Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De omgevingsvergunning: praktijkgids

Op voorraad
277 p.
2020
Boek

Nieuwe herwerkte editie 2020

Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning in heel Vlaanderen een feit. De omgevingsvergunning integreert de milieu-, stedenbouwkundige, handelsvestigingsvergunning en de vergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties in één omgevingsvergunning(sprocedure).

Deze praktijkgids van Joris Geens, Olivier Verhulst en Thomas Sterckx maakt u als lezer wegwijs in de wetgeving en biedt een praktisch overzicht van de verschillende procedurestappen waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van handige schema’s.

Het boek is grondig aangepast aan recente nieuwe regelgeving en rechtspraak, zo is bijvoorbeeld de nieuwe regelgeving door het Gemeentewegendecreet helemaal geïntegreerd.


Over de auteurs

Thomas Sterckx is advocaat bij het kantoor DLA Piper. Thomas is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieurecht en administratief recht. Hij werkt als leidinggevend advocaat op complexe dossiers inzake ruimtelijke ordening en milieurecht en begeleidt hierbij zowel overheden als private initiatiefnemers. Thomas heeft dan ook ruime ervaring met plannings- en vergunningsprojecten, zowel wat het voeren van procedures als het begeleiden van overheden en initiatiefnemer vanaf de conceptfase betreft. Thomas en zijn team komen ook regelmatig tussen in complexe bodemsaneringsdossiers.

Thomas was in de periode 2014-2017 juridisch raadgever van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege. Tijdens het ministerschap van minister Koen Van den Heuvel in 2019 was hij kabinetschef en had hij de leiding van het kabinet van de Vlaams minister van Omgeving, Natuur, Landbouw en Visserij. Thomas is daarnaast docent ruimtelijke ordening en milieu aan de Antwerp Management School en was jarenlang verbonden aan de KU Leuven als wetenschappelijk medewerker. Vanuit deze ervaring in de praktijk, zowel langs overheidszijde als aan de zijde van private initiatiefnemers, en zijn academische achtergrond is hij een regelmatige spreker op seminaries en studiedagen.

Joris Geens (°3 mei 1985) is meer dan 10 jaar actief als advocaat en heeft zich onmiddellijk gespecialiseerd in het bestuursrecht, omgevingsrecht, natuurrecht, vastgoed, domeingoederenrecht en wegenrecht. Hij begeleidt zowel private als publieke actoren binnen de aangehaalde materies en daarnaast in het bijzonder bij de ontwikkeling van, verzet tegen of overname (M&A) van vastgoed- of infrastructuurprojecten (publieke projecten, stadsontwikkelingsprojecten, verkavelingen, retail, leisure, bedrijfsvastgoed, residentieel vastgoed, zorgvastgoed, energieprojecten, (buurt)wegen, landbouwbedrijven, paardenfokkerijen, …) Waar mogelijk wordt in die gevallen voorzien in juridisch omgevingsmanagement waarbij een procesopvolging en tijdsschema wordt gemaakt.

Joris was binnen zijn specialisatie tot 2016 academisch actief en was werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij verschillende lesopdrachten had als assistent van de afdeling Publiek recht en dit binnen de instituten voor Administratief Recht, Milieu- en Energierecht en Gerechtelijk Recht. Tevens volgde hij een lesopdracht aan de Universiteit Hasselt. Daarnaast is Joris Geens spreker op talrijke studiedagen en colloquia en heeft hij verschillende publicaties uitgebracht. Joris Geens heeft tevens bestuurservaring opgebouwd in zijn huidig mandaat als schepen van de gemeente Zandhoven en als bestuurder van vennootschappen.

Olivier Verhulst is sinds 2008 actief als advocaat bij GSJ advocaten. Hij ontwikkelde op kantoor een bijzondere specialisatie in het bestuursrecht, omgevingsrecht, vastgoed, domeingoederenrecht en wegenrecht. Meester Verhulst begeleidt zowel private ontwikkelaars als overheden voor hun vastgoeduitdagingen. Uit interesse voor het vastgoed heeft hij een bijkomende masteropleiding Real Estate Management (MRE) aan de Antwerp Management School gevolgd, die hij in 2015 met succes heeft afgerond. Binnen zijn specialisatie heeft meester Verhulst verschillende bijdragen en artikelen gepubliceerd. Hij is tevens gastdocent bij de Antwerp Management School. Tevens kan hij terugvallen op bestuurservaring door zijn huidig mandaat als schepen en voordien als gemeenteraadslid voor de gemeente Schilde.

ISBN 9789048639328 - Bestelcode 202201301
De omgevingsvergunning: praktijkgids
€ 39,00
Abonnees € 32,00

Nieuwe herwerkte editie 2020

Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning in heel Vlaanderen een feit. De omgevingsvergunning integreert de milieu-, stedenbouwkundige, handelsvestigingsvergunning en de vergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties in één omgevingsvergunning(sprocedure).

Deze praktijkgids van Joris Geens, Olivier Verhulst en Thomas Sterckx maakt u als lezer wegwijs in de wetgeving en biedt een praktisch overzicht van de verschillende procedurestappen waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van handige schema’s.

Het boek is grondig aangepast aan recente nieuwe regelgeving en rechtspraak, zo is bijvoorbeeld de nieuwe regelgeving door het Gemeentewegendecreet helemaal geïntegreerd.


Over de auteurs

Thomas Sterckx is advocaat bij het kantoor DLA Piper. Thomas is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieurecht en administratief recht. Hij werkt als leidinggevend advocaat op complexe dossiers inzake ruimtelijke ordening en milieurecht en begeleidt hierbij zowel overheden als private initiatiefnemers. Thomas heeft dan ook ruime ervaring met plannings- en vergunningsprojecten, zowel wat het voeren van procedures als het begeleiden van overheden en initiatiefnemer vanaf de conceptfase betreft. Thomas en zijn team komen ook regelmatig tussen in complexe bodemsaneringsdossiers.

Thomas was in de periode 2014-2017 juridisch raadgever van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege. Tijdens het ministerschap van minister Koen Van den Heuvel in 2019 was hij kabinetschef en had hij de leiding van het kabinet van de Vlaams minister van Omgeving, Natuur, Landbouw en Visserij. Thomas is daarnaast docent ruimtelijke ordening en milieu aan de Antwerp Management School en was jarenlang verbonden aan de KU Leuven als wetenschappelijk medewerker. Vanuit deze ervaring in de praktijk, zowel langs overheidszijde als aan de zijde van private initiatiefnemers, en zijn academische achtergrond is hij een regelmatige spreker op seminaries en studiedagen.

Joris Geens (°3 mei 1985) is meer dan 10 jaar actief als advocaat en heeft zich onmiddellijk gespecialiseerd in het bestuursrecht, omgevingsrecht, natuurrecht, vastgoed, domeingoederenrecht en wegenrecht. Hij begeleidt zowel private als publieke actoren binnen de aangehaalde materies en daarnaast in het bijzonder bij de ontwikkeling van, verzet tegen of overname (M&A) van vastgoed- of infrastructuurprojecten (publieke projecten, stadsontwikkelingsprojecten, verkavelingen, retail, leisure, bedrijfsvastgoed, residentieel vastgoed, zorgvastgoed, energieprojecten, (buurt)wegen, landbouwbedrijven, paardenfokkerijen, …) Waar mogelijk wordt in die gevallen voorzien in juridisch omgevingsmanagement waarbij een procesopvolging en tijdsschema wordt gemaakt.

Joris was binnen zijn specialisatie tot 2016 academisch actief en was werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij verschillende lesopdrachten had als assistent van de afdeling Publiek recht en dit binnen de instituten voor Administratief Recht, Milieu- en Energierecht en Gerechtelijk Recht. Tevens volgde hij een lesopdracht aan de Universiteit Hasselt. Daarnaast is Joris Geens spreker op talrijke studiedagen en colloquia en heeft hij verschillende publicaties uitgebracht. Joris Geens heeft tevens bestuurservaring opgebouwd in zijn huidig mandaat als schepen van de gemeente Zandhoven en als bestuurder van vennootschappen.

Olivier Verhulst is sinds 2008 actief als advocaat bij GSJ advocaten. Hij ontwikkelde op kantoor een bijzondere specialisatie in het bestuursrecht, omgevingsrecht, vastgoed, domeingoederenrecht en wegenrecht. Meester Verhulst begeleidt zowel private ontwikkelaars als overheden voor hun vastgoeduitdagingen. Uit interesse voor het vastgoed heeft hij een bijkomende masteropleiding Real Estate Management (MRE) aan de Antwerp Management School gevolgd, die hij in 2015 met succes heeft afgerond. Binnen zijn specialisatie heeft meester Verhulst verschillende bijdragen en artikelen gepubliceerd. Hij is tevens gastdocent bij de Antwerp Management School. Tevens kan hij terugvallen op bestuurservaring door zijn huidig mandaat als schepen en voordien als gemeenteraadslid voor de gemeente Schilde.


Inhoudstafel

HOOFDSTUK 1. INLEIDING

HOOFDSTUK 2. DE OMGEVINGSVERGUNNING

HOOFDSTUK 3. DE VERGUNNINGS- EN MELDINGSPLICHT

HOOFDSTUK 4. VERGUNNINGVERLENENDE OVERHEID

HOOFDSTUK 5. DE VOORBEREIDING VAN EEN AANVRAAG

HOOFDSTUK 6. DE VERGUNNINGSPROCEDURE IN EERSTE AANLEG

HOOFDSTUK 7. DE BEROEPSPROCEDURE

HOOFDSTUK 8. GEMEENTEWEGEN EN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSPROCEDURE

HOOFDSTUK 9. DE MELDINGSPROCEDURE

HOOFDSTUK 10. JURISDICTIONEEL BEROEP BIJ DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

HOOFDSTUK 11. START VAN DE WERKEN

HOOFDSTUK 12. GELDIGHEIDSDUUR VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING

HOOFDSTUK 13. OMZETTEN MILIEUVERGUNNING VAN BEPAALDE DUUR NAAR OMGEVINGSVERGUNNING VAN ONBEPAALDE DUUR

HOOFDSTUK 14. DE OMGEVINGSVERGUNNING OP PROEF VOOR EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 15. HET BIJSTELLEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING

HOOFDSTUK 16. MELDING VAN DE OVERDRACHT VAN DE VERGUNNING VOOR EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 17. VERVAL, AFSTAND EN STOPZETTING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING

Praktijkreeks Ruimtelijk Bestuursrecht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Thomas Sterckx (coördinator van het boek) is advocaat in het departement Litigation & Regulatory bij het advocatenkantoor DLA Piper. Hij is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieurecht en administratief recht.

Thomas werkte als advocaat op complexe dossiers inzake ruimtelijke ordening en milieurecht en begeleidde hierbij zowel overheden als private initiatiefnemers. Hij heeft dan ook ruime ervaring met plannings -en vergunningsprojecten, zowel wat het voeren van procedures, als het begeleiden van overheden en initiatiefnemer vanaf de conceptfase betreft.

Thomas was in de periode 2014-2017 juridisch raadgever van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege. Thomas stond hierbij aan de wieg van de nieuwe omgevingsvergunning, de uitwerking van het Decreet Complexe Projecten en tal van andere nieuwigheden in de regelgeving.

Thomas is lid van de balie van Brussel. Thomas is ook medewerker aan het Instituut voor Milieu- en Energierecht van de KU Leuven en docent ruimtelijke ordening aan de Antwerp Management School.
Daarnaast zetelt Thomas als deskundige in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) van Sint-Katelijne-Waver en Mechelen. Thomas is ook ondervoorzitter van de Vlaamse Brownfieldcel en vertegenwoordigt hier de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Vanuit deze ervaring in de praktijk en zijn academische achtergrond is hij een regelmatige spreker op seminaries en studiedagen.

 

 

Joris Geens is advocaat sinds 2008. Hij heeft een specialisatie opgebouwd in het bestuursrecht en meer in het bijzonder in het algemeen administratief recht, omgevingsrecht, overheidscont(r)acten, domeingoederenrecht, onteigeningen en wegenrecht. Hij legt zich hierbij toe op de begeleiding, advisering en procedures (hoven en rechtbanken, Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, administratieve procedures voor de Deputatie of Vlaamse overheid …).


Tot 2016 was Joris Geens tevens werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij verschillende lesopdrachten had als assistent van de afdeling Publiek recht en dit binnen de instituten voor Administratief Recht, Milieu- en Energierecht en Gerechtelijk Recht. Thans is hij benoemd als lid van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.


Daarnaast is Joris spreker op talrijke studiedagen en heeft hij verschillende artikelen en bijdragen gepubliceerd. Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) en maakt deel uit van enkele redactieraden van tijdschriften in het administratief recht en omgevingsrecht.


Joris Geens heeft tevens bestuurservaring opgebouwd in zijn huidig mandaat als schepen van de gemeente Zandhoven, lid van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en als bestuurder van een vennootschap.

Olivier Verhulst is sinds 2008 actief als advocaat bij de balie te Antwerpen. Hij ontwikkelde een bijzondere specialisatie in het administratief recht en omgevingsrecht. Meester Verhulst begeleidt zowel private ontwikkelaars als overheden voor hun vastgoeduitdagingen.
Uit interesse voor het vastgoed heeft hij een bijkomende masteropleiding Real Estate Management (MRE) aan de Antwerp Management School gevolgd, die hij in 2015 met onderscheiding heeft afgerond.
Binnen zijn specialisatie heeft meester Verhulst verschillende bijdragen en artikelen gepubliceerd en is hij vaak te gast als spreker op verschillende studiedagen. Tevens kan hij terugvallen op bestuurservaring door zijn huidig mandaat als gemeenteraadslid en voordien als schepen voor de gemeente Schilde.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief