en slim omgaan met water. 

Isaac-natuurwetenschappen

Module Water(s)nood over deeltjes, plant en mens,  scheidingstechnieken en biologisch wateronderzoek. 

Isaac-techniek

Module Water(s)nood over water in je woning, de watervoetafdruk en de kracht van water.

Meer bekijken van Isaac?

Ontdek ook onze andere blended methodes voor exacte wetenschappen: chemie, fysica en biologie.