Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Geschillenbeslechting inzake klimaat- en omgevinggeschillen: naar een gouvernement des juges?

Op voorraad
76 p.
2019
Boek

Deze bijdrage is verschenen naar aanleiding van de openingsrede die prof. dr. Kurt Deketelaere hield op 21 november 2019 op de openingszitting voor het werkjaar 2019-2020 van de Vlaamse Dienst voor Bestuursrechtscolleges.

Deze openingsrede overschouwt de ontwikkeling van de Vlaamse administratieve rechtscolleges in het domein van het leefmilieu en de ruimtelijke ordening. De oprichting van de RvVb en het (M)HHC tien jaar geleden, en de DBRC vijf jaar geleden, was en is een goede zaak. En ook de toekomst ziet er goed uit: het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 is beloftevol met het pleidooi voor een eigen Vlaamse justitie en handhaving. De aangekondigde oprichting van een Vlaamse Bestuursraad is alvast iets om naar uit te zien.

Het is dan ook verontrustend een andere evolutie vast te stellen, nl. dat rechtsonderhorigen zich niet (langer) tot gespecialiseerde bestuurlijke rechters wenden, maar tot onervaren en veelal ondeskundige burgerlijke rechters, om, op basis van burgerrechtelijke concepten in combinatie met mensenrechten, welbepaalde claims inzake leefmilieu en klimaat in te dienen. Deze evolutie dreigt te leiden tot een gouvernement des juges inzake leefmilieu en klimaat, een aantasting van de scheiding der machten en een ondermijning van het administratiefrechtelijk kader dat het leefmilieu- en klimaatgebeuren al decennia beheerst. De auteurs vinden dit een onwenselijke evolutie en kijken in de richting van de wetgever om hierin orde op zaken te stellen.

ISBN 9789048636556 - Bestelcode 202191204
Geschillenbeslechting inzake klimaat- en omgevinggeschillen: naar een gouvernement des juges?
€ 27,00
Studenten € 15,00

Deze bijdrage is verschenen naar aanleiding van de openingsrede die prof. dr. Kurt Deketelaere hield op 21 november 2019 op de openingszitting voor het werkjaar 2019-2020 van de Vlaamse Dienst voor Bestuursrechtscolleges.

Deze openingsrede overschouwt de ontwikkeling van de Vlaamse administratieve rechtscolleges in het domein van het leefmilieu en de ruimtelijke ordening. De oprichting van de RvVb en het (M)HHC tien jaar geleden, en de DBRC vijf jaar geleden, was en is een goede zaak. En ook de toekomst ziet er goed uit: het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 is beloftevol met het pleidooi voor een eigen Vlaamse justitie en handhaving. De aangekondigde oprichting van een Vlaamse Bestuursraad is alvast iets om naar uit te zien.

Het is dan ook verontrustend een andere evolutie vast te stellen, nl. dat rechtsonderhorigen zich niet (langer) tot gespecialiseerde bestuurlijke rechters wenden, maar tot onervaren en veelal ondeskundige burgerlijke rechters, om, op basis van burgerrechtelijke concepten in combinatie met mensenrechten, welbepaalde claims inzake leefmilieu en klimaat in te dienen. Deze evolutie dreigt te leiden tot een gouvernement des juges inzake leefmilieu en klimaat, een aantasting van de scheiding der machten en een ondermijning van het administratiefrechtelijk kader dat het leefmilieu- en klimaatgebeuren al decennia beheerst. De auteurs vinden dit een onwenselijke evolutie en kijken in de richting van de wetgever om hierin orde op zaken te stellen.


Inhoudstafel

Hoofdstuk 1: Het Vlaams Bestuursrechtscollege als voltooiing van de Vlaamse trias politica?
Afdeling 1. Het oprichten van bestuursrechtscolleges is een impliciete bevoegdheid van
de gewesten
Afdeling 2. 2009-2014: de nood aan versnelde procedures en gespecialiseerde rechters
noopten tot Vlaamse bestuursrechtspraak
§ 1. Bevoegdheidsverschuivingen omwille van een nood aan specialisme
§ 2. De RvVb heeft de laatste gewestelijke beroepstrap inzake het vergunningencontentieux
gedepolitiseerd
§ 3. Het HHC en de RvVb beoogden een snellere rechtsbedeling
§ 4. Gespecialiseerde rechtspraak waarborgt het subsidiariteitsbeginsel, versnelt de
procedures en verzekert de kwaliteit
Afdeling 3. 2014-2019: de verkokering van het Vlaams bestuursrecht leidt tot een
voorzichtige centralisering door de oprichting van de DBRC
§ 1. Koudwatervrees leidde tot de DBRC
§ 2. Van de Commissie-Berx tot het DBRC-Decreet
Afdeling 4. 2019-2024: Vlaamse rechtsbescherming 2.0?
Afdeling 5. De feitelijke evolutie en evaluatie van de Vlaamse bestuursrechtspraak

Hoofdstuk 2: Klimaatrechtvaardigheid: Carte blanche voor de rechterlijke macht?
Afdeling 1. Actuele tendensen in de vraag naar “klimaatrechtvaardigheid”
§ 1. Meer klimaatzaken en meer polarisering: de nood aan een depolitisering van
het klimaatrecht?
§ 2. Private ondernemingen en mensenrechten: het nieuwe doelwit van
klimaatactivisten?
Afdeling 2. Kritische bedenkingen bij het rechterlijk klimaatactivisme
Afdeling 3. Een pleidooi voor een concreet, realistisch en afdwingbaar klimaatbeleid

Hoofdstuk 3: Besluit
 

Toby De Backer is advocaat in publiekrecht. Hij is sinds 2018 actief als geaffilieerd onderzoeker bij IMER (KULeuven) en is gespecialiseerd in milieuwetgeving en openbare aanbestedingen.

Kurt Deketelaere is jurist en hoogleraar aan de KU Leuven. Hij doceert er de vakken milieurecht, energierecht en bouwrecht. Hij is secretaris-generaal van de League of European Research Universities (LERU), een vereniging van 21 toonaangevende onderzoeksuniversiteiten.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief