Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Voor recht, rechtvaardigheid en Camus

Op voorraad
636 p.
2018
Boek
Editor(s): Opdebeek Ingrid, Van Zimmeren Esther, Vermeir Diederik
Auteur(s): Ackaert Leen, Bernard Nicolas, Bouverne-De Bie Maria, Carette Nicolas, Carton Rik, Collier Dirk, Cuypers Daniël, Dambre Maarten, De Boe Françoise, De Decker Pascal, De Groot-Van Leeuwen Leny, De Preter Filip, De Smedt Helma, Entzinger Han, Fierens Jacques, Gibens Steven, Goossens Luc, Hanselaer Annemarie, Hertogh Marc, Janssens Edward, Lancksweerdt Eric, Martens Albert, Meeusen Johan, Moons Nico, Moulaert Frank, Niemeijer Bert, Opdebeek Ingrid, Pauwels Sigrid, Popelier Patricia, Terlouw Ashley, Van Houtte Jean, Van Oevelen Aloïs, Van Zimmeren Esther, Vande Walle Gudrun, Vandenhole Wouter, Vandevyvere Wolfgang, Vandromme Tom, Vanheule Dirk, Vanobbergen Bruno, Vermeir Diederik, Vloebergh Guy, Vranken Jan, Weekers Bart, Winters Sien

Liber Amicorum Bernard Hubeau

Op 1 oktober 2018 ging Bernard Hubeau op emeritaat. De Universiteit Antwerpen huldigde hem op 21 november 2018 met een academische viering en dit Liber Amicorum.Dit boek is gestructureerd op basis van de specifieke speerpunten van het wetenschappelijk onderzoek en professionele leven van Bernard. Alle auteurs werden uitgenodigd om hun publicatie te situeren binnen één van de volgende speerpunten:
  • de zwakke rechtsgebruiker
  • rechtssociologie en de toegang tot het recht
  • ruimtelijke ordening en het recht op wonen
  • klachtenbehandeling en ombudswerk
ISBN 9789048633715 - Bestelcode 202189003
Voor recht, rechtvaardigheid en Camus
€ 145,00

Liber Amicorum Bernard Hubeau

Op 1 oktober 2018 ging Bernard Hubeau op emeritaat. De Universiteit Antwerpen huldigde hem op 21 november 2018 met een academische viering en dit Liber Amicorum.Dit boek is gestructureerd op basis van de specifieke speerpunten van het wetenschappelijk onderzoek en professionele leven van Bernard. Alle auteurs werden uitgenodigd om hun publicatie te situeren binnen één van de volgende speerpunten:
  • de zwakke rechtsgebruiker
  • rechtssociologie en de toegang tot het recht
  • ruimtelijke ordening en het recht op wonen
  • klachtenbehandeling en ombudswerk


Inhoudstafel

Woord voorafRik CARTON
Over Bernard HubeauJean VAN HOUTTE & Steven GIBENS
Bernard Hubeau als rechtssocioloogDE ZWAKKE RECHTSGEBRUIKER Dirk COLLIER
Suum cuique. De rechtsstaat op zoek naar zijn grondslagenMaria BOUVERNE-DE BIE
De constructie van de zwakke rechtsgebruiker. Over de relatie tussen sociaal werk, recht en pedagogiekHelma DE SMEDT & Jan VRANKEN
Van armentafels en voedselbanken: nil novi sub sole?Han ENTZINGER
De vicieuze cirkel van juridische achterstelling en maatschappelijke achterstandJacques FIERENS & Françoise DE BOE
Responsabilité publique et engagements privés face aux pauvresSteven GIBENS
Met klare juridische taal komt de burger eindelijk op verhaal!Luc GOOSSENS
Sociaaldemocratie in tijden van armoede, ongelijke kansen, klimaatdreiging en internationale spanning. Een essayDirk VANHEULE
De valse illusies van het verblijfsrechtRECHTSSOCIOLOGIE EN DE TOEGANG TOT HET RECHT Leny DE GROOT-VAN LEEUWEN
Toegang tot de rechter: een elegieEric LANCKSWEERDT
Naar meer ethische vorming tijdens de rechtenopleidingAlbert MARTENS
Amicus curiae en voorvechterJohan MEEUSEN
De "ruimte van vrijheid, veiligheid en recht" en de "justitiële samenwerking in bur-gerlijke zaken" in de Europese Unie: pleidooi voor een beter verdragsrechtelijk kaderBert NIEMEIJER
Juristen opleiden voor hun maatschappelijke opdracht: recht dienstbaar maken aan de samenlevingPatricia POPELIER
De toegang van de burger tot de wet in dertig stappenStefan RUTTEN
Waar de (tweedelijns) juridische bijstand ophoudt en financiële drempels de toegang tot de rechter voor de lagere middenklasse beperken: maatregelen ter verbreding van de toegang tot de rechter voor de lagere middenklasseAshley TERLOUW
De zaak Garib en het belang van empirie voor de rechtspraakRUIMTELIJKE ORDENING EN HET RECHT OP WONEN Leen ACKAERT & Bruno VANOBBERGEN
Het woonbeleid vanuit de ogen van het kind en de rechten van kinderenNicolas BERNARD
Habitat léger : un essai de définitionMaarten DAMBRE
Het Vlaams Woninghuurdecreet in het licht van het grondrecht op wonenPascal DE DECKER
"De overheid wil dat we een huis kopen". Over de baksteen in de Vlaamse magenFilip DE PRETER
Alternatieve woonvormen en de ruimtelijke ordeningNico MOONS
De landed commons en het rechtIngrid OPDEBEEK
Het onpartijdigheidsbeginsel in het omgevingsrecht. Over Gecoro’s, Uplace, ‘t Fornuis, de "paaitaks" en andere dozen van PandoraSigrid PAUWELS & Esther VAN ZIMMEREN
Duurzaam ruimtegebruik als motor voor juridische innovatie, een kritisch perspectief gebaseerd op de "Adaptive Law"-theorieAloïs VAN OEVELEN
Onderhuur in het woninghuurrechtWouter VANDENHOLE
Naar een recht op duurzaam wonenWolfgang VANDEVYVERE
Een betonstop: wat mag dat kosten, en wie zal dat betalen?
Over de planschaderegeling en de zoektocht naar evenwicht tussen collectief en individueel belangTom VANDROMME, Diederik VERMEIR en Nicolas CARETTE
De invulling van de gewestelijke bevoegdheden inzake woninghuur door het Vlaamse en Brusselse Gewest: woningkwaliteit en woonzekerheidGuy VLOEBERGH
Ups and downs tijdens veertig jaar werken aan betaalbaar wonen en aan een goede ruimtelijke ordeningSien WINTERS
In vogelvlucht over 30 jaar sociale huisvestingKLACHTENBEHANDELING EN OMBUD Daniël CUYPERS
Klokkenluiders: effectieve rechtsbescherming of niet?Marc HERTOGH
Waarom is de ombudsman nog geen vertrouwensman? Rechtssociologische aantekeningen bij Hubeaus analyse van het mattheuseffectEdward JANSSENS
Positie van de klager in de tuchtprocedure van advocatenFrank MOULAERT
Les Justes – Bernard le JusteJean VAN HOUTTE
Over de rol van de stafhouder in het tuchtprocesrechtGudrun VANDE WALLE
De ambtenaar als melder van integriteitsschendingenBart WEEKERS, Erwin JANSSENS & Annemarie HANSELAER
Billijkheid via de ombudsmanCurriculum Vitae Bernard HubeauSelectieve bibliografie Bernard HubeauLijst van intekenaars

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief