Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Maatschap en aanverwante rechtsvormen

Op voorraad
468 p.
2022
Boek
Editor(s): Hellemans Frank, Keirsbilck Bert, Van Ransbeeck Raf
Auteur(s): Brandsma Frits, Clottens Carl, Dominique De Marez, Druwé Wouter, Axel Haelterman, Hellemans Frank, Bert Keirsbilck, Matheeussen Constant, Vananroye Joeri
Is onderdeel van de reeks Leerstoel Professor C. Matheeussen

De maatschap is onze oudste vennootschapsvorm en nog steeds de vennootschap “van gemeen recht”. Zij is polyvalent, flexibel, discreet, fiscaalvriendelijk en daarom, vooral sinds de jaren negentig, een zeer “gewild” instrument van successieplanning. Maar blijft dit wel zo?

De maatschap ondergaat immers een belangrijke (r)evolutie. Zo is zij, als organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, een volwaardige “onderneming” geworden, met diverse nieuwe verplichtingen tot gevolg (inschrijvingsplicht KBO, boekhoudplicht …). Het nieuwe WVV behoudt de maatschap als defaultvennootschap en concipieert de VOF en de CommV voortaan expliciet als varianten van de maatschap, doch met onvolkomen rechtspersoonlijkheid. Het wettelijke kader wordt verduidelijkt, maar ook punctueel gewijzigd. Ook op fiscaal vlak onderging de maatschap tijdens de voorbije jaren vele wijzigingen, niet in het minst door de interventies van de VLABEL. Sinds kort is de maatschap ook onderworpen aan de UBO-reglementering.

Dit verslagboek bundelt een hommage aan professor Stanny Matheeussen en zijn leerstoel, een reprint van zijn meesterlijke tekst over de justiniaanse codificatie in de Belgische burgerlijke vennootschap én een korte schets van de maatschap in het Romeins recht en het ius commune. Aansluitend behandelen diverse specialisten in het vennootschaps- en fiscaal recht (die allen in de manama Vennootschapsrecht van de KU Leuven campus Brussel doceren) alle aspecten van de maatschap anno 2022. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar het statuut van het maatschapsvermogen, de positie van schuldeisers, maten en zaakvoerders en naar de fiscale aspecten.

Dit verslagboek vormt de weerslag van de tiende editie van de Leerstoel Constant Matheeussen die op 24 oktober 2019 op campus Brussel werd georganiseerd en die werd afgesloten met een inspirerende slotrede van professor en voormalig minister van Justitie Koen Geens.

ISBN 9789048642878 - Bestelcode 202214200
Maatschap en aanverwante rechtsvormen
€ 85,00

De maatschap is onze oudste vennootschapsvorm en nog steeds de vennootschap “van gemeen recht”. Zij is polyvalent, flexibel, discreet, fiscaalvriendelijk en daarom, vooral sinds de jaren negentig, een zeer “gewild” instrument van successieplanning. Maar blijft dit wel zo?

De maatschap ondergaat immers een belangrijke (r)evolutie. Zo is zij, als organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, een volwaardige “onderneming” geworden, met diverse nieuwe verplichtingen tot gevolg (inschrijvingsplicht KBO, boekhoudplicht …). Het nieuwe WVV behoudt de maatschap als defaultvennootschap en concipieert de VOF en de CommV voortaan expliciet als varianten van de maatschap, doch met onvolkomen rechtspersoonlijkheid. Het wettelijke kader wordt verduidelijkt, maar ook punctueel gewijzigd. Ook op fiscaal vlak onderging de maatschap tijdens de voorbije jaren vele wijzigingen, niet in het minst door de interventies van de VLABEL. Sinds kort is de maatschap ook onderworpen aan de UBO-reglementering.

Dit verslagboek bundelt een hommage aan professor Stanny Matheeussen en zijn leerstoel, een reprint van zijn meesterlijke tekst over de justiniaanse codificatie in de Belgische burgerlijke vennootschap én een korte schets van de maatschap in het Romeins recht en het ius commune. Aansluitend behandelen diverse specialisten in het vennootschaps- en fiscaal recht (die allen in de manama Vennootschapsrecht van de KU Leuven campus Brussel doceren) alle aspecten van de maatschap anno 2022. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar het statuut van het maatschapsvermogen, de positie van schuldeisers, maten en zaakvoerders en naar de fiscale aspecten.

Dit verslagboek vormt de weerslag van de tiende editie van de Leerstoel Constant Matheeussen die op 24 oktober 2019 op campus Brussel werd georganiseerd en die werd afgesloten met een inspirerende slotrede van professor en voormalig minister van Justitie Koen Geens.


Inhoudstafel

 Download de volledige inhoudstafel hier.

Deze reeks van de KU Leuven, Campus Brussel is ontstaan ter nagedachtenis van de in 2002 overleden rector Constant Matheeussen.

In zijn voetsporen worden n.a.v. een jaarlijkse studienamiddag privaatrechtelijke thema’s behandeld waarbij een verband wordt gelegd tussen de Romeinsrechtelijke grondslagen en de actuele knelpunten.

EditorsBundeling van de congresboeken van de jaarlijkse studiedag ter nagedachtenis van Professor Constant Mattheeussen

  • Raf Van Ransbeeck
  • Annick De Boeck

Beschikbaar binnen deze reeks


Axel Haelterman is a leading tax practitioner in Belgium, acting on major national and international transactional, advisory and contentious matters.

He has a broad-ranging practice, advising corporate clients, financial institutions, investment banks and public authorities on Belgian and international tax issues, including financial instruments, bank taxation, international acquisition structures and structured finance.

Axel is also recognised for his expertise in complex tax litigation (with landmark tax decisions).

He is regularly consulted by the Belgian Parliament, federal government and regional governments on a variety of issues, including the drafting of new tax legislation and European and constitutional issues. This hands-on experience gives him a unique perspective.

Axel is fluent in Dutch, French, English and German.

Bert Keirsbilck (°1980) is a Professor of Law at the Faculty of Law and Criminology of KU Leuven. He lectures Commercial law, EU Law and European Economic Law in Brussels, Leuven and Kortrijk. He is a co-director of Consumer Competition Market (CCM). Bert is a co-author of 'Commercial Practices and Consumer Contracts' (in Dutch) and a co-editor of the CCM series. He is a member of the editorial board of DAOR, DCCR and TEP and serves as a member of the Faculty’s doctoral and culture committees (2020-2024). Recent research focuses on sustainable production and consumption, circular economy and servitisation.

Bert Keirsbilck (°1980) is hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen van de KU Leuven. Hij doceert Ondernemingsrecht, Europees institutioneel recht en Europees economisch recht in Brussel, Leuven en Kortrijk. Hij is co-directeur van Consument Concurrentie Mededinging (CCM). Bert is co-auteur van ‘Handelspraktijken en contracten met consumenten’ en co-editor van de CCM series. Hij is redactielid van DAOR, DCCR en TEP en lid van de facultaire doctoraats- en cultuurcommissies (2020-2024). Recent onderzoek focust onder meer op duurzame productie en consumptie, circulaire economie en verdienstelijking.

Dominique De Marez is advocaat aan de balie te Kortrijk (Eubelius). Hij is tevens gastdocent aan de KU Leuven, campus Brussel. Dominique treedt vaak op als advocaat in procedures van gerechtelijke reorganisatie en geeft regelmatig seminaries over de WCO en andere thema’s in verband met ondernemingen in moeilijkheden.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief