x
Leerstoel Migratie- en migrantenrecht: Verblijf en integratie (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 09/11/2023

De Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht is een juridische collegereeks van het Centrum voor migratie en Interculturele Studies (CeMIS) in samenwerking met de Onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

Tijdens deze sessie van de nieuwe editie van de leerstoel zal door ervaren sprekers worden ingegaan op volgende thema’s:

 • De wisselwerking tussen strafrechtspleging en verblijfsrecht - Ellen Vandennieuwenhuysen, Universiteit Antwerpen
 • Terugkeerbeleid - Vinciane Hoefnagels, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Inburgering in het migratie- en migrantenrecht - Kristien Sacré en Brecht D’Hoore, Agentschap Integratie en Inburgering

2023

Ellen Vandennieuwenhuysen, Vinciane Hoefnagels, ...
181,50
Beschikbaar
Grenzeloze liefde? Gezinsherenigingsrechten voor EU burgers (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 16/06/2022

De rol van het recht op familieleven

Het recht op vrij personenverkeer in de EU is traditioneel sterk verbonden met het recht op gezinshereniging, omdat het ontzeggen van gezinshereniging aan EU burgers die dit recht uitoefenen aan de effectiviteit ervan zou kunnen afdoen. Familieleven in de 21ste eeuw is daarentegen vaak helemaal niet traditioneel. Transnationale families, verbondenheid met meerdere landen, relaties tussen twee personen van het gelijke geslacht en zorgrelaties tussen mensen die geen familiaire band hebben komen steeds vaker voor. De toename van dergelijke non-traditionele relaties vereist reflectie op het recht op familieleven en het faciliteren daarvan door middel van gezinshereniging.
Hoe definiëren we familie? Hoe gaan we om met transnationale gezinsverbanden? Wat is de relatie tussen familieleven en EU burgerschap? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de Belgische rechtspraktijk?
Deze vragen en meer zullen in deze vorming aan bod komen.
 

2022

Peter Van Elsuwege, Hester Kroeze, ...
125
Beschikbaar
Leerstoel Migratie- en migrantenrecht: Sessie 1 - Economische migratie en gezinsmigratie (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 06/09/2022

De Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht is een juridische collegereeks van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) in samenwerking met de Onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

Sessie 1: Economische migratie en gezinsmigratie

 • Recente ontwikkelingen inzake economische migratie (nieuwe decreetgeving zelfstandigen – arbeidsmigratie) - Ann Bogman, Vlaamse overheid, departement Werk en Sociale economie
 • Recente Europese ontwikkelingen in het arbeidsmigratierecht - Herwig Verschueren, UAntwerpen
 • Gezinsherenigingsrechten voor EU burgers - Hester Kroeze, UGent

2022

Dirk Vanheule, Ann Bogman, ...
175
Beschikbaar
Leerstoel Migratie- en migrantenrecht: Sessie 2 - EU migratiebeleid, kennismigratie en tijdelijke bescherming (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 06/10/2022

De Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht is een juridische collegereeks van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) in samenwerking met de Onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

 • Kennismigratie: recente ontwikkelingen inzake studenten en onderzoekers - Hans Pieters, KU Leuven
 • Recente rechtspraak en de rol van het Hof van Justitie inzake asiel en migratie – Luc Leboeuf, Max Planck Institute for Social Anthropology en UCLouvain
 • De toepassing van het statuut van tijdelijke bescherming aan ontheemden uit Oekraïne - Helena De Vylder en Elisa De Corte, Agentschap Integratie en Inburgering

2022

Dirk Vanheule, Hans Pieters, ...
175
Beschikbaar
Leerstoel Migratie-en migrantenrecht: Sessie 3 - Kinderrechten, sociale rechten en staatloosheid (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 22 november 2022

De Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht is een juridische collegereeks van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) in samenwerking met de Onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

 • Kinderrechten en migratierecht – Julie Ryngaert, Kinderrechtencommissariaat
 • Actualia sociale zekerheid, sociale bijstand en opvang - Steven Bouckaert, KU Leuven
 • Staatsloosheid - Bernadette Renauld, Grondwettelijk Hof


 

2022

Julie Ryngaert, Steven Bouckaert, ...
175
Beschikbaar
Leerstoel migratie- en migrantenrechten: Ontwikkelingen inzake diverse thema's (VOD)

Webinar on demand

De Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht is een juridische collegereeks van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) in samenwerking met de Onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

Tijdens deze derde sessie van de nieuwe editie van de leerstoel zullen ervaren sprekers ingaan op het thema Ontwikkelingen inzake diverse thema's. Er wordt dieper ingegaan op:

 • Tewerkstelling van vreemdelingen / single permit (update + omzetting 1/9/2020)
 • Detachering / economische migratie
 • Actualia opvang

2021

Ann Bogman, Koen Nevens, ...
175
Beschikbaar
Het Migratiepact: kroniek van een crisis - deel 19

Boek

In 2016 werd in de schoot van de Verenigde Naties besloten om een Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration te ontwikkelen. Het resultaat van dat werk zou een symbool worden van de tegenstellingen die het thema 'migratie' wereldwijd oproept. Het Compact, in België bekend als het Migratiepact, was ook in ons land politiek een heet hangijzer. Er zou uiteindelijk een regering over vallen.

Het Migratiepact heeft bovendien tal van vragen rond migratierecht, internationaal recht en grondwettelijk recht losgemaakt. Sommige daarvan waren eigen aan de crisis, andere waren alleszins nog niet afdoende beantwoord. In dit boek nemen deskundigen de opeenvolgende fases van de crisis onder de loep en gaan ze op zoek naar antwoorden.

2020

Desmet Ellen, Moonen Toon, ...
75
Rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België

Boek

Veel kinderen migreren zonder hun ouders naar België. Dit boek zoekt constructief mee naar een adequate bescherming van de rechten van deze kinderen; een regelgevend kader dat ‘niet-begeleide minderjarige vreemdelingen’ op de eerste plaats als kinderen beschouwt. Vertrekkend vanuit het kind of de jongere zelf, kijkt het boek naar boven met de vraag: ‘welke juridische regels zijn op hem of haar van toepassing, of zouden dit moeten zijn?’.

Het boek:

 • schetst een globaal beeld van de rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België, door het samenbrengen van verschillende rechtsdomeinen (asielrecht, migratierecht, familierecht, jeugdrecht, onderwijsrecht);
 • heeft een juridische hoofdinsteek, maar ook andere disciplinaire perspectieven komen aan bod (de pedagogie, het sociaal werk, de tolkwetenschap, ...);
 • is zowel theoretisch als praktisch georiënteerd.

De auteurs zijn afkomstig uit de academische wereld én uit verschillende overheidsdiensten, de magistratuur, de advocatuur en het middenveld. Hierdoor biedt het boek een diepgaand inzicht in de manier waarop rechtsregels worden toegepast alsook een kritische analyse van knelpunten en uitdagingen. De lezer zal er ook concrete voorstellen en aanbevelingen in vinden.

Dit wordt een standaardwerk in de Nederlandstalige juridische literatuur rond niet-begeleide minderjarige vreemdelingen"

2019

Bouckaert Steven, Desmet Ellen, ...
59
10 jaar Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: daadwerkelijke rechtsbescherming

Boek

Tien jaar na zijn oprichting toonde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich aan de wereld met een opmerkelijke publicatie. In dit boek stelt de Raad zich eerst voor door zijn bevoegdheden en procedures te overlopen en een inkijk te bieden in de interne organisatie van dit onafhankelijk administratief rechtscollege.

In een tweede deel belichten ze de rechtspraak van de Raad. Hoewel de Raad nog maar 10 jaar jong is, kan hij op heden al bogen op een omvangrijke jurisprudentie. Omwille van deze omvang werd gekozen voor een bloemlezing via capita selecta. Deze bloemlezing omvat zowel thema’s van internationaal recht en Unierecht inzake asiel en migratie als aspecten van publiek procesrecht, van bestuursrecht en uiteraard van het ‘materiële’ Belgische vreemdelingenrecht. Dankzij dit brede spectrum zijn we ervan overtuigd dat deze publicatie een veel ruimere doelgroep zal aanspreken dan de nichemarkt van de rechtspractici die het vreemdelingenrecht beoefenen.

2017

Adam C., Bamps Chantal, ...
99
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.