Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige

Op voorraad
372 p.
2021
Boek
Editor(s): Boon Johan, De Buyst Didier, Lysens Toon
Auteur(s): Bastijns Philippe, Bogaert Jan, Boon Johan, De Buyst Didier, Decorte Stefaan, Goorden Marc, Lysens Toon, Melis Jan, Molemans Dries, Naudts Luc, Nys Jurgen, Ostyn Luk, Salomez Loes, Uzieblo Kasia, Anne Van Regenmortel, Vandebergh Henri

De gerechtsdeskundige is een belangrijke actor voor de waarheidsvinding zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken. Zijn persoonlijkheid en zijn professionele en juridische kennis moeten hem toelaten een advies uit te brengen dat van groot belang kan zijn voor de tussenbeslissingen in een strafonderzoek en voor de eindbeslissing van de rechter. De taak van een gerechtsdeskundige – het kan niet genoeg worden onderstreept – is maatschappelijk zeer belangrijk. Zonder goede ‘correct’ handelende gerechtsdeskundigen is behoorlijke rechtspraak niet mogelijk. De hervormingen die in 2007 in gang werden gezet, hebben het landschap van het gerechtelijk deskundigenonderzoek grondig gewijzigd. Het was hoog tijd om het in detail te hebben over het statuut en de deontologie van de gerechtsdeskundige. Dit boek is bestemd voor gerechtsdeskundigen uit alle disciplines, voor magistraten en advocaten, en voor eenieder die in aanraking komt met gerechtelijke deskundigenonderzoeken.

ISBN 9789048641543 - Bestelcode 202216100
Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige
€ 65,00

De gerechtsdeskundige is een belangrijke actor voor de waarheidsvinding zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken. Zijn persoonlijkheid en zijn professionele en juridische kennis moeten hem toelaten een advies uit te brengen dat van groot belang kan zijn voor de tussenbeslissingen in een strafonderzoek en voor de eindbeslissing van de rechter. De taak van een gerechtsdeskundige – het kan niet genoeg worden onderstreept – is maatschappelijk zeer belangrijk. Zonder goede ‘correct’ handelende gerechtsdeskundigen is behoorlijke rechtspraak niet mogelijk. De hervormingen die in 2007 in gang werden gezet, hebben het landschap van het gerechtelijk deskundigenonderzoek grondig gewijzigd. Het was hoog tijd om het in detail te hebben over het statuut en de deontologie van de gerechtsdeskundige. Dit boek is bestemd voor gerechtsdeskundigen uit alle disciplines, voor magistraten en advocaten, en voor eenieder die in aanraking komt met gerechtelijke deskundigenonderzoeken.


Inhoudstafel

Download de volledige inhoudstafel hier.

Didier De Buyst is burgerlijk ingenieur en doctor in de toegepaste wetenschappen. Sinds bijna dertig jaar treedt hij op als onafhankelijk gerechtsdeskundige in industriële geschillen. Sinds 2013 is hij erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Tegelijkertijd bouwt hij ook een academische loopbaan uit aan de Universiteit Hasselt waar hij gastprofessor is aan de faculteit Architectuur. Didier De Buyst is ten slotte de coördinator van de Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars van ie-net ingenieursvereniging.

Johan Boon is sinds 1998 raadsheer in het hof van beroep te Brussel, waar hij vanaf 2005 ononderbroken de zogeheten “bouwkamer” voorzit. Tussen 1994 en 1998 functioneerde hij als kortgedingrechter, o.a. in bouwzaken. Johan Boon is medeauteur van het Handboek juridische opleiding gerechtsdeskundigen (die Keure, 2019). Als referentiemagistraat inzake deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken volgt hij dit segment van de rechtspraktijk met meer dan gewone aandacht, zowel de wetgeving als de concrete toepassing daarvan.

Toon Lysens is erevoorzitter van de rechtbank van koophandel van Tongeren. Vanuit zijn ervaring als advocaat en magistraat schreef hij verschillende boeken en artikels over het gerechtelijk deskundigenonderzoek. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen. Sinds 2019 is hij voorzitter van de aanvaardingscommissie die de minister van Justitie adviseert over de opname in dit register.

Anne Van Regenmortel is als emeritus hoogleraar verbonden aan de onderzoeksgroep Rechtshandhaving van de Universiteit Antwerpen en advocaat aan de balie van Antwerpen. Ze heeft talrijke publicaties op haar naam staan in het ruime domein van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Ze is tevens een gewaardeerd expert in het domein van het welzijn op het werk. Ze is meer dan 35 jaar betrokken bij de opleiding van de preventieadviseurs en was een van de drijvende krachten achter de master Veiligheidswetenschappen die in 2012 aan de Universiteit van Antwerpen werd opgestart. Samen met een aantal Antwerpse collega’s bracht zij in 2015 het eerste Nederlandstalige basiswerk op de markt over de juridische aspecten inzake welzijn op het werk.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief