Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek MilieuEffectRapportagerecht

Op voorraad
592 p.
2016
Boek
Editor(s): Schoukens Hendrik
Auteur(s): De Mulder Jan, Moskofidis Nektaria, Schoukens Hendrik
Is onderdeel van de reeks Bibliotheek Omgevingsrecht

Het stadion van Club Brugge, de nieuwe gevangenis in Dendermonde en de Limburgse Noord-Zuidverbinding: het zijn slechts enkele van de grote Vlaamse infrastructuurprojecten die de voorbije jaren in de rechtbank zijn gesneuveld of minstens heel wat vertraging hebben opgelopen omwille van een foutieve toepassing en/of interpretatie van de wetten en regels inzake milieueffectbeoordeling.

Milieueffectbeoordeling vormt op vandaag één van de meest voorname instrumenten die door burgers, belangengroepen en milieuorganisaties wordt gebruikt in de discussie omtrent de aanvaardbaarheid van een nieuw plan of project met mogelijke effecten op de menselijke gezondheid en/of het leefmilieu.

De juridische arena waarin wordt geschermd met MER-rapporten blijft overigens niet (langer) beperkt tot de klassieke administratieve rechtbanken: steeds vaker mengen ook het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie van de EU zich in het debat.

In dit handboek schetsen de auteurs de juridische grondslagen van milieueffectbeoordeling en diepen die verder uit. Ze kozen daarbij voor een drieledige benadering, waarbij de specifieke regelgevende kaders inzake milieueffectbeoordeling op internationaal, Europees en Vlaams vlak worden toegelicht.

Ze bespreken ook de voorliggende decreetontwerpen, zoals het ontwerp van decreet tot integratie plan-m.e.r. binnen de procedure tot opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Daarnaast komt ook de meest relevante rechtsleer met betrekking tot de behandelde deelonderwerpen aan bod.


Auteurs:
Hendrik Schoukens
, assistent bij de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal recht aan de UGent en advocaat bij LDR Advocaten
Nektaria Moskofidis, juriste bij de juridische dienst van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie
Jan De Mulder, raadgever bij de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 9789048627356 - Bestelcode 202161332
Handboek MilieuEffectRapportagerecht
€ 95,00
Abonnees € 76,00

Het stadion van Club Brugge, de nieuwe gevangenis in Dendermonde en de Limburgse Noord-Zuidverbinding: het zijn slechts enkele van de grote Vlaamse infrastructuurprojecten die de voorbije jaren in de rechtbank zijn gesneuveld of minstens heel wat vertraging hebben opgelopen omwille van een foutieve toepassing en/of interpretatie van de wetten en regels inzake milieueffectbeoordeling.

Milieueffectbeoordeling vormt op vandaag één van de meest voorname instrumenten die door burgers, belangengroepen en milieuorganisaties wordt gebruikt in de discussie omtrent de aanvaardbaarheid van een nieuw plan of project met mogelijke effecten op de menselijke gezondheid en/of het leefmilieu.

De juridische arena waarin wordt geschermd met MER-rapporten blijft overigens niet (langer) beperkt tot de klassieke administratieve rechtbanken: steeds vaker mengen ook het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie van de EU zich in het debat.

In dit handboek schetsen de auteurs de juridische grondslagen van milieueffectbeoordeling en diepen die verder uit. Ze kozen daarbij voor een drieledige benadering, waarbij de specifieke regelgevende kaders inzake milieueffectbeoordeling op internationaal, Europees en Vlaams vlak worden toegelicht.

Ze bespreken ook de voorliggende decreetontwerpen, zoals het ontwerp van decreet tot integratie plan-m.e.r. binnen de procedure tot opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Daarnaast komt ook de meest relevante rechtsleer met betrekking tot de behandelde deelonderwerpen aan bod.


Auteurs:
Hendrik Schoukens
, assistent bij de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal recht aan de UGent en advocaat bij LDR Advocaten
Nektaria Moskofidis, juriste bij de juridische dienst van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie
Jan De Mulder, raadgever bij de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU

 

 

 

 

 

 

 


Inhoudstafel

Deel I. Milieueffectrapportage: een kennismaking

Deel II. Internationale regels inzake milieueffectbeoordeling

Deel III. Europese regels inzake milieueffectbeoordeling

Deel IV. Vlaamse en intergewestelijke regels inzake milieueffectbeoordeling

De Bibliotheek Omgevingsrecht bespreekt onderwerpen uit het omgevingsrecht en beleidsaspecten in het domein "omgeving". Deze reeks is de opvolger van de Bibliotheek Ruimtelijke Ordening.

Deze reeks is een wetenschappelijke en gepeerreviewde boekenreeks. De boeken krijgen allemaal het GPRC-label.

Redactie

  • Geert Debersaques, Onderwijsprofessor VUB
  • Filip De Preter, Advocaat
  • Anne Marie Draye, Emeritus gewoon hoogleraar UHasselt
  • Bernard Hubeau, Hoogleraar UAntwerpen, Onderwijsprofessor VUB
  • Sigrid Raedschelders, afdelingshoofd afdeling Handhaving (Departement Omgeving)
  • Filip Van Acker, Voorzitter Raad voor Vergunningsbetwistingen
  • Wolfgang Vandevyvere, Adjunct van de directeur, Departement Ruimte Vlaanderen
  • Bernard Vanheusden, hoogleraar Uhasselt, gastdocent HUBrussel, advocaat te Hasselt
  • Guy Vloebergh, Senior ruimtelijk planner bij OMGEVING cvba en docent in de Masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de UAntwerpen

Verschenen in deze reeks


Over dit boek verschenen:

Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief