x
A Financial Guide for Social Entrepreneurs (e-book)

E-book

This book provides what it promises to the reader, i.e. A financial guide for social entrepreneurs. It departs from the challenges that social entrepreneurs face to fund their ventures. We discuss three main challenges in this context:

 1. Access to funding;
 2. Complexity of business models;
 3. Predominant focus on social impact.

This book offers an overview of the different funding possibilities while presenting the main funding actors in Belgium as an illustration. Yet, we think that more is needed to survive the financial wilderness of social entrepreneurship. Therefore, we advise attention to a solid business model, supportive ecosystem, impact measurement and effective communication. The illustrative case studies and the presentation of ecosystem actors that can provide support to social entrepreneurs make this book a quite practical guide. All cases and ecosystem actors presented here come from the Belgian context, which is what we know best. We are confident that this Belgian view can inspire the international community as well. This book could be useful to social entrepreneurs, impact investors, universities, vocational training centers, corporates supporting social entrepreneurs, social impact incubators and accelerators, policymakers or everyone who wants to help a social enterprise in their journey. And please enjoy reading, our societies need more social entrepreneurship!

2020

Bouckaert Maxime, Dentchev Nikolay, ...
19,99
Microbiological Guidelines (e-book)

E-book

Microbiological Guidelines: Support for Interpretation of Microbiological Test Results of Foods.

Food should be tasty, healthy, sustainable and preferably not too expensive. But food should also be safe and with sufficient guarantees on maintaining good quality aspects until the end-of-shelf life. The various actors in the food supply chain have an interest in verifying the expected quality and safety by means of microbiological analyses of food. Measurement brings knowledge and microbiological guidelines help in the decision-making process for judging the acceptability of food or food production processes.

The present handbook provides microbiological guidelines and current applicable EU legal criteria (status 1.1.2018) for a wide range of food categories (dairy, meat, seafoods, plant-based foods, bakery products, composite foods, shelf-stable food, water) and subcategories therein, based upon the type of food processing and intrinsic characteristics of the foods.

This book can be consulted to provide quick answers on the expected microbiological contamination of foodstuff. It can help in interpretation of test results in assessing good (hygienic) practices in the production of food, determining the shelf life and ensuring food safety.

The handbook also presents definitions of the wide variety of foodstuffs available and some reflections on, in particular, food safety issues or the on-going debate for some food items in assessing microbial quality. Furthermore, dedicated chapters deal with basic information on the various microbial parameters useful in testing of foods, sampling is discussed, and the set-up of challenge testing as a tool to assess food safety is elaborated upon.

2018

De Loy Hendrickx Anja, Debevere Johan, ...
67,99
Digitale versie Rechtsherstel voor verschuivingen van vermogen bij het einde van een huwelijk en bij het einde van een samenwoning

Boek, E-book

Wat gebeurt er met vermogensverschuivingen die zich tijdens een huwelijk of samenwoning hebben voorgedaan? Dat is een belangrijk thema wanneer een relatie tussen gehuwden of samenwonenden eindigt.

Zolang alles goed gaat tussen de partijen zijn zij er zich vaak niet van bewust hoe belangrijk het is om er voor te zorgen dat hun bedoelingen bij deze vermogensverschuivingen duidelijk en bewijskrachtig worden weergegeven. Echtgenoten, gehuwd onder een stelsel van gemeenschap, kunnen gelukkig nog terugvallen op een behoorlijke wettelijk uitgewerkte vergoedingsregeling, al zijn ook hier de mogelijke discussiepunten helemaal niet uitgesloten. Erger wordt het wanneer de vermogensverschuivingen plaatsvonden tussen echtgenoten die gehuwd waren onder het stelsel van scheiding van goederen of tussen wettelijk of feitelijk samenwonenden waar het gemeen verbintenissenrecht de regel is.

Vooral na een relatiebreuk stapelen de problemen zich op. Notarissen, advocaten en magistraten, die beroepshalve met deze problematiek worden geconfronteerd kunnen er van meespreken. Het palet is onuitputtelijk:

 • Was de vermogensverschuiving een (herroepelijke) schenking of moet de verrichting beschouwd worden als een bijdrage in de lasten van het huwelijk?
 • Kan de echtgenoot de koopsom tijdelijk parkeren op een gemeenschappelijke rekening en daarna een herbelegging uitvoeren?
 • Is een echtgenoot die tijdens zijn vrije dagen, eventueel samen met vrienden en familie, werken uitvoert aan zijn eigen goed, vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen?
 • Waarop is de overgang van de aandelen tussen de echtgenoten gesteund: verkoop, schenking, loon?
 • Hoe zal vergoed worden bij einde opstal?
 • Hoe zal de vergoeding berekend worden bij gedeeltelijke terugbetaling van een lening terugbetaalbaar met vaste annuïteiten?
 • Kan er sprake zijn van een gift bij een beding van aanwas tussen samenwonenden indien er gelijkheid is van kansen en bijdrage?
 • Vanaf wanneer beginnen de intresten op de vergoedingen tussen de samenwonenden te lopen?
 • Onder welke voorwaarden kan de verrijking zonder oorzaak worden ingeroepen?
 • Mag een notaris er bij de vereffening-verdeling van uitgaan dat beide partijen hun bijdrage in de lasten van het huwelijk of de wettelijke samenwoning hebben gedragen in verhouding tot hun mogelijkheden of moet hij een afweging maken?

Deze en zovele andere vragen komen aan bod in deze rijke studie. Emeritus professor Christian De Wulf behandelt deze kwesties met het gezag en de brede juridische kennis die hij  als academicus en als notaris heeft. Hij doet het op de hem eigen wijze: soms eigenzinnig maar steeds gefundeerd. Vanuit zijn jarenlange ervaring als notaris voelt hij als geen ander met welke menselijke en juridische problemen de partijen in de geschetste situaties te kampen hebben. Hij geeft tips, wijst op gevaren, reikt oplossingen aan en doet dit steeds op een bevattelijke manier en in een heldere taal.

Dit boek is een dankbaar werkinstrument voor veel juristen die met deze problematiek te maken krijgen, en een grote bijdrage voor een rechtvaardiger oplossing.

2017

De Wulf Christian
74
Beschikbaar
E-vriendenboek Michel Flamée (E-book)

E-book

Bestel het e-book op:

Ter ere van Michel Flamée werd een e-vriendenboek opgesteld waarbij volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Moins par moins ne peut-il donner plus?
  Daniel Dessard en Diane Allard
 • De arbiter als vennootschapsrechter
  Dirk Van Gerven
 • De samenstelling van het scheidsgerecht
  Flip Petillion
 • In de greep van de “Invisible Hand”
  Frank Wijckmans
 • Het O.C.A.D.: de rots in de branding tegen de terreur?
  Herman Matthijs
 • Het toenemend management van arbitrage door instellingen en arbiters
  Herman Verbist
 • Valt het financiële stelsel te stabiliseren?
  Ivan Van de Cloot en Karel Volckaert
 • Over Wenen, Oostenrijk-Hongarije en Europa
  Jean-Marie Nelissen Grade
 • The Geopolitics of Trade
  Karel De Gucht
 • Towards a five pillar based global monetary system
  Koen Byttebier
 • De wedloop tussen jurist en informatietechnologie
  Luc Demeyere
 • Uitdagend: (on)waardige, (on)rechtschapen en (on)kiese deontologie
  Ludo Cornelis
 • Great expectations. Perspectives on insurance regulation and supervision
  Pamela Schuermans
 • Rôle de l’équité dans les contrats de distribution commerciale en droit Belge
  Patrick Kileste et Cécile Staudt
 • Bescherming tegen look-alikes: een pleidooi voor schrapping van art. 2.19 BVIE
  Paul Maeyaert
 • Belangrijke uitdagingen voor een robuuste en sterke verzekeringssector
  Paul Windels
 • Institutional scrutiny of arbitral awards from the perspective of fair trial
  Peter Callens
 • Van aansprakelijkheid naar verzekering en deresponsabilisering… en indien het alleen maar om een illusie ging?
  Philippe Colle
 • Le droit face à la multiculturalité en entreprise
  Philippe Denis en Pierre-Yves Materne
 • Michel Flamée, Voorzitter, Président, Chairman, Präsident van Cepani
  Philippe Lambrecht en Emma Van Campenhoudt
 • 20 jaar merken en domeinnamen : wanneer wordt de consument nog misleid?
  Tom Heremans
 • Les amuse-bouche de Madame Bastin.
  Guy Horsmans
 • L’arbitrage au sein du Tribunal de commerce ou La fusion de la justice publique et de la justice privée.
  Guy Horsmans
 • Michel Flamée, “L’homme révolté” (rede emeritaat)
  Philippe Colle
 • La contrariete avec le droit de l’union de la reglementation belge en matiere de reprographie
  Thierry Van Innis

Ook beschikbaar als gedrukt boek!
Het is ook mogelijk dit boek te bestellen als gedrukt boek:

Meer info of bestellen? Stuur een e-mail naar pp@diekeure.be

2016

Brison Fabienne, Delvoie Jeroen, ...
85
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.