Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De bevoegdheden van de gewesten

Op voorraad
496 p.
2016
Boek
Editor(s): Seutin Bruno, Van Haegendoren Geert
Auteur(s): Goris Joke, Bernard Hubeau, Judo Frank, Lavrysen Luc, Seutin Bruno, Jan Theunis, Van der biesen Gert, Dries Van Eeckhoutte, Van Haegendoren Geert, Jeroen Van Nieuwenhove, Tom Vandromme, Vanpraet Jürgen, Jan Velaers, Vermeir Diederik, Vermeir Tim, Vermeire Luc

In het boek 'Bevoegdheden van de gewesten' krijgt u per gewestelijke bevoegdheid een omvattende commentaar die vanzelfsprekend rekening houdt met de parlementaire bespreking, de relevante rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de leidende adviezen van de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Elk domein werd belicht door een andere auteur, met deskundigheid  in de door hen beschreven materie vanuit hun academische of praktijkervaring.


 

ISBN 9789048625055 - Bestelcode 202161201
De bevoegdheden van de gewesten
€ 145,00
Abonnees € 122,00

In het boek 'Bevoegdheden van de gewesten' krijgt u per gewestelijke bevoegdheid een omvattende commentaar die vanzelfsprekend rekening houdt met de parlementaire bespreking, de relevante rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de leidende adviezen van de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Elk domein werd belicht door een andere auteur, met deskundigheid  in de door hen beschreven materie vanuit hun academische of praktijkervaring.


 


Inhoudstafel

Woord vooraf

Disclaimer
Leeswijzer

DE RUIMTELIJKE ORDENING EN DE STEDENBOUW
Frank JUDO

I. Algemeen
II. Specifieke bevoegdheden
III. Samenwerking
IV. Conclusie

HET LEEFMILIEU EN HET WATERBELEID
Luc LAVRYSEN

I. Historiek
II. De bevoegdheden van de gewesten
III. Federale bevoegdheden
IV. Samenwerkingsvormen

DE LANDINRICHTING EN HET NATUURBEHOUD
Luc LAVRYSEN en Bruno SEUTIN

I. Historiek
II. De bevoegdheden van de gewesten
III. De federale bevoegdheden
 

HET HUISVESTINGSBELEID
Bernard HUBEAU, Tom VANDROMME en Diederik VERMEIR

I. Historiek en algemeen kader
II. De huisvesting en de politie van woongelegenheden die gevaar opleveren voor de openbare reinheid en de gezondheid
III. De specifieke regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

HET LANDBOUWBELEID
Frank JUDO

I. Positieve bevoegdheidstoewijzingen aan de gewesten
II. Federale uitzonderingen op de gewestelijke bevoegdheid
III. Overlegverplichtingen
IV. Conclusie

DE ECONOMIE
Luc VERMEIRE en Alexander VAN STEENBERGE
* Gert VAN DER BIESEN
** Geert VAN HAEGENDOREN

I. Algemene historiek
II. De volheid van bevoegdheid inzake de economische aangelegenheden
III. De eerbiediging van de beginselen van het vrije verkeer, van de vrijheid van handel en nijverheid, alsook van het algemeen normatief kader van de economische unie en de monetaire eenheid als algemeen bevoegdheidbeperkend beginsel
IV. Federale kaderbevoegdheden
V. De exclusieve federale bevoegdheden inzake economisch beleid

HET ENERGIEBELEID
Tim VERMEIR

I. Distributie, vervoer en transmissie
II. Tarieven en prijzen
III. De hernieuwbare energiebronnen en het rationeel energiegebruik
IV. De studies over de perspectieven van de energiebevoorrading
V. Het fonds ter reductie van de globale energiekost
VI. Overige gewestelijke energiebevoegdheden
VII. Overige federale bevoegdheden
VIII. Overleg en samenwerking
IX. Poging tot samenvatting

DE LOKALE BESTUREN
Jan Velaers

I. Inleiding
II. De geleidelijke overdracht van de bevoegdheden
III. De bevoegdheidsverdeling inzake provinciale en gemeentelijke instellingen
IV. De bevoegdheidsverdeling inzake verenigingen van gemeenten en van provincies
V. De bevoegdheidsverdeling inzake binnengemeentelijke territoriale organen
VI. De bevoegdheidsverdeling inzake kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten en inzake begraafplaatsen en lijkbezorging

HET ARBEIDSMARKTBELEID
Jürgen VANPRAET

I. Krachtlijnen bij de bevoegdheidskwalificatie inzake tewerkstellingsbeleid
II. Territoriale bevoegdheidsverdeling
III. Toegewezen materiële bevoegdheden van de gewesten
 

MOBILITEIT
OPENBARE WERKEN, VERVOER, VERKEER EN VERKEERSVEILIGHEID
Jan THEUNIS en Dries VAN EECKHOUTTE

I. Inleiding
II. Openbare werken en vervoer
III. Verkeer en verkeersveiligheid
IV. Bijzondere vraagstukken
V. Overleg en samenwerking
VI. Besluit

DIERENWELZIJN
Jeroen VAN NIEUWENHOVE

I. Bevoegdheidstoewijzing
II. Draagwijdte van de notie “dierenwelzijn”
III. Afbakening ten aanzien van verwante bevoegdheden

HET ADMINISTRATIEF TOEZICHT
Joke Goris

I. Inleiding
II. Wetshistoriek
III. Vormen van administratief toezicht
IV. Bevoegdheidsverdeling inzake het administratief toezicht
V. Inhoudelijke aspecten van de bevoegdheid inzake het administratief toezicht
VI. Uitleiding

Reeks Bibliotheek Grondwettelijk Recht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Jan Theunis is hoofddocent bij UHasselt en referendaris bij het Grondwettelijk Hof.

Dries Van Eeckhoutte is eerste auditeur in de Raad van State en assistent aan de Université Saint-Louis – Bruxelles. Hij heeft ervaring als onderhandelaar in zowel multilaterale als EU-onderhandelingen inzake milieubeleid.

Bernard Hubeau studeerde Rechten en Ruimtelijke Planning en Stedenbouw. Zijn doctoraat ging over het grondrecht op wonen en de bevoegdheidsverdeling. Hij werkte achtereenvolgens in de wetswinkel, aan de toenmalige BRT, aan de Universiteit van Utrecht, als Antwerps en als Vlaams Ombudsman, maar vooral aan zijn alma mater, de Universiteit van Antwerpen, waar hij de laatste tien jaar in hoofdzaak rechtssociologie doceerde. Dit vak gaf hij ook lange tijd aan de Vrije Universiteit Brussel.

Zijn onderzoek betreft vooral de sociale werking en de effectiviteit van sociale grondrechten, op het gebied van wonen, armoede en sociaal werk, de juridische bijstand en de toegang tot recht en rechtshulp, de klachtenbehandeling en de ombudsfunctie en ten slotte de geschillenbeslechting, de juridische beroepen en het management van justitie. Maar ook de link tussen recht en literatuur heeft hem steeds geboeid.

Hij is reeds op jonge leeftijd in de ban geraakt van het werk en de persoon van Albert Camus. Vooral zijn eerste roman L’Etranger, verschenen in 1942, heeft een onvergetelijke indruk op hem achtergelaten. Op 4 januari 1960 kwam er abrupt een einde aan het leven van Camus. Hij liet echter het afgewerkte manuscript van een ander prachtig autobiografisch boek achter in het wrak van de auto, Le Premier Homme.

Tom Vandromme is post-doc. navorser Universiteit Antwerpen.

Jeroen Van Nieuwenhove is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Constitutioneel Recht en staatsraad in de afdeling wetgeving van de Raad van State. Hij verricht onderzoek inzake behoorlijke wetgeving en wetgevingstechniek, staatshervorming en parlementair recht.

Jan Velaers is gewoon hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Antwerpen, assessor in de afdeling Wetgeving van de Raad van State en lid van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa. Hij publiceerde over de verschillende delen van het staatsrecht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief