die Keure Educatief

Chemie | D-finaliteit

Isaac-chemie

Met de blended methode Isaac-chemie verwerven leerlingen inzicht in de bouw, structuur en eigenschappen van materie.

 • Kennismaken met chemie op een boeiende, interactieve manier
 • Concrete voorbeelden uit de hedendaagse leefwereld
 • Efficiënt leerproces
 • Onderzoeksvaardigheden aanscherpen
 • Wetenschappelijke kijk op maatschappelijke vraagstukken

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

Isaac-chemie 3 D-2u -
module

Module 3 Chemische stoffen en elementen (proefexemplaar)

Isaac-chemie 3 D-2u -
module

Module 2 Zuivere stoffen en mengsels (proefexemplaar)

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Isaac-chemie

Isaac-chemie is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Motiverend en doelgericht

In functie van de lesdoelen en de beginsituatie van de leerlingen worden de werkvorm, de leer- en oefenstof en de leeractiviteit bepaald. Dat kan gaan van volledig leerkrachtgestuurd naar zowel leerkracht- als leerlinggestuurd tot voornamelijk leerlinggestuurd. We voorzien steeds een grote variatie aan werkvormen (individueel, parallel of complementair groepswerk, in duo’s …). Die variatie zorgt voor motivatie bij de leerlingen. De leeractiviteiten worden geëvalueerd door permanente evaluatie en feedback.

Experimenten

In de lessen met Isaac-chemie worden regelmatig experimenten uitgevoerd volgens de wetenschappelijke methode. Bij de experimenten kun je de onderzoekscompetenties van de leerlingen bevragen.

Een goede binding met Isaac-chemie

Met Isaac-chemie verwerven jongeren op een methodische wijze betrouwbare feitelijke kennis. Leerlingen leren een chemische werkelijkheid of een natuurlijk fenomeen vaten aan de hand van wetenschappelijke concepten. Zo ontwikkelen ze een rationele geest om zich wetenschappelijk te positioneren t.o.v. maatschappelijke vraagstukken.

Diabolo

De methode is opgebouwd volgens het Diabolo-principe:

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro) 
Elke module start met een ‘Isaac-moment’ als intro: een korte activiteit die interesse wekt vanuit verwondering en de voorkennis van de leerlingen activeert. Op Polpo zijn eventuele varianten van het Isaac-moment ter beschikking. 

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden) 
Daarna volgt een reeks lesactiviteiten om kennis en inzichten te verwerven via impressie, verwondering, instructie en inoefening. Waar mogelijk linken we met eerder verworven kennis en met de andere disciplines.  

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro) 
De ‘Isaac-actie’ sluit de module af met een concrete en functionele transferopdracht als synthese van wat er in de module geleerd en geoefend is. Leerlingen passen verworven kennis en inzichten toe in de praktijk en in een andere context. 

Spiraalaanpak

De leerstofonderdelen worden regelmatig herhaald en verder uitgediept waar relevant. Doorheen de modules
maken we gebruik van verwijskaders om de linken visueel te maken voor de leerlingen. Dit doen we binnen het
vak chemie, maar ook over de wetenschapsvakken van Isaac heen indien zinvol.

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Isaac-chemie enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te
argumenteren.

Differentiatie in Isaac gebeurt zowel op niveau als op interesse. Het differentiatieaanbod is blended en zowel
op groeps- als op individueel niveau. Het aanbod voor individuele ondersteuning is digitaal en staat op Polpo,
dat vertaalt zich voornamelijk in varianten van de Isaac-actie (toepassen).

Bij de evaluatie maken we een onderscheid tussen permanente evaluatie en eindevaluatie. Afhankelijk van de
fase in de module zetten we één van de twee soorten evaluatie in:

Permanente evaluatie

 • Dit is een proces- en productevaluatie.
 • De leerling en leerkracht krijgen inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken.
 • Afhankelijk van de activiteit gebeurt de evaluatie door de leerkracht, een medeleerling (peer) of de leerling zelf (zelfevaluatie).
 • De evaluatie gebeurt voornamelijk aan de hand van observatie.

Eindevaluatie

 • Tijdens toetsen en de Isaac-actie (toepassen)
 • Aandacht voor proces en product bij evaluatie van de Isaac-actie

Digitaal op Polpo

 • Miniwebsite 
 • Digitale oefeningen 
 • Jaarplan en concordantielijst 
 • Correctiesleutels 
 • Evaluatiemateriaal
 • Differentiatiemateriaal 
 • Handleiding met lessuggesties
 • Bordboek per module

Op papier

 • 2e graad D-finaliteit:
  Set modules per jaar (vaste volgorde)
 • 3e graad D-finaliteit:
  Set modules per jaar (vast volgorde)

Ontdek al onze Isaac-methodes

Isaac-chemie 3

D-finaliteit – Moduleoverzicht (1 uur en 2 uren chemie)
Zuivere stoffen en mengsels | Chemische stoffen en elementen | Wetten van een chemische reactie |
Eigenschappen van atomen | Chemische bindingen

Isaac-chemie 4

D-finaliteit – Moduleoverzicht (1 uur en 2 uren chemie)
Materie | Oplossen in water en elektrische geleiding – Verband tussen bindingstype en geleidingsvermogen |
Kwantitatieve aspecten van een chemische reactie | Reactiesoorten | pH-schaal |
Elektronenoverdrachtsreacties

De methode Isaac-chemie volgt de planning van de nieuwe eindtermen:

Isaac-chemie 3: zomer 2024
Isaac-chemie 4: zomer 2025

Nieuws & inspiratie

Evenementen

Keurieusdagen

Tijdens de Keurieusdagen in maart 2024 ontdek je exclusieve inkijkexemplaren en webinars.