Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Huldeboek Nan Torfs

Op voorraad
384 p.
2021
Boek
Editor(s): Declerck Charlotte, Draye Anne Mie, Foubert Petra, Van de Velde Elly
Auteur(s): Alofs Elisabeth, Appermont Niels, Bael Jan, Blomme Céline, Casman Helene, De Decker Pieter-Jan, Declerck Charlotte, Kwinten De Waele, Du Mongh Johan, Petra Foubert, Geens Koen, Janssens Lyn, Lancksweerdt Eric, Mortelmans Dimitri, Pintens Walter, Snyers Jean-Luc, Yves Stevens, Bernard Tilleman, Elly Van de Velde, Van den Bergh Bart, Van den Bossche Aloïs, Vandenbosch Anne-Sophie, Verstraete Johan, Zee Kaj

In december 2020 moest de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt, veel te vroeg, afscheid nemen van prof. dr. Nan Torfs.

Het voorbije jaar kreeg de idee van een boek waarmee de faculteit haar in dankbaarheid zou gedenken concreet vorm. Vele collega’s en vrienden waren graag bereid om een bijdrage te schrijven voor het Huldeboek dat nu voorligt. Zij behandelen in hun teksten onderwerpen die nauw aansluiten bij het wetenschappelijk onderzoek van Nan Torfs. De subtitel voor deze publicatie luidt dan ook Perspectieven op familie en vermogen.

De bijdragen werden gegroepeerd binnen volgende thema’s:

  1. het statuut van pensioenen en levensverzekeringen in het familievermogensrecht;
  2. het statuut van werk in gezins- en familieverband in het familievermogensrecht;
  3. raakvlakken tussen familievermogensrecht en ondernemingsrecht;
  4. alimentatierecht vanuit genderperspectief;
  5. huwelijkscontracten, samenlevingscontracten en testamenten in de notariële praktijk.
ISBN 9789048642717 - Bestelcode 202219004
Huldeboek Nan Torfs
€ 105,00

In december 2020 moest de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt, veel te vroeg, afscheid nemen van prof. dr. Nan Torfs.

Het voorbije jaar kreeg de idee van een boek waarmee de faculteit haar in dankbaarheid zou gedenken concreet vorm. Vele collega’s en vrienden waren graag bereid om een bijdrage te schrijven voor het Huldeboek dat nu voorligt. Zij behandelen in hun teksten onderwerpen die nauw aansluiten bij het wetenschappelijk onderzoek van Nan Torfs. De subtitel voor deze publicatie luidt dan ook Perspectieven op familie en vermogen.

De bijdragen werden gegroepeerd binnen volgende thema’s:

  1. het statuut van pensioenen en levensverzekeringen in het familievermogensrecht;
  2. het statuut van werk in gezins- en familieverband in het familievermogensrecht;
  3. raakvlakken tussen familievermogensrecht en ondernemingsrecht;
  4. alimentatierecht vanuit genderperspectief;
  5. huwelijkscontracten, samenlevingscontracten en testamenten in de notariële praktijk.


Inhoudstafel

 Download de volledige inhoudstafel hier.

Kwinten De Waele studeerde rechten aan de KU Leuven (2014-2019, magna cum laude), met als specialisatie economisch recht en privaatrecht. Tijdens zijn masteropleiding volgde hij het onderzoeksmasterprogramma, georganiseerd in samenwerking met Tilburg University. Sinds september 2019 is Kwinten verbonden aan het Instituut voor Contractenrecht, waar hij een proefschrift voorbereidt onder het promotorschap van professor Bernard Tilleman (KU Leuven, Instituut voor Contractenrecht) en het co-promotorschap van professor Johan De Tavernier (KU Leuven, Ethics@Arenberg ) en professor Quentin Michel (ULiège, European Studies Unit).


Zijn proefschrift en onderzoek richten zich vooral op de private naleving en handhaving van exportcontroles op dual use-technologieoverdracht. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) wees hem in 2020 daarvoor een aspirantenmandaat toe. Daarnaast publiceert Kwinten ook over de meer algemene privaatrechtelijke gevolgen van het strategisch handelsbeleid (onder andere in de context van economische sancties) en het Belgische vennootschapsrecht. Hij studeert momenteel aan Harvard Law School met een prestigieuze BOAS beurs.

Bernard Tilleman is Gewoon Hoogleraar aan de KULeuven. Hij is codirecteur van de onderzoeksalliantie Contract & Vermogen en leidt het Centrum voor Rechtsmethodiek.

Hij studeerde rechten te Leuven (Magna cum laude, Leuven 1988), Harvard (1989) en te Hamburg (Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht in het kader van Sonderprogramm für ausländische Juristen DAAD (1990). Hij was werkzaam op het secretariaat van de Ministerraad op het kabinet van de premier (1990-1991) en te Brussel op het advocatenkantoor Cleary-Gottlieb (1991-1993). Hij werd toegelaten tot de balie van New York in 1991. Als Aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek behaalde hij een doctoraat rond bestuur van vennootschappen (Leuven 1996) dat bekroond werd met de Van Dievoet prijs.

Sinds 1996 werd hij belast met een leeropdracht in het inleiding tot het recht, contracten- en vennootschapsrecht op de campus Kortrijk, Brussel (Gespecialiseerde Aanvullende Studie Vennootschapsrecht KUB-KU Leuven) en te Leuven. Hij was gastprofessor aan de rechtsfaculteiten van Lille II (Introduction au droit belge(1998-2003), Université de Liège (ULG (Grondig contractenrecht (1999-2003) en aan de Radboudt Universiteit te Nijmegen (TPR Wisselleerstoel 2000).

Bernard Tilleman publiceerde verschillende boeken en artikelen in het domein van het vennootschaps- en het contractenrecht (zie Research cv (VLIR Format)).

Hij was tevens voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie van het notariaat (2004-2008) en van één van de examencommissies beroepsbekwaamheid van het Instituut der Accountants en Belastingsconsulenten, lid van de Juridische Commissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bernard Tilleman in sinds 2012 decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Elly Van de Velde juriste, maar ook filosofe, pfoessor en fiscaliste aan de UHasselt.

Petra Foubert studeerde rechten aan de UFSIA (nu UAntwerpen) en de KU Leuven. Zij doctoreerde vervolgens aan de KU Leuven op een Engelstalig proefschrift in verband met de juridische bescherming van de zwangere werkneemster (2001). In 1999 behaalde zij ook een LL.M. aan de Harvard Law School (VS). Sinds 2009 is Petra verbonden aan de faculteit Rechten van de UHasselt. Zij doceert er o.m. ‘Beginselen van het recht’ en ‘Advanced employment law’. Haar onderzoek situeert zich in het domein van het (Europees) sociaal recht, met een bijzondere interesse voor non-discriminatie in de arbeidsrelatie.

Yves Stevens is gespecialiseerd in het sociaal- en pensioenrecht. Als professor sociaal recht aan de KU Leuven verzorgt hij colleges die verband houden met het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht, de aanvullende sociale verzekeringen en de juridische aspecten van HRM. Vanuit sociaalrechtelijk oogpunt volgt hij de Belgische en internationale evoluties. Zo heeft hij wereldwijde onderzoekservaring met onderzoeksopdrachten in onder meer Australië, Japan, Verenigde Staten, Bulgarije, Griekenland, Italië, Spanje, Finland, Frankrijk en Nederland.

Binnen de KU Leuven is hij directeur post-academische vorming aan de faculteit rechtsgeleerdheid en is hij coördinator van de bijzondere leergang pensioenrecht

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief