Zoek

NIEUWS

Weer een stap dichter bij 0

Als uitgeverij en drukkerij heeft die Keure zoals elk bedrijf een impact op het milieu. Wat die impact precies is, wordt berekend en samengevat in een cijfer dat symbolisch de ecologische voetafdruk wordt genoemd. We slagen erin onze ecologische voetafdruk te blijven verlagen dankzij een sterke duurzaamheidsstrategie. Volg hier de tot nu toe behaalde resultaten van onze duurzame inspanning.

Sinds 2010 investeren we structureel in duurzaamheid en milieu doorheen het volledige productieproces. Onze inspanningen evalueren we op basis van de uitstoot uitgedrukt in CO2e (CO2-equivalenten) in 3 verschillende scopes1. Met een CO2e-voetafdruk in scope 1 en 2 van minder dan 8g per € omzet – waarvan minder dan 0,2 g per € CO2e- energieverbruik in 2022 – mogen we ons met trots koploper noemen binnen onze sector.

Jaarlijks laat die Keure haar CO2-voetafdruk extern auditeren door onze partner Encon. De resultaten en actieplannen die leiden naar een <1.5°C toekomst voor 2030, werden gevalideerd door Science Based Targets (SBTI).

Hoe blijven we dalen?

Om in lijn te zijn met de klimaatakkoorden van Parijs dienen we 42% minder CO2-uitstoot te realiseren tegen 2030. De doelstelling die we onszelf opleggen is iets ambitieuzer: CO2-neutraliteit in Scope I en II voor 2030.

In 2021 bedroeg de cumulatieve uitstoot nog 291 Ton CO2e, ofwel 8,9g per € omzet. De geauditeerde CO2-balans daalde in 2022 verder met  6% naar 274 Ton en relatief per € omzet met 11% (7,9 gram per €). Daarmee blijven we voor op schema voor onze doelstellingen in scope I en II.

Hoe hebben we die daling precies behaald?

  • Lager aardgasverbruik en restwarmteverbruik door de zachte winter (scope 1)
  • Betere opvolging van de koelvloeistof in de aircotoestellen (scope 1)
  • Minder elektriciteitsverbruik (scope 2) en dus hogere energie-efficiëntie
  • Hogere groene elektriciteitsproductie on site (scope 2)
  • Groen contract afgesloten voor de kantoorruimtes in Brussel (scope 2)

De resultaten van 2023, waar o.a. een deel van het wagenpark werd vervangen door elektrische voertuigen, volgen binnenkort. Als we zo verder doen, dan bereiken we meer dan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Wat staat er op de planning?

Het resultaat van onze ecologische voetafdruk vertelt ons waar we op vlak van milieueffect voldoende duurzaam produceren en waar het nog beter kan. Voor 2024 staan de verdere elektrificatie van het wagenpark, fase II van de relighting in het bedrijf en een investering in Digital Print (met lager energieverbruik en minder afval) centraal. Ook hopen we de aanvang te zien van een nieuw warmtenet door IVBO, wat ons in 2025 moet toestaan het laatste stuk fossiele brandstof (aardgas) uit de energiemix te halen, dat is goed voor een derde van de CO2e-uitstoot binnen Scope I. Daarnaast willen we in 2024 ook de eerste positieve resultaten zien van onze inspanningen in Scope III. 🌍💚

Ontdek al onze duurzaamheidsinspanningen

We blikken nog even terug naar de berekening van een ecologische voetafdruk die gebeurt in drie fases of scopes, waarbij scope 1 de grootste impact heeft op de ecologische voetafdruk van die Keure.

Scope I: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Daaronder valt de uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productiegerelateerde activiteiten.

Scope II: indirecte CO2-uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. De reden waarom die bij Die Keure zo laag ligt, is te wijten aan het exclusief gebruik van energie uit groene bronnen (voornamelijk zon, wind en restwarmte). Het bedrijf dekt 30% van de totale elektriciteitsbehoefte met zonnepanelen on-site.

Scope III: indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Die uitstoot komt voort uit bronnen die niet in het bezit zijn van die Keure en waar we ook geen directe invloed op kunnen uitoefenen. Daartoe behoren bijvoorbeeld de productie van aangekochte grondstoffen, het gebruik van transportdiensten, pendelverkeer door werknemers etc. Ons bedrijf heeft zich het voorbije jaar ingespannen om die stromen zo goed mogelijk in kaart te brengen en een beleid te kunnen ontwikkelen dat ook daar kan leiden tot een daling in CO2-uitstoot. Zodra de targets daar bepaald zijn, zal ook over die resultaten gerapporteerd worden.