die Keure Educatief

Techniek  |  A-stroom

Isaac-techniek

Met Isaac-techniek verwerven leerlingen op een methodische wijze betrouwbare technisch-wetenschappelijke kennis. Ze leren technologische verwezenlijkingen vatten aan de hand van technisch-wetenschappelijke concepten. 

 • Brede kijk op techniek
 • Groeien in autonomie en verbondenheid
 • Verantwoord omgaan met techniek

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Isaac-techniek 1/2 - module

Te land, ter zee en in de lucht

Isaac-techniek 1/2 - module

Planeet vol spanning

Isaac-techniek 1/2 - module

Planeet vol spanning

Isaac-techniek 1/2 - lerarendossier

Wijs me de weg

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Isaac-techniek

Isaac-techniek is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We kiezen bewust voor papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Motiverend en doelgericht

In functie van de lesdoelen en de beginsituatie van de leerlingen worden de werkvorm, de leer- en oefenstof en de leeractiviteit bepaald. Dat kan gaan van volledig leerkrachtgestuurd naar zowel leerkracht- als leerlinggestuurd tot voornamelijk leerlinggestuurd. We voorzien steeds een grote variatie aan werkvormen (individueel, parallel of complementair groepswerk, in duo’s …). Die variatie zorgt voor motivatie bij de leerlingen. De leeractiviteiten worden geëvalueerd door permanente evaluatie en feedback.

Interdisciplinair?

Werk je (gedeeltelijk) interdisciplinair? Dan biedt de methode Isaac-nrt (natuur, ruimte en techniek) geschikt materiaal voor de 1e graad A-stroom dat de drie disciplines bundelt en ze vanuit hun eigen invalshoek benadert. Zo werk je geïntegreerd of vakoverschrijdend in de les aardrijkskunde, natuur, ruimte en/of techniek.

Een wereld vol techniek

Isaac-techniek wil bij de leerlingen een rationele geest ontwikkelen om zich wetenschappelijk te positioneren t.o.v. maatschappelijke vraagstukken. Verwondering is een belangrijke motor om technische systemen en processen te beschrijven en te verklaren. Vanuit een steeds veranderende maatschappij leren leerlingen technische systemen op een verantwoorde manier te hanteren, realiseren, modificeren of ontwikkelen. Dankzij die technisch-wetenschappelijke vaardigheden krijgen ze de kans om te groeien in autonomie en verbondenheid.

Diabolo

De methode bestaat uit modules die zijn opgebouwd volgens het Diabolo-principe:

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro)
Elke module start met een ‘Isaac-moment’ als intro: een korte activiteit die interesse wekt vanuit verwondering en de voorkennis van de leerlingen activeert. Op Polpo zijn eventuele varianten van het Isaac-moment ter beschikking.

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden)
Daarna volgt een reeks lesactiviteiten om kennis en inzichten te verwerven via impressie, verwondering, onderzoek, instructie en inoefening. Waar mogelijk linken we met de andere disciplines.

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro)
De ‘Isaac-actie’ sluit de module af met een concrete en functionele transferopdracht als synthese van wat er in de module geleerd en geoefend is. Leerlingen passen verworven kennis en inzichten rond behandelde technische processen toe in de praktijk en in een andere context.

Spiraalaanpak

De leerstofonderdelen worden regelmatig herhaald en verder uitgediept waar relevant. Doorheen de modules maken we gebruik van verwijskaders om de linken visueel te maken voor de leerlingen. Dit doen we binnen het vak techniek, maar ook met de andere wetenschapsvakken waar relevant.

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Isaac-techniek enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren.

Differentiatie gebeurt zowel op niveau als op interesse. Het differentiatieaanbod is blended en zowel op groeps- als op individueel niveau. Het aanbod voor individuele ondersteuning is digitaal en staat op Polpo, dat vertaalt zich voornamelijk in varianten van de Isaac-actie (toepassen).

Bij de evaluatie maken we een onderscheid tussen permanente evaluatie en eindevaluatie. Afhankelijk van de fase in de module zetten we één van twee soorten evaluatie in:

Permanente evaluatie

 • Proces- en productevaluatie
 • Leerling en leerkracht krijgen inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken
 • Afhankelijk van de activiteit gebeurt de evaluatie door de leerkracht, een medeleerling (peer) of de leerling zelf
 • De evaluatie gebeurt voornamelijk aan de hand van observatie en wordt indien nodig vastgelegd in een rubric

Eindevaluatie

 • Tijdens toetsen en de Isaac-actie (toepassen)
 • Aandacht voor proces en product bij evaluatie van de Isaac-actie
 • Voor ‘kennen’ toetsen we in een gesloten-boektoets: bevragen enkel het begrippenkader zoals het in het vademecum is opgenomen
 • Het ‘kunnen’ evalueren we met een open-boektoets: leerlingen maken gebruik van het vademecum

Digitaal op Polpo

 • Miniwebsite
 • Jaarplan en concordantielijst
 • Correctiesleutels
 • Evaluatiemateriaal (rubrics, toetsen)
 • Differentiatiemateriaal
 • Handleiding (lerarendossier) per module
 • Bordboek per module

Op papier

 • Modules
  7 modules (zelf te bepalen welke thema’s in welk jaar aan bod komen)
 • Graadvademecum
  Bevat de theorie en het begrippenkader van de te kennen leerstof en vaardigheden voor natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek.

Ontdek al onze Isaac-methodes

Module InSpanning

Stroomkringen

Module Life on Earth

Duurzame woonvormen – technisch proces – houtbewerking – tiny houses

Module Planeet vol spanning

Constructies – krachten

Module Smakelijk!

Micro-organismen – bewaartechnieken

Module Te land, ter zee en in de lucht

Energie – stoomkringen – overbrengingen

Module Water(s)nood

Waterverbruik – scheidingstechnieken – waterkrachtcentrales

Module Wijs me de weg

Duurzaam vervoer – algoritmen

Nieuws, acties en inspiratie

Evenementen

Keurieusdagen

Neem in maart deel aan onze Keurieusdagen en krijg toegang tot exclusieve inkijkexemplaren en webinars.