Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Octrooien in België

Op voorraad
474 p.
2020
Boek
Auteur(s): André Clerix, Véronique Pede, Nele D'Halleweyn, Harry Kraft, Pieter Callens, Michaël Beck en Glenn Vinck

Het belang van octrooien voor ondernemingen stijgt dag na dag. Octrooieren en innoveren zijn immers voor ieder bedrijf cruciaal om economische groei te realiseren en te bestendigen. Veel verschillende personen komen in contact met octrooien. Dit kan gaan van beroepsbeoefenaars die vaak met octrooien werken (zoals octrooigemachtigden, advocaten, magistraten en bedrijfsjuristen) tot personen die slechts sporadisch in aanraking komen met octrooien (zoals ondernemers, onderzoekers, R&D-verantwoordelijken, uitvinders, studenten en ambtenaren).

Octrooien in België geeft een inzicht in wat u moet weten over Belgische octrooien. Het domein van Belgische octrooien kent vele invalshoeken. Er is een technisch-juridische invalshoek (Welke regels? Hoe verloopt een procedure?) en een praktische invalshoek (Welke personen zijn betrokken? Fiscaal interessant? Hoe afdwingen? Hoe licenties verlenen/afsluiten?). Dit boek benadert octrooien vanuit meerdere invalshoeken. Het is bedoeld om zowel specialisten als niet-specialisten een gebruiksinstrument aan te leveren dat makkelijk raadpleegbaar is voor een gericht antwoord op uiteenlopende vragen over Belgische octrooien.

Praktische voorbeelden en handige overzichtschema’s illustreren de wettelijke bepalingen en maken dit boek ook geschikt voor niet-juristen. Deze unieke mix kon maar tot stand komen door het samenbrengen van auteurs met een verschillende achtergrond. Dit boek is het resultaat van de verrijkende samenwerking tussen advocaten, zelfstandige octrooigemachtigden en octrooigemachtigden werkzaam binnen de industrie.

Kortom, Octrooien in België is de geschikte leidraad voor wie zich in het domein van octrooien wil bewegen en bekwamen.


Bij dit boek kan u de bijlage met daarin het WETBOEK ECONOMISCH RECHT: UITVINDINGSOCTROOIEN – extracten uit Boek I en Boek XI downloaden.

Download hier de bijlage.


Extra informatie over de auteurs:

André Clerix

 • Director IP imec
 • Europees en Belgisch octrooigemachtigde, MaNaMa IE (KUL)

Véronique Pede

 • Advocaat-Vennoot CAPE IP (co-founding partner)
 • LL.M. Northwestern University, MaNaMa IE (KUL)

Nele D’Halleweyn

 • Partner Arnold + Siedsma
 • Europees, Belgisch en Nederlands octrooigemachtigde

Harry Kraft

 • Senior Counsel, Biologics Patents, Ablynx NV, a Sanofi company
 • Europees en Belgisch octrooigemachtigde

Pieter Callens

 • Advocaat-Vennoot Eubelius Advocaten
 • Gewezen adviseur Federaal Minister van Economie

Michaël Beck

 • Partner IPLodge, wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen
 • Europees, Belgisch en Nederlands octrooigemachtigde

Glenn Vinck

 • Senior patent attorney, NLO
 • Europees, Belgisch en Nederlands octrooigemachtigde

 

ISBN 9789048637454 - Bestelcode 202204401
Octrooien in België
€ 75,00

Het belang van octrooien voor ondernemingen stijgt dag na dag. Octrooieren en innoveren zijn immers voor ieder bedrijf cruciaal om economische groei te realiseren en te bestendigen. Veel verschillende personen komen in contact met octrooien. Dit kan gaan van beroepsbeoefenaars die vaak met octrooien werken (zoals octrooigemachtigden, advocaten, magistraten en bedrijfsjuristen) tot personen die slechts sporadisch in aanraking komen met octrooien (zoals ondernemers, onderzoekers, R&D-verantwoordelijken, uitvinders, studenten en ambtenaren).

Octrooien in België geeft een inzicht in wat u moet weten over Belgische octrooien. Het domein van Belgische octrooien kent vele invalshoeken. Er is een technisch-juridische invalshoek (Welke regels? Hoe verloopt een procedure?) en een praktische invalshoek (Welke personen zijn betrokken? Fiscaal interessant? Hoe afdwingen? Hoe licenties verlenen/afsluiten?). Dit boek benadert octrooien vanuit meerdere invalshoeken. Het is bedoeld om zowel specialisten als niet-specialisten een gebruiksinstrument aan te leveren dat makkelijk raadpleegbaar is voor een gericht antwoord op uiteenlopende vragen over Belgische octrooien.

Praktische voorbeelden en handige overzichtschema’s illustreren de wettelijke bepalingen en maken dit boek ook geschikt voor niet-juristen. Deze unieke mix kon maar tot stand komen door het samenbrengen van auteurs met een verschillende achtergrond. Dit boek is het resultaat van de verrijkende samenwerking tussen advocaten, zelfstandige octrooigemachtigden en octrooigemachtigden werkzaam binnen de industrie.

Kortom, Octrooien in België is de geschikte leidraad voor wie zich in het domein van octrooien wil bewegen en bekwamen.


Bij dit boek kan u de bijlage met daarin het WETBOEK ECONOMISCH RECHT: UITVINDINGSOCTROOIEN – extracten uit Boek I en Boek XI downloaden.

Download hier de bijlage.


Extra informatie over de auteurs:

André Clerix

 • Director IP imec
 • Europees en Belgisch octrooigemachtigde, MaNaMa IE (KUL)

Véronique Pede

 • Advocaat-Vennoot CAPE IP (co-founding partner)
 • LL.M. Northwestern University, MaNaMa IE (KUL)

Nele D’Halleweyn

 • Partner Arnold + Siedsma
 • Europees, Belgisch en Nederlands octrooigemachtigde

Harry Kraft

 • Senior Counsel, Biologics Patents, Ablynx NV, a Sanofi company
 • Europees en Belgisch octrooigemachtigde

Pieter Callens

 • Advocaat-Vennoot Eubelius Advocaten
 • Gewezen adviseur Federaal Minister van Economie

Michaël Beck

 • Partner IPLodge, wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen
 • Europees, Belgisch en Nederlands octrooigemachtigde

Glenn Vinck

 • Senior patent attorney, NLO
 • Europees, Belgisch en Nederlands octrooigemachtigde

 


Inhoudstafel

Voorwoord
Voorwoord bij de derde editie
Inleiding
Hoofdstuk 1 Nationale, Europese en internationale regelgeving inzake octrooien
Hoofdstuk 2 Octrooieerbare materie
Hoofdstuk 3 De administratieve procedure voor het bekomen van een octrooi rechtsgeldig in België
Hoofdstuk 4 Bijzondere aspecten van de octrooiprocedure
Hoofdstuk 5 Nietigheid
Hoofdstuk 6 Inbreuk
Hoofdstuk 7 Gerechtelijke procedures
Hoofdstuk 8 De octrooiaanvraag en het octrooi als onderdeel van het vermogen
Hoofdstuk 9 Aanvullende beschermingscertificaten
Hoofdstuk 10 Wie is wie in het octrooirecht?
Lijst van Figuren
Lijst van Tabellen
Bijlage I. Rondzendbrieven en informatiebrieven van de Dienst voor de Intellectuele
Eigendom
Bijlage II. Lijst van gebruikte afkortingen
Bibliografie
Trefwoordenregister

Download de volledige inhoudstafel hier.
 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief