x
Actualia sportrecht 2022-2023

Boek

Dit boek bundelt de referaten van de sprekers op de eerste jaarlijkse studienamiddag van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) die plaatsvond op 24 november 2022. Het boek bevat tevens een bijdrage van Guido De Croock, voorzitter van de arbiters van het BAS, met een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van het BAS voor de periode oktober 1991 – juni 2023.

Hoogleraar Frank Hendrickx schetst de ontwikkeling van het tuchtrecht in de sport en dit in relatie met het arbeidsrecht.

Professor An Vermeersch onderzoekt de beperkingen die de regelgeving en besluiten van federaties ondergaan ingevolge het mededingingsrecht.

Meester Louis Derwa bespreekt het belangrijke thema van de verantwoordelijkheid van de clubs voor haar supporters.

Meester Johan Vanden Eynde en meester Benoît Vincent geven tot slot een overzicht van de rechtsregels die in acht moeten worden genomen bij de selectie van atleten en dit aan de hand van uitspraken van het BAS en het TAS.

2023

Coomans Cyriel, De Croock Guido
50
Beschikbaar
Sportgeschillen en tuchtrecht - Racisme en spreekkoren in de sport (VOD)

Webinar on demand

De trend dat de actoren in de sport meer en meer beroep doen op arbitrage om hun geschillen op te lossen zet zich voort. Veel sportgeschillen hebben betrekking op tuchtrechtelijke kwesties. De verhouding tussen tuchtrecht en sportgeschillen moet dus worden onderzocht. Bovendien neemt het aantal racistische spreekkoren in de sport toe.

De raad van bestuur van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) was dan ook van oordeel dat het nuttig kon zijn om hierover een praktijkgericht seminarie te organiseren. Hiervoor wordt beroep gedaan op specialisten in deze materie die een mix brengen tussen theorie en praktijk.

Dit seminarie is een must voor ieder jurist en bestuurder die actief is in de sport

 

2021

Cyriel Coomans, Prof. Dr. Frank Hendrickx, ...
100
Beschikbaar
Sportrechtspraak 2012
Terms not found!

De compleet vernieuwde thematische inleiding van Sportrechtspraak zorgt ervoor dat de gebruiker de rechtspraak rond een bepaald onderwerp netjes gegroepeerd terug kan vinden en sluit bovendien perfect aan bij de basisstructuur van de zesde uitgave van de Sportcodex.

Inclusief cd-rom!

2012

Coomans Cyriel, Hendrickx Frank, ...
99

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.