x
De Indicatieve Tabel (VOD)

Webinar on demand

Menselijke schade op de weegschaal

De in 2016 door de magistratenorganisaties, het ‘Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters’ en de ‘Nederlandstalige Vereniging van Magistraten’ gepubliceerde Indicatieve Tabel, werd in 2020 samen de ‘Union Professionnelle de la Magistrature’ door de werkgroep van magistraten herzien. Deze nieuwe, herwerkte versie van de tabel wordt voorgesteld op dit webinar  i.s.m. die Keure/la Charte. Naast de algemene toelichting van de nieuwe editie van de Indicatieve Tabel, belichten specialisten  enkele thema’s die relevant zijn bij de bepaling en beoordeling van de lichamelijke schade.

De deelnemers aan deze opleidingen ontvangen de publicatie met de nieuwe indicatieve tabel en de bijdragen van de sprekers.

Het programma voor de Franstalige studienamiddagen kan u aanvragen via opleidingen@diekeure.be.

2021

Luc Brewaeys, Chris Persyn, ...
225
Beschikbaar
Le Tableau Indicatif 2020 (VOD)

Webinar on demand

Des dégâts humains à l'échelle

Le Tableau Indicatif (TI) publié en 2016 par l’Union Royale des Juges de Paix et de Police et l’Association néerlandophone des Magistrats a été révisé durant les années 2020 par un groupe de travail composé de magistrats et de l‘Union Professionnelle de la Magistrature’. La nouvelle édition du tableau indicatif sera présentée lors de plusieurs colloques, un webinaire en juin et deux après-midis d'études en septembre à Liège et Louvain-La-Neuve en collaboration avec die Keure/la Charte.

La présentation du tableau indicatif sera suivie d’exposés donnés par des conférenciers spécialisés en la matière, qui aborderont quelques thèmes essentiels concernant l’évaluation du préjudice corporel.

Tous les participants recevront la nouvelle édition du Tableau Indicatif ainsi que les contributions des conférenciers.

Le programme pour les formations en néerlandais le 3 juin, le 2 septembre et le 16 septembre 2021 peut être demandée via formations@lacharte.be.

2021

Marco Ossena Cantara, Noel Simar, ...
225
Beschikbaar
Food defense (VOD)

Webinar on demand

Na de aanslagen op de WTC-torens in de Verenigde Staten in 2001 bleek dat onder meer de voedingsindustrie een geschikt doelwit kan zijn voor allerhande kwaadwillige aanvallen. Daarom werd Food Defense opgericht, waarbij levensmiddelen worden beveiligd, net als de processen en de bedrijfssites waar ze worden geproduceerd.

Veel voedingsbedrijven zijn ondertussen aan de slag gegaan en werkten een risicoanalyse uit, met een resem beveiligingsmaatregelen als gevolg. Meestal werd dit gedaan omwille van export naar Amerika, om te voldoen aan het wettelijk kader dat daar van toepassing is, of om een GFSI-certificatie binnen te halen. De vraag blijft echter of deze risicoanalyses voldoende uitgediept zijn en dus tot de juiste beveiligingsmaatregelen leiden. Zijn bedrijven vandaag effectief beter beschermd tegen een aanval?

Tijdens dit webinar zal naast de definitie van Food Defense vooral aandacht besteed worden aan de systemen die gebruikt kunnen worden voor de uitwerking van een risicoanalyse. Deze systemen zitten vervat in een handig stappenplan. Tot slot worden een reeks beveiligingsmaatregelen meegegeven, zodat elk bedrijf de juiste maatregelen kan nemen tegen eventuele aanvallen.
 

2020

Eveline Notebaert
113,75
Beschikbaar
Het nieuwe Wetboek van Invordering op maat van lokale besturen (VOD)

Webinar on demand

Het wetboek invordering is één van de vele nieuwe wetboeken die ingevoerd is tijdens de huidige legislatuur 2019. Voor iedereen die in de praktijk met invordering in aanraking komt, is dit nieuw wetboek een aardverschuiving binnen de rechtstak van de fiscale invordering.

Daarom staan we tijdens dit webinar stil bij volgende vragen (met een bijzondere focus op de gevolgen voor lokale besturen): ‘Wat brengt het nieuwe wetboek? Welke zijn de gevolgen en vooral waar moet u op letten in de toekomst?’

Nu de implicaties van het nieuwe wetboek van invordering voor de lokale fiscaliteit duidelijk zijn in Vlaanderen door het Programmadecreet d.d. 20 december 2019, is het tijd voor een update en een grondige analyse.

Een must voor ieder die professioneel met invorderingen te maken krijgt.

2020

Thierry Lauwers
78
Beschikbaar
Het opstellen van de plaatsbeschrijving bij de huur (VOD)

Webinar on demand

Juridische en praktische topics

Sinds de wijzigingen in 2007 heeft de plaatsbeschrijving bij huurovereenkomsten een veel prominentere rol gekregen, zeker in het Woninghuurrecht. Waar men vroeger tevreden was met de stijlclausules "in goede staat ontvangen", vraagt men al langer een uitgebreide plaatsbeschrijving. Naast de beschrijving van de toestand van het pand bij intrede en uittrede, hoort tegenwoordig ook de nood om herstellingskost van de weerhouden gebreken en schade te begroten, en, meer nog, te adviseren omtrent de aard van de schade (slijtage, gebruik, onzorgvuldig gebruik, ... ). Daarnaast moet rekening gehouden worden met de conformiteit, inzake woninghuur sensu latu (dus ook gemengde handelshuurovereenkomsten) met de Vlaamse Woningkwaliteitsvereisten.

Daarmee is het belang van deze plaatsbeschrijvingen met begroting tegenwoordig geëxtrapoleerd naar de andere huurregimes. Deze online vorming biedt een overzicht van alles rond plaatsbeschrijving en huurschade, getoetst aan de praktijk, onmisbaar voor iedereen die nood heeft aan correcte informatie omtrent de plaatsbeschrijving bij huur.
 

2020

Astrid Clabots, Advocaat Clabots Advocaten
87,75
Beschikbaar
Wijziging camerawet- en regelgeving (VOD)

Webinar on demand

U wordt gefilmd

Bodycams, drones en hoogtechnologische navigatiesystemen. De digitale golf is niet meer te stoppen en evolueert erg snel. Ook voor politiediensten en bewakingsfirma's is het van belang om up-to-date te blijven over welke tools er op de markt zijn, en de voordelen en beperkingen ervan te kennen. Ook de wet- en regelgeving hieromtrent moet steeds opnieuw in ijltempo worden aangepast.

Hoog tijd om een webinar te organiseren om u van de beste vakinformatie te voorzien.

Verschillende experts informeren u over de volgende thema's:

  • regelgeving omtrent de camerawet;
  • politioneel gebruik van bodycams;
  • regelgeving omtrent het gebruik van camera's conform de wet op de private veiligheid;
  • algemene toelichting en regelgeving inzake drones;
  • politioneel gebruik van drones;

2020

Edwin De Baene, Ronny Saelens, ...
176,25
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.