Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Internering

Op voorraad
140 p.
2017
Boek
Auteur(s): Casselman Joris, De Rycke Raf, Heimans Henri, Verpoorten Peter

Het nieuwe beleid in België: een metamorfose?

 In het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014 verscheen de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen. Deze wet zou op 1 januari 2016 in werking treden ter vervanging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde strafbare feiten.

De inwerkingtreding werd later uitgesteld tot 1 juli 2016, maar het werd wenselijk geacht de interneringswet vóór de inwerkingtreding op een aantal punten vormelijk en inhoudelijk te repareren. Die reparatie werd gerealiseerd door de ‘Potpourri III’-Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2016. De inwerkingtreding van de meeste bepalingen van de gerepareerde wet werd bepaald op 1 oktober 2016. Na een eerste publicatie “Internering: nieuwe Interneringswet en organisatie van de zorg” (uitgegeven bij die Keure in 2015) wordt de nieuwe wetgeving opnieuw onder de loep genomen.

Diverse actoren met expertise en ervaring op het vlak van internering geven antwoorden op de talrijke vragen één jaar na de publicatie van de gewijzigde Interneringswet. Hierbij ligt de focus op de betekenis van de nieuwe wetgeving voor de geïnterneerde persoon en op het interneringsbeleid als onderdeel van een ruimer plan.

Brandend actueel en onmisbaar voor iedereen die professioneel met dit thema in aanraking komt …

ISBN 9789048630752 - Bestelcode 202175300
Internering
€ 35,00

Het nieuwe beleid in België: een metamorfose?

 In het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014 verscheen de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen. Deze wet zou op 1 januari 2016 in werking treden ter vervanging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde strafbare feiten.

De inwerkingtreding werd later uitgesteld tot 1 juli 2016, maar het werd wenselijk geacht de interneringswet vóór de inwerkingtreding op een aantal punten vormelijk en inhoudelijk te repareren. Die reparatie werd gerealiseerd door de ‘Potpourri III’-Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2016. De inwerkingtreding van de meeste bepalingen van de gerepareerde wet werd bepaald op 1 oktober 2016. Na een eerste publicatie “Internering: nieuwe Interneringswet en organisatie van de zorg” (uitgegeven bij die Keure in 2015) wordt de nieuwe wetgeving opnieuw onder de loep genomen.

Diverse actoren met expertise en ervaring op het vlak van internering geven antwoorden op de talrijke vragen één jaar na de publicatie van de gewijzigde Interneringswet. Hierbij ligt de focus op de betekenis van de nieuwe wetgeving voor de geïnterneerde persoon en op het interneringsbeleid als onderdeel van een ruimer plan.

Brandend actueel en onmisbaar voor iedereen die professioneel met dit thema in aanraking komt …


Inhoudstafel

VOORWOORD

INHOUDSTAFEL

INLEIDING

HOOFDSTUK 1. DE INTERNERINGSTREIN IS GOED OP GANG GEKOMEN MAAR DE EINDBESTEMMING LIGT NOG VERAF
door J. Casselman
Afdeling 1. Wat heeft de stilstaande interneringstrein in beweging gebracht?
Afdeling 2. Welk traject is er in 2017 al wel en nog niet afgelegd?
Afdeling 3. Wat werkt belemmerend en bevorderend om ooit de eindbestemming te bereiken?
Afdeling 4. Algemeen besluit

HOOFDSTUK 2. DE INTERNERINGSPRAKTIJK ZOALS VORMGEGEVEN DOOR DE WET VAN 5 MEI 2014, GEWIJZIGD DOOR DE POTPOURRI III-WET VAN 4 MEI 2016
door P. Verpoorten
Afdeling 1. Inleiding
Afdeling 2. De procesfase
Afdeling 3. De uitvoeringsfase
Afdeling 4. Besluit

HOOFDSTUK 3. OP WEG NAAR EEN COPERNICAANSE (R)EVOLUTIE VAN HET INTERNERINGSBELEID
door R. De Rycke
Afdeling 1. Inleiding
Afdeling 2. Een tergend lange periode van een falend interneringsbeleid
Afdeling 3. Definitie en zorgdoelstelling van het interneringsbeleid
Afdeling 4. Interneringsbeleid anno 2016
Afdeling 5. Interneringsbeleid quo vadis?
Afdeling 6. Conclusie

BIJLAGE: WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DE INTERNERING VAN PERSONEN

REFERENTIELIJST

 

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief