x
Recente evoluties in de Vlaamse erfbelasting (VOD)

Webinar on demand

In dit webinar geeft Mark Delanote, auteur van het kersverse boek “De erfbelasting”, nadere duiding bij de geplande hervorming van de erfbelasting (vriendenerfenis, wijziging spelregels duolegaat, verlenging verdachte periode, sluiten van de kaasroute, edm…). Daarnaast worden enkele actuele topics geanalyseerd, op basis van recente rechtspraak en administratieve stellingnames, zoals o.m. de toevoeging van verblijvingsbedingen aan huwelijkscontracten, de invulling van notie “reële economische activiteit” bij de overdracht van familiale ondernemingen, de toepassing van de antimisbruikbepaling inzake erfbelasting, …

Een must voor iedereen die professioneel nood heeft aan een stand van zaken van het erfbelastingenstelsel.

2020

Mark Delanote
120,25
Beschikbaar
Tips & tricks voor een degelijke successieplanning (VOD)

Webinar on demand

In België is de erfbelasting heel hoog, het hoogste tarief van 27 % is van toepassing vanaf 250.000,00 in rechte lijn en 55 % tussen vreemden.

Tijdens dit webinar legt docente Ann Voet op een praktijkgerichte manier uit hoe - via een aantal eenvoudige technieken - deze hoge tarieven vermeden kunnen worden. Er wordt ook rekening gehouden met een aantal burgerrechtelijke aspecten zoals de aanwezigheid van minderjarigen, echtscheiding, enz. Ook op de zorgvolmacht, die altijd een sluitstuk vormt van een successieplanning, wordt dieper ingegaan.

Onmisbaar voor wie op een nuchtere en praktische manier voorbereid wil zijn om optimaal een degelijke successieplanning op te stellen voor zijn of haar cliënteel.

2020

Ann Voet
94,25
Beschikbaar
Vennootschapsbelasting anno 2020 doorgelicht (VOD)

Webinar on demand

Naar aanleiding van het verschijnen van editie 2020 van de publicatie van "Vennootschapsbelasting doorgelicht" van prof. Axel Haelterman waarin de actuele stand van de diverse ontwikkelingen en issues in de vennootschapsbelasting wordt gepresenteerd, organiseert die Keure Opleidingen een "state of the art"-webinar over de stand van zaken aangevuld met hete hangijzers in de vennootschapsbelasting.

Tijdens dit webinar begeleidt Prof. Haelterman de deelnemers door het landschap van de recente ontwikkelingen en deelt hij zijn (eigen) kijk maar ook de referentiekaders die hij hanteert bij de concrete inschatting van situaties en beoordeling van vragen.

Nikolaas Van Robbroeck geeft zijn kijk op het topic DBI. Maxim Wuyts bouwt vervolgens verder op de door hem verrichtte studie aan de KULeuven over gekende en minder gekende staatssteun-issues wat betreft rulings inzake de fiscale neutraliteit van vennootschapsreorganisaties. Prof. Luc De Broe helpt ons ten slotte door het bos de bomen te zien wat betreft de befaamde Pillar 1 en Pillar 2 initiatieven die onze vennootschapsbelasting steeds meer zullen gaan beïnvloeden.

Kortom, een verfrissend vennootschapsbelasting-bad om niet te missen. De deelnemers ontvangen de nieuwe editie van het grondig herwerkte boek.

 

2020

Prof. Dr. Axel Haelterman, Nikolaas Van Robbroeck, ...
81,25
Beschikbaar
De erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk

Boek

De wet van 31 juli 2017 heeft de beginselen van het erf- en giftenrecht, die sinds meer dan twee eeuwen in de notariële praktijk gangbaar waren, grondig gewijzigd. Dit zal een aanpassing vragen voor de notarissen en van iedereen die in aanraking komt met het erfrecht. Aan het notariaat wordt daarbij de cruciale rol toebedeeld de nieuwe beginselen in de praktijk om te zetten.

Em. prof. Christian De Wulf schreef een volledige handleiding bij de Erfwet 2017. U krijgt in dit boek:

  • een bespreking van de nieuwe wet;
  • theoretische beschouwingen en praktische bedenkingen en wenken;
  • eenvoudige en bruikbare modellen.

Het geheel werd binnen de redactie van het Tijdschrift voor Notarissen getoetst aan de notariële praktijk. Hierdoor is het boek een eerste duidelijke en vooral praktijkgerichte leidraad voor de nieuwe wet. Bovendien werd de publicatie aangevuld met de reparatiewet van 22 juli 2018 met betrekking tot het erf- en giftenrecht.

Dit boek is een extra publicatie bij het Tijdschrift voor Notarissen (jaargang 2018). Abonnees op het tijdschrift krijgen het boek in het kader van hun abonnement. Wil u meer dan 5 exemplaren van dit boek bestellen? Neem dan contact op met pp@diekeure.be. We maken graag een offerte op maat.

Wil u dit boek en de bijhorende modellen ook digitaal raadplegen? Neem dan een abonnement op T. NOT. + en krijg met één muisklik toegang tot een schat aan informatie.

2018

De Wulf Christian
95
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.